Kerstboodschap van een zendeling

Kerstmijmeringen met een diepe Kerstboodschap van een zendeling.

Foto’s: uit de film The Nativity Story.

We leven in de donkerste tijd van het jaar. De nachten zijn somber en de dagen schemerig, maar we mogen echter tot onze vreugde de kerstlichten al aandoen, en leven in de kerstverwachting. In het binnenste van menigeen leeft vermoedelijk de stille wens: als ik dit jaar maar werkelijk een echte Kerst zou mogen vieren!
Op 6 december jongstleden vierde Finland haar 90-jarige onafhankelijkheidsfeest.
Op die dag werden verschillende perioden uit de geschiedenis van het Finse volk herdacht, en ondertussen werd er ook verder vooruitgeblikt. Wat voor een visioen zou daar te zien zijn? Van zo’n persoon die de toekomst ziet, wordt gezegd dat hij een profeet is. Graag zou ik profeet willen zijn om te zien hoe de toekomst van ons volk wel zou kunnen zijn. Helaas, ik ben helemaal geen profeet, maar vanaf mijn eigen wachtpost gezien, ziet het er somber uit!
Droefheid grijpt mij aan, omdat we als volk aan het vervreemden zijn, en steeds verder geraken van de levende GOD, en zo belanden we op de weg naar steeds donkerder tijden. We hebben nu alle reden om de verborgen kunst van het gebed te leren, want we hebben echt die mensen nodig, die trouw tot God bidden voor de kinderen, de jongeren en de bejaarden, maar ook voor de vele huis-gezinnen en voor ons hele volk, opdat we onze harten niet zouden verharden!

Dit jaar wordt er voor de zoveelste keer in vele landen het Kerstfeest gevierd. In Finland wordt er op Kerstavond, in de meeste christelijke gezinnen, het geboorteverhaal van de Here Jezus uit het Lucas evangelie voorgelezen.
Mooi om zo het Kerstfeest te beginnen. Kerst betekent voor mij: De Heiland, Christus de Here, die mijn blijdschap en leven is. Hierover nadenkend werd ik bepaald bij Evangelie verkondiging en blijdschap. Lucas 2 vers 10 ….  “ik verkondig u grote blijdschap” …
Wonderlijk dat God’s blijde boodschap het allereerst aan herders, een geminachte groep in die tijd, verkondigd werd. De herders hoorden, gingen, zagen en maakten het blijde nieuws bekend.
God lovende en prijzend om alles wat zij gezien hadden, keerden de herders terug naar hun kudde. We zouden kunnen zeggen dat de herders, de outcast – het uitschot van de maatschappij, de eerste evangelisten waren. Laat ons in hun voetsporen treden!!!

Hoe zou een echt kerstfeest wel kunnen zijn? De evangelist Johannes vertelt het zo:”… wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders vol van genade en waarheid.”  Joh. 1:14.
Zo kunnen we op het echte kerstfeest de heerlijkheid van Christus zien. Het is niet genoeg als we horen dat anderen in staat zijn geweest om te zien, maar wij moeten zelf gaan en zien en het echt meemaken. Johannes de Doper wees op Jezus en zei: “Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt!  Joh. 1:29.
Zijn naamgenoot Johannes ging naar Jezus en vroeg: “Rabbi” – wat vertaald wil zeggen: Meester – waar houdt Gij verblijf ? Joh. 1:39. Jezus antwoordde: “Komt en gij zult het zien.” Joh. 1:40 .  Johannes ging en bleef eerst een hele dag bij Hem, maar kwam opnieuw en bleef toen voor heel zijn leven bij Jezus.
Johannes ervoer bij Jezus hoe de Waarheid tot hem kwam. Misschien kwam er wel een traan in zijn oog, maar hij mocht zich ook storten in Gods genade!

Echte Kerst betekent dat wij het eigendom van de Heiland en Verlosser zijn geworden.
Hemelse heerlijkheid kunnen we al in het Oude Testament zien. De zonen van Jakob begingen een zware misdaad toen ze hun eigen broer Jozef als slaaf verkochten.
Na de dood van vader Jakob vreesden de broers dat Jozef hun delict op zijn broers zou wreken.
Toen de broers om genade smeekten, was Jozef’s antwoord verrassend: “Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, …” Genesis 50:20. De daad van Jozef weerspiegelt hier de heerlijkheid van Christus.
De mensen hadden ook slechte bedoelingen met Christus door Hem aan het kruis te nagelen, maar Zijn lijden en sterven bracht voor ons redding en het eeuwige leven.
De Here Jezus heeft geen “harde woorden” gebruikt en geen enkele dreigement geuit, maar vanuit Zijn hart klonk een nederig verzoek, en bad Hij “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” Lucas 23:34 .
Zo kunnen we op het kruis van Golgotha de diepte van Gods liefde zien. Ondanks de gemeenste beledigingen en verschrikkelijkste folteringen, leed Hij stil en nederig. Uitsluitend op Christus zijn toepasselijk de volkomen perfecte woorden: “De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij kwetst niemands gevoel, … De liefde vergaat nimmer meer…” 1 Korintiërs 13. Christus wil zijn volgelingen leiden naar deze Liefdebron, waaruit wijzelf mogen putten, en het tegelijkertijd ook met anderen mogen delen.

Een persoonlijke ervaring van de zondevergeving is de bepalende kracht van ons leven. Zo straalt de heerlijkheid van Christus nog steeds voor ons vanuit het evangeliewoord. Als we dat gaan zien, verandert ons wereldbeeld in totaal iets anders.
Als Christus verlicht, zien we alles met vernieuwde ogen. Alhoewel de mensen slechte bedoelingen met ons hebben, kan God het zeker ten goede doen keren. Zo’n goede God hebben wij!
God’s reddende en vernieuwende invloed van het hele leven is bedoeld om alles en iedereen te bereiken. Daarom gunnen wij, net zo als Jezus, ieder mens het allerbeste toe. We willen dan ook iedereen dienen, net zoals de Here Jezus diende. Als we bidden voor onze moeilijke naaste zien we in elk geval al gauw één resultaat: wijzelf veranderen, ofschoon onze naaste helemaal niet zou veranderen. Verbittering en haat, wrok en toorn van ons eigen hart verdwijnen, en komt ware Kerstvrede.

Gezegende Geboortefeest van Onze Heiland en Verlosser en een goed jaar 2008!

Van harte toegewenst door Eddy Moorrees and family uit Finland.

Naar Startpagina

Een Reactie op “Kerstboodschap van een zendeling

 1. Hallo Annis,
  Bedankt voor je “Kerstboodschap” uit het koude Finland. Ik heb echt genoten van de blijde boodschap, dat juist wij dit kregen van één van onze vrienden uit Merauke. Ik wist wel van Annemie dat Eddy in Finland woont met zijn gezin, maar dat hij evangelist is, wist ik niet. Geweldig !
  Ik heb 2 kopiën uitgedraaid voor Lotje en No Ien, jammer dat de foto van Eddy niet uitgeprint kan worden.
  Maar de boodschap heb ik wel uit kunnen printen, bedankt !

  Hartelijke groetjes,
  Paula

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s