Keukenhofwandeltocht 2008

Het was voor ons de eerste keer, dat we de Keukenhofwandeltocht deden.  In de lente wandelen in de omgeving van Lisse, met haar bollenvelden, was een kleurrijke ervaring.
Onderweg naar Lisse werden we overvallen door harde regenbui. De moed zakte in de benen, de benen werden zwaar, de drang om terug te keren naar huis was groot.
‘Overvallen door regen tijdens de wandeling was minder erg dan met regen de tocht te beginnen.’  Toch, en toch hadden we, achteraf gezien, een goed besluit genomen, door toch te gaan starten.

De grote kantine van firma Bakker in Lisse, die als startburo diende was gezellig vol.  Het was pas 08.00 uur, vele wandelaars wilden vroeg starten om zo wat langer in Keukenhof te blijven ‘hangen’.
Men vertelde ons dat jaarlijks ruim 3000 wandelaars uit binnen en buitenland deze unieke wandeltocht bezochten.

De 20 kilometer afstand bracht ons door Lisse naar Hillegom, door het dorpje De Zilk. Na onze ‘rust’ in Café de Ruigenhoek wandelden we door het natuurgebied  ’t Langeveld. In dit natuurgebied merkten we nog niet, dat de lente haar intrede had gedaan.
De regen was  inmiddels gestopt en later scheen zelfs de zon.  De aandacht voor de bloembollenvelden nam toe.  De  kleurrijke velden, die we tot nu toe alleen maar vanuit de trein zagen,  zijn van dichtbij nog mooier.
De bloemen die nu in bloei zijn, zijn voor een groot deel de krokussen en hyacinten. De hyacinten verspreidden vol trots hun speciale, heerlijke, sterke maar frisse lentegeur. De tulpen daarentegen, durfden door het koude weer, zich nog niet helemaal te vertonen.

Populaire bolgewassen
Eén van de bloemen die in het voorjaar het eerst opkomt is het sneeuwklokje. Het sneeuwklokje komt ongeveer half februari op. In februari ligt er nog bijna altijd sneeuw. Vandaar ook de naam sneeuwklokje.

Ook een vroege bloem is de krokus. Van de krokus zijn er drie kleuren: geel, wit en paars. Krokusbollen en sneeuwklokjesbolletjes kunnen heel wat jaren in een tuin blijven staan. Ze bloeien dan ook elk jaar weer.

De bol van een hyacint is groter dan die van de tulp. De bloemen die de hyacint heeft staan heel dicht op elkaar. Want als hij in volle bloei staat lijkt het net een tros. Zo’n tros lijkt op één grote bloem.

Het meest bekende bolgewas is de tulp. De tulp kwam oorspronkelijk van de steppen en hoogvlakten van Midden-Azië, van waaruit zij naar Perzië en Turkije migreerde. De tulp was een van de eerste bolgewas die in West- Europa de aandacht trok.
De bolgewassen waren aanvankelijk weggelegd voor welgestelden. In de zeventiende eeuw werden de bloembollen ook door apothekers verspreid. Aan het gewas werd in die tijd een geneeskrachtige werking toegeschreven. De apothekers legden voorraden aan en vormden daarmee de eerste aanzet tot de bloembollenhandel.
De eerste export van bloembollen vond in het begin van de zeventiende eeuw plaats. Rond 1635 deed zich de zogenaamde “tulpomanie” of “tulpenwoede” voor. Steeds meer welgestelde personen wilden een of meerdere tulpen kopen. De bloembol werd een beleggingsobject. Tussen 1634 en 1636 waren de prijzen 20x hoger. Voor een bloembol werd in die tijd wel 5.000 gulden betaald.


Gastvrouw in de kledij uit de tijd van Jacoba van Beieren.

Via het Comomeer, waar we eerst in het restaurant van de camping ‘Sollasi’ nog een kopje koffie hadden gebruikt liepen we richting Keukenhof.

Keukenhof
De laatste kilometers van de wandeltocht, wandelden we door de Keukenhof.  De Keukenhof dankte haar naam aan Jacoba van Beieren.
Van 1401 tot 1436 was het landgoed, waar nu Keukenhof staat,  in bezit van Jacoba van Beieren.
Zij verbouwde rondom het slot allerlei kruiden voor in de keuken. Het terrein kreeg daarom de naam ” Keukenhof “.
In de Keukenhof is nog een laan met beuken uit de tijd van Jacoba van Beieren.
Bij de ingang van de Keukenhof stonden de gastvrouwen in de kledij uit de tijd van Jacoba van Beieren.
De organisatie (wsv DJT) had onze wandelroute door het tentoonstellingsterrein van de ‘Keukenhof’ geleid, zodat we op ons gemak,  alle  bijzondere mooie bloemen en kunstwerken konden bewonderen.


Laan met beuken uit de tijd van Jacoba van Beieren

Bloemenpaviljoen
In het glazen bloemenpaviljoen zijn de “Parades” met bloembollen te zien.
Zoals de Amaryllis, Freesia’s, Irissen enz.. De Lelie Parade was de eerste Parade ooit in de Keukenhof. Deze Lelie Parade gaf toen een extra bijdrage aan het 30-jarige bestaan van de Keukenhof te Lisse. De Lelie parade is nu al uitgegroeid tot ruim driehonderd verschillende soorten lelies, op een stuk grond van 3500 vierkante meter. In het koude gedeelte van de Parade staan tot ongeveer half mei allerlei soorten tulpen en narcissen in volle bloei. Ook andere soorten planten hebben inmiddels een plaatsje gekregen in de Keukenhof. Er zijn ook een aantal Parades met gewone soorten bloemen. Zoals chrysanten, rozen, anjers en nog vele andere.

Bij de finish kon men tegen sterk gereduceerde prijs tulpen kopen.. Het was toch een goed besluit geweest om niet naar huis terug te keren…

Foto’s Keukenhofwandeltocht 1                     Foto’s Keukenhofwandeltocht 2

De 52ste Lisse Lente Wandeltocht (voorheen Keukenhofwandeltocht) van 5 april 2014 was ‘voorlopig de laatste’

Naar Startpagina