Nationale Rode Kruis Bloesem-wandeltocht – 19 april 2008

De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesem-wandeltocht, organiseert jaarlijks deze ééndaags evenement. Het doel is geld inzamelen voor de nationale sociale hulp van het Rode Kruis ten behoeve van de zwakste mensen in de samenleving.
De opbrengsten van deze 16e editie komen ten goede aan de zieke, vereenzaamde en bejaarde mensen.
Met haar record aantal deelnemers van 27.353, behoort de Nationale Rode Kruis Bloesem-wandeltocht tot de grootste ééndaagse mars van Nederland. 10.000 parkeerplaatsen werd door gemeente Geldermalsen gereserveerd voor de bezoekers van dit evenement.

Wandelgroep
Onze ‘wandelgroep’,  bestond uit 7 fanatieke wandelaars. Tjak en Ar uit Eibergen, Muriel uit Amsterdam, Fred, Mieke, Ineke en ik kwamen uit het Rijnmondgebied.
Toen we bij de start kwamen, schrokken we van de drukte. Zoveel wandelaars hadden we niet verwacht.
De start was op het terrein van de Koninklijke Fruitmasters, aan de Deilseweg 7 in Geldermalsen.

Twee veilinghallen werden ervoor gebruikt, een hal werd speciaal gereserveerd als inschrijfbureau. De andere hal werd gebruikt als ‘meetingpoint’, restauratie, commercials, muziekpodium en alle andere activiteiten.
Honderden mensen stonden voor de inschrijfdesks om zich aan te melden.
Het mooie weer was daaraan debet, dat men op het laatste moment nog, besloot om aan deze tocht deel te nemen.
Wij uit ‘t Rijnmondgebied, hadden ons niet van te voren ingeschreven. Niet zo slim…. Gelukkig, na drie kwartier in de rij staan, werden we geholpen.  Ar, Tjak en Muriel hadden het goed gedaan door zich van te voren  via internet aan te melden.

Wandelroutes
Ondanks onze late start was het erg druk op de smalle dijken waarover we wandelden.
Doorstappen was niet altijd mogelijk, zeker in het eerste uur van onze tocht.
We wandelden langs de oevers van de Linge en de Korne.
Door de boomgaarden (sommige stonden nog niet helemaal in bloei), over dijken en terreinen die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek.
De eigenaren hadden die speciaal voor deze tocht opengesteld.

De Koninklijke Landmacht bouwde op een aantal plaatsen over de rivier de Linge, noodbruggen, zodat we door de mooiste delen van de Betuwe konden wandelen.
We wandelden in de westelijke richting over het landgoed Heerlijkheid  Mariënwaerdt. De 25 km route, die we voor vandaag gekozen hadden, ging via Beesd en Rhenoy en de terugweg langs de zuidelijke Lingeoever via Rumpt, Enspijk en Deil.

Rustposten
Acht rustposten waren ingericht tussen de start en de finish. Op alle posten was live muziek te beluisteren  en in de pauzes zorgt een DJ voor de muziek. En niet alleen op de rustposten, maar ook langs de dijk werden we begeleid door vrolijke klanken.

De ‘posten’ droegen de namen van de locatie, waar de posten zich bevonden.
Post ‘Veerdam’ bijvoorbeeld, werd ingericht op het Landgoed Mariënwaerdt, aan de Linge, waar vroeger de veerpont overstak.

Bij de ‘Post Kiviet’ aan de rivier de Linge, stonden een grote tent en de wervingsbus van de Landmacht, die op deze manier wat aan het tekort aan militairen willen doen. De regering denkt er zelfs aan herinvoering van de dienstplicht.
De dienstplicht (opkomstplicht) was op 22 augustus 1996 afgeschaft.

De Heerlijkheid Mariënwaerdt
De geschiedenis van Mariënwaerdt gaat terug tot 1129 toen er een Norbertijner abdij werd gesticht. De hoofdgebouwen van deze abdij waren te vinden aan ’t Klooster, op de plaats waar nu het Huis Mariënwaerdt staat.
De grond voor deze abdij werd geschonken door de familie van Cuyk. Zij schonken het landgoed tevens hun familiewapen met ‘eendenkuikens’ (merletten).

