BC Schollevaar timmert goed aan de weg

Bc_s_2Mijn link met  bc Schollevaar (Capelle aan den IJssel): bijna 10 jaren lang trainde ik de jeugd van BCS.  3 jaren was ik  ‘weggeweest’.
Begin van seizoen 2008-2009, ben ik weer terug. Ik train nu  de mini’s en beginnende jeugd.

Misschien, beter gezegd ‘smasht’ goed aan de weg . Neen, toch maar niet, het ‘klinkt’ niet en een uitdrukking mag je immers niet zo maar veranderen.

Lof aan de Activiteitencommissie en jeugdzaken speciaal aan Jack Blok, die met zijn charme en ruime ervaring in deze, vele deuren doet openen.
Naast het Badminiton, die BC S aan het begin van het seizoen startte,  begon zij vanaf  januari 2009, ook met badminton-clinics verzorgen op de Capelse basisscholen en Buitenschoolse opvang (BSO). Het gaat vooral om de basisscholen, die geen vakleerkracht (gymleraar) hebben.

Dit is een resultaat van goede samenwerking tussen BC S, de Gemeente Capelle aan den IJssel, de Capelse basisscholen en verschillende BSO-organisaties.

‘Oude’ bekenden van BC S
Een hobbel, die genomen moet worden  is de juiste mensen vinden, die ook beschikbaar zijn tijdens de schooluren. Gelukkig voor Jack was het slechts een hobbeltje. Twee NBB gelicentieerde badmintontrainers, die reeds met pensioen zijn, zijn bereid deze uitdaging aan te gaan.

Beide trainers zijn geen onbekenden voor BC Schollevaar. Zeth Pessireron, was jarenlang lid van BCS en had zich ook ingezet als jeugdbegeleider.
Ondergetekende (Annis) had bijna 10 jaren lang de jeugd van BCS begeleid en na 3 jaren te zijn ‘weggeweest’, weer terug bij de jeugd (mini’s op woensdag en beginnende jeugd op zaterdag in het Zevenkampse Ring).

Eerste “werkdag”
Het was voor mij een vreemd gevoel om in de ochtend verkeersdrukte te rijden. Het deed me  denken alsof ik  weer naar het werk reed. Bij de verkeerslichten die op rood sprongen stopte ik. Toen ik om me heen keek,  zag ik achter het stuur slaperige gezichten, die alleen maar  voor zich uit staren. “Gelukkig behoor ik niet meer tot deze groep mensen” dacht ik. Met veel plezier reed ik naar de Sporthal Schenkel, waar we vandaag de eerste badminton clinics zullen geven.

Vijf  klassen verwachten we vandaag. Per klas gemiddeld 24 tot 30 kinderen. Snel in gedachten inventariseren: hebben we wel 30 rackets ? Shuttles genoeg … junioren rackets enz….
De eerste groep die in de ‘nieuwe’ nood-sporthal binnenkwam waren de kinderen uit groep 4.
Dat vergt een ‘andere’ benadering, het zijn immers nog maar heel jonge kinderen.
Een kort verhaaltje over badminton vooraf om hun aandacht te krijgen, dan spelenderwijs warming up enz….

Het kind centraal
Centraal staat in de clinics: kennismaking met het badmintonsport, en door enthousiasme de kinderen het spelletje leuk leren vinden.
Elke groep is weer anders; dat vraagt allertheid van de trainers. Twee verschillende trainers met verschillende manier van werken, maar met één doel: het kind staat centraal en het kind enthousiast maken voor het badmintonsport.
Geen moeilijke technische woorden en – oefeningen, maar vooral veel laten spelen en het kind het gevoel geven dat het steeds beter gaat.
Aan het eind van de clinics zien we graag de kinderen blij naar huis gaan en ‘honger’ zijn naar een volgende gelegenheid.

Improviseren
Om 11.30 uur  hadden we lunchpauze voordat de laatste 2 klassen aan de beurt zijn.
We wilden net de sporthal verlaten, toen opeens een horde kinderen en twee leerkrachten aan kwamen. “Hun lessen zijn uitgevallen en uh… kunnen jullie aan hun ook clinics geven ?” vroeg de meester.
“O ja natuurlijk, maar hoeveel kinderen zijn er ?” “ Uh…54”zei de meester.
“wat 54 kinderen ?” snel overleg, te weinig rackets ! dus improviseren… 2 groepen … 2 trainers… verschillende oefeningen met en zonder racket, meerdere personen 1 racket laten gebruiken m.a.w. na het slaan  snel racket doorgeven aan de volgende … het was een dolle boel; er werd veel gelachen en men had heel veel plezier….

Zeth (gele shirt) en de BSO-kinderen en leiding © foto: Ahiolo

Bijna 200 kinderen maakten vandaag kennis met onze geliefde sport.
Zowel de kinderen als de leerkrachten waren enthousiast over de clinics. Na elke clinics kregen we van veel kinderen een handdruk als dank ! Wauw, dat geeft je een kick en een heerlijk gevoel….

