Nationale Liederen

The_netherlands
WILHELMUS
Wilhelmus van Nassouwe ben ick van Duitschen bloet;
Den Vaderlant ghetrouwe blijf ick tot in den doet;
Een prince van Oranje ben ick vrij onverveert;
Den coninck van Hispanjen heb ick altijd ghe-eert.

Mijn schild ende betrouwe sijt ghy, o Godt, mijn Heer !
Op u so wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer !
Dat ick doch vroom mag blijven, U dienaar t’allerstont,
Die tyrannie verdrijven, die mij mijn hert doorwont.

*******************************************

MIJN NEDERLAND
Waar de blanke top der duinen schittert in de zonnegloed
En de Noordzee vriend’lijk bruisend Neerlands smalle kust begroet,
Juich ik aan het vlakke strand, juich ik aan het vlakke strand:
‘k Heb u lief, mijn Nederland, ‘k Heb u lief, mijn Nederland !

Waar het lachend groen der heuvels, ‘t kleed der stille heide omzoomt,
Waar langs rijk beladen velden, Rijn of Maas of Schelde stroomt,
Klinkt mijn lied op ouden trant, Klinkt mijn lied op ouden trant,
‘k Heb u lief, mijn Nederland, ‘k Heb u lief, mijn Nederland !

Blijft gezegend, land der Vad’ren, maak uw eendracht sterk en groot;
Blijf ‘t volk der Koninginne, hou en trouw in nood en dood !
Doe zoo ieder ‘t woord gestand, doe zoo ieder ‘t woord gestand:
‘k Heb u lief, mijn Nederland, ‘k Heb u lief, mijn Nederland

*******************************************

HOLLANDS VLAG
Hollands vlag, jij bent mijn glorie
Hollands vlag, jij bent mijn lust,
‘k Roep van louter vreugd victorie
als ik je zie aan vreemde kust
‘k Roep van louter vreugd victorie

als ik je zie aan vreemde kust
Op de zee en aan de wal
Hollands vlag gaat bovenal
Op de zee en aan de wal
Hollands vlag gaat bovenal

Zijn er reiner, blijer kleuren
of je vaart in Noord of Zuid?
Heel de lucht schijnt op te fleuren
strijkt z’er op haar frisheid uit
Heel de lucht schijnt op te fleuren
strijkt z’er op haar frisheid uit
En je Hollands hart wordt wee,
wappert met haar dundoek mee
En je Hollands hart wordt wee,
wappert met haar dundoek mee

Als je haar in vreemde baaien,
mijlen ver van eigen strand,
zwierig van de mast ziet waaien
als een groet van ’t vaderland
zwierig van de mast ziet waaien
als een groet van ’t vaderland
voel j’een vreemd soort verheugenis
voel je recht, hoe mooi zij is
voel j’een vreemd soort verheugenis
voel je recht, hoe mooi zij is.

******************************************

DE ZILVERVLOOT
Heb je van de zilveren vloot wel gehoord
De zilveren vloot van Spanje ?
Die had er veel Spaansche matten aan boord
en appeltjes van Oranje.
Piet Hein, Piet Hein,
Piet Hein, zijn naam is klein.
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot:
die heeft gewonnen de zilveren vloot,
die heeft gewonnen, gewonnen, de zilv’ren vloot !

Zei toen niet Piet Hein met een aalwaerig woord:
“Wel jongetjes van Oranje,
Kom klim’res aan dit en dat Spaansche boord
en rol me die matten van Spanje !”
Piet Hein, Piet Hein,
Piet Hein, zijn naam is klein.
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot:
die heeft gewonnen de zilveren vloot,
die heeft gewonnen, gewonnen, de zilv’ren vloot !

Klommen niet de jongens als ratten in ‘t want
en vochten ze niet als leeuwen ?
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand’
Tot in Spanje klonk hun schreeuwen.
Piet Hein, Piet Hein,
Piet Hein, zijn naam is klein.
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot:
die heeft gewonnen de zilveren vloot,
die heeft gewonnen, gewonnen, de zilv’ren vloot !