Het klooster was een strenge Norbertijner orde. Het lag op een kwetsbare plek; op de grens van vier provincies: Utrecht, Holland , Gelre en Brabant en hier werd vaak gevochten en geplunderd. Het klooster werd meerdere malen verwoest en weer opgebouwd.
In 1567 kwam er een einde aan de kloostertijd met de verwoesting en plunderingen door de bendes van Brederode. Vervolgens heeft het landgoed honderd jaar te koop gestaan, voordat het in 1734 gekocht werd door O.W.A. graaf van Bijlandt, de voorvader van de huidige eigenaren.

WK Vierspan Paarden 2008
De internationale paardensportfederatie FEI (Fédération Equestre Internationale) heeft tijdens haar General Assembly in Kuala Lumpur op 3 mei 2006,
het Wereldkampioenschap Vierspan Paarden 2008 toegewezen aan Nederland.
De Stichting WK 4-span 2008 organiseert dit grootse evenement op de terreinen van landgoed de Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd.
Het WK vindt plaats tijdens de Landgoedfair 2008, van woensdag 3 september tot zondag 7 september 2008.

Het was een heel mooie tocht, we hadden genoten van het begin van de lente. Van de natuur, die uit haar winterslaap ontwaakte in een mooie stuk Betuwe. De bloesems, de schapen en lammetjes, die op de weide ronddartelden….. en daarbij hielpen we ook mee, om de zieke, vereenzaamde en bejaarde mensen een onvergetelijke vakantie te bezorgen.

Foto’s Bloesemtocht 2008 (1)                     Foto’s Bloesemtocht 2008 (2)

Naar Startpagina

Keukenhofwandeltocht 2008

Het was voor ons de eerste keer, dat we de Keukenhofwandeltocht deden.  In de lente wandelen in de omgeving van Lisse, met haar bollenvelden, was een kleurrijke ervaring.
Onderweg naar Lisse werden we overvallen door harde regenbui. De moed zakte in de benen, de benen werden zwaar, de drang om terug te keren naar huis was groot.
‘Overvallen door regen tijdens de wandeling was minder erg dan met regen de tocht te beginnen.’  Toch, en toch hadden we, achteraf gezien, een goed besluit genomen, door toch te gaan starten.

De grote kantine van firma Bakker in Lisse, die als startburo diende was gezellig vol.  Het was pas 08.00 uur, vele wandelaars wilden vroeg starten om zo wat langer in Keukenhof te blijven ‘hangen’.
Men vertelde ons dat jaarlijks ruim 3000 wandelaars uit binnen en buitenland deze unieke wandeltocht bezochten.

De 20 kilometer afstand bracht ons door Lisse naar Hillegom, door het dorpje De Zilk. Na onze ‘rust’ in Café de Ruigenhoek wandelden we door het natuurgebied  ’t Langeveld. In dit natuurgebied merkten we nog niet, dat de lente haar intrede had gedaan.
De regen was  inmiddels gestopt en later scheen zelfs de zon.  De aandacht voor de bloembollenvelden nam toe.  De  kleurrijke velden, die we tot nu toe alleen maar vanuit de trein zagen,  zijn van dichtbij nog mooier.
De bloemen die nu in bloei zijn, zijn voor een groot deel de krokussen en hyacinten. De hyacinten verspreidden vol trots hun speciale, heerlijke, sterke maar frisse lentegeur. De tulpen daarentegen, durfden door het koude weer, zich nog niet helemaal te vertonen.

Populaire bolgewassen
Eén van de bloemen die in het voorjaar het eerst opkomt is het sneeuwklokje. Het sneeuwklokje komt ongeveer half februari op. In februari ligt er nog bijna altijd sneeuw. Vandaar ook de naam sneeuwklokje.