Enkele reacties:
“Allereerst wil ik jullie namens de kinderen en leerkrachten bedanken voor de lessen die jullie hebben gegeven. Ik heb de hele dag niets anders dan lovende woorden over de badmintonclinics gehoord.  Jullie hebben de badmintonsport goed kunnen promoten.  Zowel de kinderen als de leerkrachten zien een herhaling wel zitten”.

“Het was trouwens heel leuk hoor vorige week! De leerkrachten en kinderen vonden het ook geweldig.” Nog heel hartelijk dank!!!

Inmiddels hebben we al aan 6 Capelse basisscholen en 2 groepen BSO badminton-clinics gegeven. De aanvragen stromen binnen ook van de basisscholen met een vakleerkracht.
De Sportstimulering / Sportservicepunt van de Gemeente Capelle aan den IJssel vraagt onze medewerking aan het sportstimuleringsproject ‘What’s Your Sport!?’
Van de Gemeente Capelle aan den IJssel kwam de vraag of we een invulling willen geven aan hun sportdag !  Geweldig !

Naar Startpagina

BC Schollevaar heeft een eigen Bad-mini-ton groep.

Bc_sMijn link met  bc Schollevaar (Capelle aan den IJssel): bijna 10 jaren lang trainde ik de jeugd van BCS.  3 jaren was ik  ‘weggeweest’.
Begin van seizoen 2008-2009, ben ik weer terug.
Ik train nu  de mini’s en beginnende jeugd.

Bij de insiders is het wel bekend dat in het begin van dit seizoen BCS met een eigen Badmin-i-ton groep  startte.

Wat is Bad-mini-ton?
Bad-mini-ton is badminton voor de mini’s: kinderen van 5 tot en met 7 jaar.
Met aangepaste materiaal, zoals kleine rackets, laag net, ‘zachte’ ballen, ballonnen,  ‘leren’ we de kinderen spelenderwijs badmintonnen.
We zijn Sietze Veen en ondergetekende, Annis Lekransy.

Het Bad-mini-ton-uurtje
Zo’n  Bad-mini-ton-uurtje, ziet er als volgt uit. Voor vieren, staan de moeders en de kinderen al te trappelen voor de gesloten deur van Sportzaal Schollevaar , om naar binnen te gaan.
Er heerst altijd een gezellige, ontspannen sfeer. De kinderen, die al wat langer zitten, hebben meestal heel veel te vertellen. De nieuwelingen staan nog op ‘veilige’ afstand en kijken de kat uit de boom. De kinderen willen vaak allemaal tegelijk hun verhalen kwijt. Dan ‘grijp’ je even in en geef ze één voor één de kans hun ‘zeggie’ te doen. Voor mij is dit het moment om heel goed te luisteren, wat bij de kinderen  nu het meest belangrijk is.

We beginnen altijd met een ‘soort’ warming up. Spel- en loopvormen, die bewegingen bevatten, die tijdens het badmintonspel ook gedaan worden.
Spel- en leermomenten wisselen  zich continue. Hierdoor houden we de aandacht van de kinderen vast. Bij bepaald leermoment, waarin ze oefeningen moeten doen, merk je dat ze hun best doen. Dat zie aan de tong, die half uit de mond steekt.

Soms, soms komt er een meisje naar je toe, gaat heel dicht bij je staan en fluistert in je oor: “ik kan vandaag niet veel doen hoor, want…… want ik ben verliefd”. Een ander kind: “ik ben erg moe, mag ik dan even zitten?” of “meester ik vind je heel aardig” of “ik heb geen zin meer!” Geweldig hoe spontaan en onbevangen deze kinderen nog zijn.
Tja, voor mij is dit een mooi, dankbaar moment.
Tegen het einde van het Bad-mini-ton-uurtje is nu de gewoonte om enkele minuten, ‘rustig’ met de racket ballon ‘omhoog te houden’. Zo kunnen de kinderen weer tot rust komen voordat ze naar huis gaan.

‘Aller anfang ist schwer’
Sporthal Schenkel, waar de eerste twee maanden de kinderen bij elkaar kwamen, bleek te groot te zijn voor de 5 kinderen, die er toen waren. Al heel gauw zocht men naar een wat kleinere locatie. Sportzaal Schollevaar was een hele goede keuze. Midden in een kinderrijke wijk. Het aantal kinderen nam langzaam maar zeker toe naar 10.
Door mond op mond reclame van de ouders van deze kinderen en publiciteit zullen we zeker het gewenste aantal halen (minimaal 16 kinderen) en wellicht overschrijden.

Oproep
Draagt u uw club en onze sport een warm hart toe,  maak dit bekend aan uw vrienden en kennissen, die kinderen hebben in deze leeftijdgroep….

Ze zijn welkom op elke woensdagmiddag van 16.00 uur tot 17.15 uur in de Sportzaal Schollevaar, Gong 1 in Capelle aan den IJssel (wijk Schollevaar).

Wilt u nog meer informaties, neem dan contact op met:  Jack Blok van de BCS-Activiteitencommissie.

Naar Startpagina