Naar Startpagina

Albums met Wandelfoto’s 2005 t/m 2007

Naar Ahiolo Photo Gallery

Naar Startpagina

Hour of Power in 2008


Vanaf zondag ook om 8.00 uur!
Het nieuwe jaar begint meteen goed: vanaf aanstaande zondag heeft Hour of Power namelijk twee uitzendingen achter elkaar! U kunt dan naast de uitzending die u gewenst was – om 9.00 uur – ook om 8.00 uur naar Hour of Power kijken.
Dit is een uitkomst voor mensen die voorheen tijdens de uitzending naar hun eigen kerk gingen en de uitzending daardoor niet in z’n geheel konden bekijken.

En het belangrijkste: door deze dubbele uitzending zullen meer nietsvermoedende zappers kennis maken met de boodschap van Jezus Christus! Wij ervaren hierin Gods leiding en gaan met vertrouwen en enthousiasme 2008 in.

Bekijk hier de foto’s
In en om de Crystal Cathedral

Naar Startpagina

Wandelfoto’s 2008

Naar Ahiolo Photo Gallery

Naar startpagina

Citytrips

Citytrip: Berlin (Deutschland) – oktober 2009

Citytrip: Madrid (España) – november 2008

Citytrip: New York (USA) oktober 2006

Naar Ahiolo Photo Gallery

Naar startpagina

Jaarwisseling aan de Maas

“Alles is tot in de puntjes voorbereid. De hele show is met behulp van een speciaal computerprogramma beschreven en in elkaar gezet.
Regen of sneeuw, het vuurwerk gaat de lucht in. Dat verzeker ik u’’ aldus vuurwerkmeester Frits Pen van het Enschedese Dream Fireworks.

Duizenden Rijnmonders hadden de kou getrotseerd om het ‘grootste vuurwerk ooit in Nederland’ te aanschouwen.
Een ‘mooi’ plek hadden we gekozen op enkele honderden meters van de Erasmusbrug (Rotterdam) vandaan.
De flessen champagne en glazen stonden klaar…. nog maar een half uur….
De Maasboulevard werd voller en voller, duizenden mensen
schoven voorbij met flessen champagne in de hand…. lachend, uitgelaten, toch wel een beetje gespannen?

En dan, dan aftellen: tien, negen, acht, zeven, zes……..drie, twee…..
‘Happy New Year’………

Oorverdovend geknal, kwam overal om ons heen…. natuurlijk ook van de champagne flessen …..proost……omhelzingen…kussen……. gelukkig nieuw jaar….
Wauw..wat een vreugde….. wat een feest … ‘welkom nieuw jaar….. jaar 2008’.
De zware ‘bommen’ werden vanaf het ponton op de Nieuwe Maas, gelanceerd.
Opgestelde honderden kilo’s vuurwerk op de Erasmusbrug gaan de lucht in.
In volgorde zoals in de computer was geprogrammeerd.
Wat een show…een spectaculaire show…….
Helaas…..van deze spectaculaire show, hadden we heel weinig ervan kunnen zien.
De dichte mist, die over de Maas bleef hangen, was de ‘grote’ spelbreker…
Slechts de lucht veranderde zo nu en dan van kleur, en dat ging gepaard met oorverdovend geknal, de Zwaan trilde op haar pijlers, de vuurpijlen?  nauwelijks waarneembaar ….

De Maasboulevard veranderde, ondanks alles, in feestende massa.  Een totale gekkenhuis, auto’s stonden op straat stil.
De teleurstelling ? …… ach, met een paar glazen champagne was het snel vergeten….

“ G e l u k k i g    2 0 0 8 ”

Foto’s © Ahiolo
Jaarwisseling aan de Maas

Naar Startpagina