Ook een vroege bloem is de krokus. Van de krokus zijn er drie kleuren: geel, wit en paars. Krokusbollen en sneeuwklokjesbolletjes kunnen heel wat jaren in een tuin blijven staan. Ze bloeien dan ook elk jaar weer.

De bol van een hyacint is groter dan die van de tulp. De bloemen die de hyacint heeft staan heel dicht op elkaar. Want als hij in volle bloei staat lijkt het net een tros. Zo’n tros lijkt op één grote bloem.

Het meest bekende bolgewas is de tulp. De tulp kwam oorspronkelijk van de steppen en hoogvlakten van Midden-Azië, van waaruit zij naar Perzië en Turkije migreerde. De tulp was een van de eerste bolgewas die in West- Europa de aandacht trok.
De bolgewassen waren aanvankelijk weggelegd voor welgestelden. In de zeventiende eeuw werden de bloembollen ook door apothekers verspreid. Aan het gewas werd in die tijd een geneeskrachtige werking toegeschreven. De apothekers legden voorraden aan en vormden daarmee de eerste aanzet tot de bloembollenhandel.
De eerste export van bloembollen vond in het begin van de zeventiende eeuw plaats. Rond 1635 deed zich de zogenaamde “tulpomanie” of “tulpenwoede” voor. Steeds meer welgestelde personen wilden een of meerdere tulpen kopen. De bloembol werd een beleggingsobject. Tussen 1634 en 1636 waren de prijzen 20x hoger. Voor een bloembol werd in die tijd wel 5.000 gulden betaald.


Gastvrouw in de kledij uit de tijd van Jacoba van Beieren.

Via het Comomeer, waar we eerst in het restaurant van de camping ‘Sollasi’ nog een kopje koffie hadden gebruikt liepen we richting Keukenhof.

Keukenhof
De laatste kilometers van de wandeltocht, wandelden we door de Keukenhof.  De Keukenhof dankte haar naam aan Jacoba van Beieren.
Van 1401 tot 1436 was het landgoed, waar nu Keukenhof staat,  in bezit van Jacoba van Beieren.
Zij verbouwde rondom het slot allerlei kruiden voor in de keuken. Het terrein kreeg daarom de naam ” Keukenhof “.
In de Keukenhof is nog een laan met beuken uit de tijd van Jacoba van Beieren.
Bij de ingang van de Keukenhof stonden de gastvrouwen in de kledij uit de tijd van Jacoba van Beieren.
De organisatie (wsv DJT) had onze wandelroute door het tentoonstellingsterrein van de ‘Keukenhof’ geleid, zodat we op ons gemak,  alle  bijzondere mooie bloemen en kunstwerken konden bewonderen.


Laan met beuken uit de tijd van Jacoba van Beieren

Bloemenpaviljoen
In het glazen bloemenpaviljoen zijn de “Parades” met bloembollen te zien.
Zoals de Amaryllis, Freesia’s, Irissen enz.. De Lelie Parade was de eerste Parade ooit in de Keukenhof. Deze Lelie Parade gaf toen een extra bijdrage aan het 30-jarige bestaan van de Keukenhof te Lisse. De Lelie parade is nu al uitgegroeid tot ruim driehonderd verschillende soorten lelies, op een stuk grond van 3500 vierkante meter. In het koude gedeelte van de Parade staan tot ongeveer half mei allerlei soorten tulpen en narcissen in volle bloei. Ook andere soorten planten hebben inmiddels een plaatsje gekregen in de Keukenhof. Er zijn ook een aantal Parades met gewone soorten bloemen. Zoals chrysanten, rozen, anjers en nog vele andere.

Bij de finish kon men tegen sterk gereduceerde prijs tulpen kopen.. Het was toch een goed besluit geweest om niet naar huis terug te keren…

Foto’s Keukenhofwandeltocht 1                     Foto’s Keukenhofwandeltocht 2

De 52ste Lisse Lente Wandeltocht (voorheen Keukenhofwandeltocht) van 5 april 2014 was ‘voorlopig de laatste’

Naar Startpagina

Impressie van TNS Visie Dag – 29 maart 2008

Als vervolg op het succesvol TNS-weekend in mei 2006, organiseert de Visiegroep ‘TNS naar de Toekomst’ deze TNS-dag.

