Molukse historie aan den IJssel

Op de buitendijk bij het voormalige Molukse ‘woonoord IJsseloord’ staat vanaf vrijdag 7 april 2006 een nieuw informatiebord. In twee talen staat daarop de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Capelle aan den IJssel. In aanwezigheid van burgemeester Van Doorne wordt het bord onthuld door vier generaties Molukse inwoners. Behalve de geschiedenis van de Molukkers in Capelle is op het bord ook de plattegrond van het voormalige kamp te zien.

Informatie over de komst van Molukkers in Capelle aan den IJssel
In 1951 werden circa 3.500 Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen op militair bevel (dus op last van de Nederlandse regering) vanuit Indonesië overgebracht naar Nederland. Begin 1958 kwam een gedeelte van deze groep naar Capelle aan den IJssel, voornamelijk vanwege de werkgelegenheid in en rond de stad Rotterdam.

De Molukse gezinnen vestigen zich in een door Rijksgebouwendienst gebouwd barakkenkamp. Dit kreeg de naam ‘Woonoord IJsseloord’.
Het woonoord bestond uit een kerkgebouw, buurthuis, badhuis, school, een polikliniek en kantoren voor de Kampraad en de Kampbeheerder.

Enkele jaren na hun komst naar Capelle aan den IJssel begon de Nederlandse regering de mogelijkheden te onderzoeken om de bewoners van Woonoord IJsseloord over te brengen naar ‘gewone stenen’ huizen. Na oplevering van 228 woningen in 1972 verhuisde een groot gedeelte van de Molukse gezinnen naar de Molukse wijk in Oostgaarde.

Molukkers hebben een sterk gemeenschapsgevoel en het is daarom niet verwonderlijk dat ze in groepsverband wensen te wonen. Het leven in groepsverband wordt gezien als een waarborg voor het behoud en beleving van de Molukse cultuur en identiteit.

Keterangan tentang kedatangan orang2 Maluku di Capelle aan den IJssel
Awal tahun 1958 sedjumlah keluarga Maluku datang ke Capelle aan den IJssel. Mereka mendiami satu kamp barak jang dibangunkan oleh Jawatan Gedung2 Negara, jang dinamakan ‘Woonoord IJsseloord’. Keluarga2 ini ada sebagian dari kelompok jang terdiri dari 3.500 militer KNIL dan keluarga mereka. Jang atas perinah dinas militer, berarti perintah Pemerintah Belanda. diangkut pada tahun 1951 dari Indonesia ke Negeri Belanda.

Di Kamp IJsseloord ada sebuah rumah geredja, sebuah gedung pertemuan, sebuah kamar mandi, sebuah sekolah dan sebuah balai pengobatan dan kantor2 untuk Dewan Kamp dan Pengawas kamp.
Salah satu dari sebab jang paling penting dari kedatangan orang2 Maluku ke Capelle aan den IJssel dalai kesempatan kerdja di kota Rotterdam dan sekitarnja.

Beberapa tahun sesudah kedatangan mereka ke Capelle aan den IJssel Pemerintah Belanda mulai menjelidiki kemungkinan2 untuk memindahkan penduduk kamp IJsseloord ke rumah2 batu biasa.
Sesudah pembangunan 228 rumah selesai pada tahum 1972 sebagian besar dari keluarga Maluku pinda ke lingkungan di Wijk Oostgaarde.

Naar Startpagina