5e Dam tot Dam Wandeltocht 2007

Eén keer per jaar, wordt Amsterdam overspoeld door duizenden wandelaars. Ze kwamen met  de treinen uit alle delen van Nederland. In samenwerking van de organisatie Le Champion met de NS (Nederlandse Spoorwegen) konden de wandelaars op de dag van de Dam tot Dam Wandeltocht, een treinkaart via Le Champion kopen tegen gereduceerde prijs.

De 5e Dam tot Dam Wandeltocht in 2007, was op zaterdag 22 september.
De start vond plaats op de Dam in Amsterdam en eindigde in Zaandam.
De wandelaars konden kiezen uit vier afstanden n.l.:  9, 18, 26 en 40 km.
Deze keer liepen we (Ineke en ik) met Fred en Mieke de 26 km. In totaal deden er 10.834 wandelaars mee aan deze tocht.  Het was een perfect wandelweer, een belangrijke voorwaarde voor een leuke wandeldag.

de 'oude' poort van het Entrepotdok

Na de start wandelden we door het ‘oude’ centrum van A’dam. Door de ouderwetse straten, met veel veschillende kleine winkeltjes, die men nagenoeg niet meer in de meeste steden aantreffen.

Entrepotdok
Door een ‘oude’ poort kwamen we het Entrepotdok, dat vroeger Rapenburgergracht heette, binnen.  Deze poort is nog de enige, wat over bleef van de muur, die om de Entrepotdok stond. Het Entrepotdok werd aangelegd als tussenopslag van goederen, die niet voor Amsterdam bestemd, maar op doorreis waren, en waarover dan geen invoergeld betaald hoefde te worden. Eerst werden deze goederen verspreid over meerdere plekken in Amsterdam opgeslagen. Omdat de situatie te onoverzichtelijk werd en om smokkel te voorkomen werd Entrepotdok aangelegd. Als onderdeel van het Entrepotdok, waren de kalenderpanden.
Op de gevels van de panden zijn de namen van de 12 maanden van het jaar te lezen.
Het kon niet toevallig zijn, dat de wandelroute ons hier doorheen leidde. Waar nu de pakhuizen staan, bevond zich vroeger het wandelpark, dat Napoleon liet aanleggen. Aan de overkant van de gracht zag je de achterkant van de dierentuin Artis.


Molukse wandelaars uit Assen bij de verzorgingspost Schellingwouderbrug

Bij de stempel- en verzorgingspost Schellingwouderbrug, na 5,1 km lopen, kregen we bronwater en appels.
Te kort aan vocht door te weinig drinken zoals bij de Dam tot Dam hardloopwedstrijd (**) op de 24ste september (de dag na deze wandeltocht), was bij ons uitgesloten.

(**) Veel uitvallers Dam tot Damloop

Bij alle stempel- / verzorgingsposten kregen we behalve bronwater en bij de laatste stop zelfs verschillende soorten sappen, ook fruit en pakjes sultana’s.

Na deze stop vervolgden we onze wandeling over de Schellingwoudebrug op de Zuider IJ-dijk richting Schellingwoude.


Dijkhuizen in Nieuwerdam

Ecologische zone
Even over de Schellingwouderbrug voor de Zuider IJ-dijk, ligt de ecologische zone Schellingwoude. Het is een waardevol stukje natuur temidden van de drukte.
Het stadsdeel Amsterdam-Noord heeft het aangepast om de zeldzame ringslang en Noordse woelmuis betere overlevingskansen te geven. De zone verbindt Waterland met het IJmeer zodat slang en muis vrij kunnen leven tussen deze gebieden.
Het openhouden van deze gebieden is belangrijk om inteelt te voorkomen en de populaties gezond te houden.

Schellingwoude
Het dijkdorp Schellingwoude ligt aan de Noorder IJ-dijk. Tot 1587 was het dorp een zelfstandige gemeente. In het zelfde jaar werd Schellingwoude een deel van de gemeente Ransdorp, die per 1 januari 1921 opgenomen werd in de gemeente Amsterdam.

Nieuwerdam
Over de Schellingwouderdijk, wandelden we de Nieuwerdammerdijk op naar  Nieuwerdam.
Het is een typisch Hollands dijkdorp met mooie houten ‘zaanse’ huizen langs de dijken.
Het viel ons op dat een groot deel van de route over dijken ging. Deze tocht zou
‘de Zaanse Dijkentocht’ genoemd kunnen worden.

Kadoelen
Door Nieuwerdam liepen wij over de Buiksloterdijk en Landsmeerderdijk naar het Noord Amsterdamse stadsdeel Kadoelen.
Het woord ‘Kadoelen’, is afkomstig van ‘Quaad Dolen‘. En dat is een heel erg oude omschrijving van het feit, dat het ergens moeilijk toeven is.
Wat was er namelijk aan de hand? In de bocht van de dijk die vroeger het water van het IJ moest tegenhouden, ligt de buurtschap die al in 1374 werd genoemd en die wij vandaag de dag kennen als Kadoelen. Kadoelen was door haar ligging geen fijne plaats om te komen en er een rijk bestaan op te bouwen. Het was gewoon een vergeten hoek boven het IJ, waar eenvoudige veehouders amper een bestaan hadden.


Line dance groep van Danscentrum Swinging World

Bij de verzorgingspost in de Molenwijkpark, konden we genieten van de Line dance demonstratie. Vorig jaar lieten de kinderen van de dansschool hier verschillende soorten (stijl-)dansen zien.
Bij de laatste verzorgingspost, op 5 km van de finish was het gezellig druk. Van ver hoorden we de muziek van de brassband, die ons inhaalden.
Ook op de laatste 5 km van onze route waren we nog niet van de dijken af.
De Zeedijk op, RA Hoge Dijk op, LA Zuiddijk ….. op naar de finish in de Sporthal De Vang. (geen dijken meer)

Bekijk hier de foto’s: Dam tot Dam Wandeltocht 2007

Naar Startpagina