De Visiegroep ‘TNS naar de Toekomst’ is ontstaan uit de bespreking tijdens dit TNS-weekend.
In deze groep zitten de volgende personen:
Terence Schreurs (moeder is Tine Wonmaly), Miriam Bakker (moeder is Nora Wonmaly), Harry Lekranty, Noes Sarioa, Max Liptiay, Scato Leunura en Nanny Pormes.

TNS (Teon-Nila-Serua)-eilanden, zijn drie kleine eilanden in de Zuid-West Molukken. In Nederland vormen de TNS’ers een kleine Molukse minderheid.

De Teoneze families in Nederland zijn : Kurmasela en Nuniary.
De Nilanezen in Nederland dragen de volgende namen : Marantika, Letwory, Tanate, Sarioa, Korlefura, Serpara, Lekrans(t)y, Leunura, Liptiay en Tuakora.
De Seruanezen in Nederland zijn herkenbaar aan de familienamen: Resley, Wonmaly, Pormes, Kunu, Tutkey, Luturkey, Pelmelay, Talaksoru, Rittiauw, Jasso, Workala en Kilay.
Als ik iemand vergeet, stuur mij even een mail.

Dag programma
De TNS Visiedag, verdient de kwalificatie: ‘zeer geslaagd’. De opkomst was geweldig. De aanwezigheid van de vele TNS’ers uit de 3e generatie gaf aan hoe belangrijk zij deze dag vonden. Alle beschikbare zitplaatsen van het Moluks Cultureel Centrum ‘Stichting Gosepa’ in Huizen waren bezet.

Deze dag werd geopend met een kort gebed, waarin bung Eki Liptiay om Gods leiding en zegen vroeg.
Het gaf een apart gevoel, een ‘wij’ gevoel, toen iedereen na het gebed, staande het TNS lied zong.

Lagu TNS – (TNS lied)
Sioh TNS tanah airku,
jang ku pudji pada siang dan malam
Karna engkau ‘ku sengsara
Meninggal ibu,bapak, saudara

Refrein: Biar di rantau di bunuh
Beta tak lupah sedjarahmu
Ku serahkan tenagaku
Untuk membela nusa dan bangsaku

“TNS op weg naar de toekomst”
In deze middagsessie, presenteerde de TNS Visiegroep haar Intentie verklaring, die de TNS-ers in Nederland op weg moesten gaan leiden naar de toekomst. In een zeer openhartige discussie, soms ook emotioneel, werden de gestelde punten behandeld. De TNS-ers uit de 3e generatie lieten hierin duidelijk hun stem horen.
De dagvoorzitter, John Wattimena verdiende voor zijn voortreffelijke leiding een ‘jempol’ (pluimpje).
De vergadering denkt mee, praat mee en neemt aan het eind van de middag dan ook een positief besluit.

Na de vergadering werden onze TNS ouders uit de 1e generatie, die gekomen waren, in het zonnetje gezet. Ze kregen ieder een bosje bloemen. Heel goed dat we niet alleen naar de toekomst kijken, maar ook onze TNS-ouders koesteren.

De 1e generatie TNS-ers, die op deze dag waren

Reactie van één van de Visiegroepleden:
“Wij als TNS visiegroep hebben genoten van de opkomst, meepraten meedenken en meebeslissen. Het deed ons erg goed dat er veel jongeren(3e generatie) aanwezig waren. Hier deden wij het ook voor. Trouwens de opkomst onder de TNS was erg groot. Dit geeft al aan dat de TNS in Nederland niet dood is. Wij hebben ons doel bereikt met deze dag en hopen dat dit een motivatie is voor de jongeren om dit op te pakken. Wij zullen hiervoor onze steun geven”.

De ontmoetingen waren hartverwarmend. Het leek veel op een reünie. Ontmoetingen van mensen, die elkaar jaren niet hebben gezien. Onder het genot van hapje, drankje en lekkere portie nasi ramas ging het dagprogramma ongemerkt over naar avondprogramma.

