Molukse historie aan den IJssel

Op de buitendijk bij het voormalige Molukse ‘woonoord IJsseloord’ staat vanaf vrijdag 7 april 2006 een nieuw informatiebord. In twee talen staat daarop de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Capelle aan den IJssel. In aanwezigheid van burgemeester Van Doorne wordt het bord onthuld door vier generaties Molukse inwoners. Behalve de geschiedenis van de Molukkers in Capelle is op het bord ook de plattegrond van het voormalige kamp te zien.

Informatie over de komst van Molukkers in Capelle aan den IJssel
In 1951 werden circa 3.500 Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen op militair bevel (dus op last van de Nederlandse regering) vanuit Indonesië overgebracht naar Nederland. Begin 1958 kwam een gedeelte van deze groep naar Capelle aan den IJssel, voornamelijk vanwege de werkgelegenheid in en rond de stad Rotterdam.

De Molukse gezinnen vestigen zich in een door Rijksgebouwendienst gebouwd barakkenkamp. Dit kreeg de naam ‘Woonoord IJsseloord’.
Het woonoord bestond uit een kerkgebouw, buurthuis, badhuis, school, een polikliniek en kantoren voor de Kampraad en de Kampbeheerder.

Enkele jaren na hun komst naar Capelle aan den IJssel begon de Nederlandse regering de mogelijkheden te onderzoeken om de bewoners van Woonoord IJsseloord over te brengen naar ‘gewone stenen’ huizen. Na oplevering van 228 woningen in 1972 verhuisde een groot gedeelte van de Molukse gezinnen naar de Molukse wijk in Oostgaarde.

Molukkers hebben een sterk gemeenschapsgevoel en het is daarom niet verwonderlijk dat ze in groepsverband wensen te wonen. Het leven in groepsverband wordt gezien als een waarborg voor het behoud en beleving van de Molukse cultuur en identiteit.

Keterangan tentang kedatangan orang2 Maluku di Capelle aan den IJssel
Awal tahun 1958 sedjumlah keluarga Maluku datang ke Capelle aan den IJssel. Mereka mendiami satu kamp barak jang dibangunkan oleh Jawatan Gedung2 Negara, jang dinamakan ‘Woonoord IJsseloord’. Keluarga2 ini ada sebagian dari kelompok jang terdiri dari 3.500 militer KNIL dan keluarga mereka. Jang atas perinah dinas militer, berarti perintah Pemerintah Belanda. diangkut pada tahun 1951 dari Indonesia ke Negeri Belanda.

Di Kamp IJsseloord ada sebuah rumah geredja, sebuah gedung pertemuan, sebuah kamar mandi, sebuah sekolah dan sebuah balai pengobatan dan kantor2 untuk Dewan Kamp dan Pengawas kamp.
Salah satu dari sebab jang paling penting dari kedatangan orang2 Maluku ke Capelle aan den IJssel dalai kesempatan kerdja di kota Rotterdam dan sekitarnja.

Beberapa tahun sesudah kedatangan mereka ke Capelle aan den IJssel Pemerintah Belanda mulai menjelidiki kemungkinan2 untuk memindahkan penduduk kamp IJsseloord ke rumah2 batu biasa.
Sesudah pembangunan 228 rumah selesai pada tahum 1972 sebagian besar dari keluarga Maluku pinda ke lingkungan di Wijk Oostgaarde.

Naar Startpagina

De Marcus Passie van Hans Boelee

Als voorbereiding op Pasen, werd op zaterdagavond 8 april 2006, “Passieconcert” gegeven in de Nederlands Hervormde Kerk in ‘s-Gravendeel.
 

3e statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

Medewerking aan dit concert werden verleend door:
Christelijk Gemengd Koor “Capelle” (koor van mijn vrouw Ineke) en Hervormd Kerkkoor ‘s-Gravendeel, die samen één groot koor vormden.
Bariton Henk van Mierlo, Lector Ds. J. Jongejan en organist Andre van Vliet.
De algehele muzikale leiding ligt in handen van dirigent Ad de Joode.
 
De Marcus Passie
Het muziekstuk is 25 jaar geleden door Hans Boelee gecomponeerd.
Zijn opzet was om een goed in het gehoor liggend werk te schrijven aan de hand van het lijdensverhaal van de evangelist Marcus.
Marcus 14: Jezus met kostbare olie gebalsemd, Het pesachmaal, Nachtwake en arrestatie, Jezus verhoord en verloochend.
Marcus 15: Jezus voor Pilatus, Kruisiging en Graflegging.
Marcus 16 : Het lege graf.

In de klassieke Passionen wordt de rol van de Evangelist altijd gezongen.
In deze uitvoering is gekozen voor een lector, ds. J. Jongejan, hij leest het lijdensverhaal.
Het koor zingt de koralen en vertolkt de rol van het volk rondom de kruisiging.
De woorden van Jezus worden gezongen door de bariton-solist Henk van Mierlo. De woorden van Petrus, Judas en Pilatus worden door de bassen en tenoren vertolkt. De woorden van de slavin in de hof door de sopranen.
Alle liederen worden met orgelbegeleiding gezongen. Voor de koralen wordt ook de gemeente uitgenodigd mee te zingen in samenzang met het koor, o.a.
 
Gezang 189 vers 2:
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, en Hij hangt er mijnentwege, mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij, en Zijn sterven zaligt mij.
Het koor, de lector en de solist nemen ons mee in de grootse belevenis van het lijden en sterven van Jezus Christus, en de opstanding.
 
Naar Startpagina

Michel, Professor Utreg ?

Bron: RTV Utrecht

Zondag 9 april 2006 vindt de grote finale plaats van de Professor Utrecht Quiz. U kunt die finale om 20.00 uur zien op Regio TV Utrecht, met een herhaling om 22.00 uur.

De quiz vindt plaats omdat precies 370 jaar geleden het wetenschappelijk onderwijs in Utrecht van start ging.
Ter gelegenheid van dat 74e lustrum houdt de Universiteit Utrecht in samenwerking met Regio TV en AD/Utrechts Nieuwsblad-Amersfoortse Courant de grote Professor Utrecht Quiz.

De deelnemer die het meest weet van Utrecht, wordt geëerd met de prestigieuze titel “Professor Utrecht”. Natuurlijk wordt aan de winnaar de bul uitgereikt. Mocht u dit grote spektakel zondag missen, dan kunt u natuurlijk altijd nog kijken naar de herhaling op maandag 17 april 2006 om 18.00 uur op Regio TV Utrecht.

Tot één van de zes finalisten behoort neef Michel.
Michel, véél succes !!

De zes finalisten van de Professor Utrecht Quiz. achter vlnr: Cornelis Kooijman(71) uit IJssestein, Rob van Zanten (58) uit Rhenen en Bas Pinto (39) uit Utrecht. voor vlnr: Marinus de Groot (73) uit Utrecht, Michel Lekransy (34) uit Utrecht en Frans van Denderen (60) uit Zeist.

*******************************************************************************************************
Helaas……helaas…de eeuwige roem en glorie zijn deze keer niet voor Michel bestemd. De ‘Professor Utrecht’ titel met de levensechte bul en dinerbon voor twee, zijn voor de winnaar: Bas Pinto uit Utrecht. Bas mag zich voor één jaar lang Professor Utrecht noemen.

Naar Startpagina

Australie en de Molukken in WO II

Unknown Allies, Australie en de Molukken in WO II
(bron: Moluks Historisch Museum – Utrecht)

In het kader van de activiteiten rondom de 400-jarige contacten tussen Nederland en Australie is van 22 april tot en met 10 september 2006 de tentoonstelling Unknown Allies te zien.

Het expositie-adres:
Moluks Historisch Museum
Kruisstraat 313, Utrecht

De voorbereidingen voor de tentoonstelling zijn in volle gang.In de tentoonstelling zullen de verhalen verteld worden van de Australische Gull Force die meevocht in de verdediging van Ambon tegen de Japanse invasie.
Ook zijn de verhalen te zien van Molukkers die de oorlog in Australie hebben doorgebracht.Voor de tentoonstelling werkt het museum ondermeer samen met het Australian War Memorial in Canberra, het museum Bronbeek in Arnhem, het Nationaal Archief en de Kanselarij der Nederlandse Orden in Den Haag. Er zullen een aantal unieke objecten uit deze bijzondere periode in de tentoonstelling worden getoond.

LEES OOK: TNS eilanden, in de 2e WO

Naar Startpagina