Avondprogramma
Het avondprogramma was erg divers. De DJ’s Jordan en Marlon waren verantwoordelijk voor de beat, waarbij de jongeren constant op de dansvloer te vinden waren.
De band SABOR verzorgde de gehele muzikale omlijsting van de avond. Sabor staat voor “smaak, pit en geestigheid”. Vanaf het begin tot het einde wist Sabor het publiek mee te slepen met hun muziek. Dat de TNS-ers van feesten houden, is algemeen bekend. Vele TNS-ers zijn ook erg bekend in de muzikale wereld.

Workshop streetdancing
“Weekend was echt tof !! leuke spelletjes ! Echt heel erg gezellig ! Lekker gefeest ! En te laat naar bed”.
Dat was de reactie van Yaël Sarioa 2 jaren geleden over het TNS weekend.
Nu staat hij op het podium als een zeer talentvolle ‘danser’ de danslustige TNS-ers een workshop streetdance te geven. Geconcentreerd volgden de toekomstige dansers alle passen en snelle bewegingen van Yaël.
De bewegingen zijn vrij losjes en komen luchtig over. Geweldig te kijken naar deze jonge TNS-ers “, die op de ‘beat bouncen’.

'meet the streetdancers'

Papeda wedstrijd
Op de Molukken en Papua, dient papeda als basisvoeding en is voor velen de vervanger van rijst. Papeda wordt gemaakt van sagomeel. Met koud water wordt de sagomeel aangelengd tot een glad papje. Door al roerend, kokend water toe te voegen, wordt het papje glazig en stijf. Dan is de papeda klaar. Omdat papeda nagenoeg geen smaak heeft wordt papeda gegeten met groenten en of met ‘pittige’ vis.
Papeda eet men niet met vork en lepel, maar men slurpt dit naar binnen.

Acht kandidaten hadden zich gemeld om aan deze papeda-slurp wedstrijd deel te nemen. Met plastic schort om zaten ze om de tafel, waarop bord met papeda in kecapsaus voor elke kandidaat werd neergezet. Op startsein bogen de kandidaten zich over hun borden en probeerden het sagopapje zo snel mogelijk naar binnen te slurpen. Binnen 10 seconden was de winnaar bekend. Richard mag zich vanaf nu, TNS kampioen papeda-slurper noemen.

Papeda-slurp wedstrijd

Salsa demonstratie en workshop
. 1, 2, 3 … 5, 6, 7 … 1, 2, 3 … 5, 6, 7 … klonk door de boxen. De dansvloer was overvol. Niet alleen met de oudjes, ook de danslustige streetdancers wilden de salsakunst leren. Compliment, hoe snel zij het oppakten. Mister Salsa Raimond: de heren beginnen met linkervoet naar voren….. Eerst de stappen naar voren en naar achter, dan zijwaarts en tot slot de draai…. Vooraf aan de workshop gaven Raimond en Penny demonstratie salsa dansen. Gratieus bewogen ze op de dansvloer, bovenlichaam recht en de bewegingen van uit de heupen…. Het leek allemaal zo gemakkelijk. Nu, nu je het zelf moest doen, was het toch even pffff …. 1, 2, 3 … 5, 6, 7…

TNS Visie dag, was een succesvolle dag. Dat aan het einde van de avond, niemand aanstalten deed om naar huis te gaan, was een duidelijk bewijs….. “TNS Visiegroep bedankt……”

Hier enkele reacties uit Anak2 TNS hyves ( 3e generatie TNS’ers ):
TNS dag, groot succes…. Tns-dag was super!!…. Volgende TNS dag ben ik wel aanwezig! …… ik was ook bij de tns dag,was wel een succes …… TNS dag was gwoon de SHET,snel snel snel weer ….. TNS-DAG helemaal top. TNQ TNQ ……. TNSDAG WAS AWESOME…. echt leuk om iedereen weer te zien…snel weer?!!

Bekijk hier de TNS-foto’s

Naar Startpagina