VBO-Studieweekend 2010, krijgt een Robijnen kroon

Omdat in 2010 de VBO 40 jaar bestaat, wordt dit jubileum gevierd tijdens het jaarlijks studieweekend. Het studieweekend vindt dit jaar plaats op 17 en 18 april in het Sportpark Dommelhof in Neerpelt (België ).

Vbowe_00Historie VBO
In het jaar 1969 kwamen een aantal door de NBB (Nederlandse Badminton Bond) opgeleide trainers op het idee een vereniging voor trainers op te richten. Maar voordat ideeën gerealiseerd zijn, dienen vele zaken doordacht en opinie peilingen verricht en geëvalueerd te worden.

Dan volgt de tijd van het uitvoeren, van het opzetten van statuten en andere praktische zaken. Uiteindelijk op 23 mei 1970 werd de vereniging dan officieel als Vereniging Badminton Oefenmeesters opgericht.
Op 15 januari 1971 werden de statuten Koninklijk goedgekeurd. De VBO ging op weg….

Reden
Dat de grondleggers behoefte voelden aan een trainersvereniging, lag voornamelijk aan het feit, dat in de beginjaren van de trainersopleidingen er geen gelegenheid bestond, om met geestverwanten tot het uitwisselen van ideeën te komen. De bijscholingen, die toen applicaties heetten, waren sporadisch omdat de NBB nog de handen vol had met het creëren van een trainers-corps. Veel hing dus af van de initiatieven van de individuele trainers. Veel van de toen nieuw opgeleiden hadden het gevoel dat ze hadden leren zwemmen, maar dat de zee zo groot was en in welke richting moest je nu zwemmen om iets te bereiken?

Anno 2010
Op grond van het convenant tussen de VBO en de NBB is de VBO de eerst verantwoordelijke voor het organiseren van bijscholingen voor gediplomeerde, licentiehoudende badminton-trainers. Het organiseren van deze bijscholingen is dan ook de belangrijkste activiteit van de VBO. Op grond van dit convenant is de NBB de eerst verantwoordelijke voor het organiseren van de reguliere trainersopleidingen.

Het VBO bestuur heeft de organisatie van de bijscholingen opgedragen aan de Werkgroep Technische Zaken (WTZ). De WTZ en de NBB dragen onderwerpen voor de bijscholingen aan en stellen een jaarprogramma op. Na goedkeuring door het VBO bestuur en de NBB wordt het programma gepubliceerd.

Speciale gastdocent op het studieweekend
Om deze jubileum-editie een speciale glans te geven heeft de VBO kosten noch moeite gespaard om Lee Jae Bok als gastdocent voor dit weekend uit te nodigen.
Lee Jae Bok, Zuid-Koreaan van afkomst, wordt als één van de absolute topcoaches in het badminton gezien. Hij heeft een geweldige ervaring als speler en trainer.
Na zelf op wereld topniveau actief te zijn geweest, werd hij al snel een zeer gerespecteerd coach.
Hij trainde onder meer het Engelse nationale team, maar voelde zich ook niet te groot om in die tijd in Nederland ’n jeugdselectie ’n week lang onder z’n hoede te nemen.

Zeg maar nee dan krijg je er twee
Het was zeker een goede zet om Lee Jae Bok uit te nodigen. Want met hem kwam ook zijn vrouw Lee Young Sook mee. Zij assisteerde haar man bij deze speciale trainingen.
Young Sook is zeker niet de minste. Zij was in de jaren 90 (vorige eeuw), nummer twee in de wereld bij de dames.


Topcoach Lee Jae Bok en zijn vrouw Lee Young Sook

Het was even spannend geweest toen begin vorige week de Europese Commissie een vliegverbod had ingesteld in Europa. Lee Jae Bok en zijn vrouw wonen momenteel in Engeland.
“Zou het geplande programma doorgaan”? Gelukkig …. verlossende mail van de VBO voorzitter Eelco bracht goed bericht….. ja, hij komt .. met de boot.
Uren hadden ze gereisd om in België te komen. Dat vraagt natuurlijk discipline…
Discipline is een heel belangrijk item in de sport-visie van Lee Jae Bok. Vooral met betrekking tot de ‘sport’-spelers, minder ten opzichte van de recreatieve badmintonners.

Badminton – visie van Lee Jae Bok
De ochtendsessie op zaterdag 17 april, dat van 09.30 tot 12.00 uur duurde, begon Lee met in het kort over zijn visie op badminton te vertellen.

Hij vergeleek badminton met een boom, om het beeld duidelijker te maken gebruikte hij zijn racket met het blad naar boven. Het blad met snaren was als takken en de handvat de stam en onder de handvat, niet zichtbaar, de wortels van de boom.
Immers zonder sterke wortels, geen sterke boom. Volgens Lee houden trainers, coaches en spelers zich voornamelijk bezig met de takken en de bladeren en te weinig met de wortels.

Badminton heeft 5 wortels, basisregels.
1e wortel is mentaliteit, mentale instelling, de juiste houding of instelling. De eerste omdat deze alle andere factoren zoals techniek, tactiek enz. kunnen beïnvloeden.
2e De juiste greep omdat een speler, afhankelijk van de greep die hij gebruikt, zijn kracht goed kan gebruiken, hij kan smashen of kappen.
3e De houding. De houding die een speler in het veld neemt zal alle slagen beïnvloeden.
4e Het slaan, het raken van de shuttle: hoe, waar en waarom. Raak je de shuttle voor je of ergens anders en wat zijn de gevolgen ervan.
5e Hoe te bewegen over de baan.

Praktijk
In de praktijkles daarna behandelde Lee alle facetten uit deze 5 badminton basisregels.
Op charismatische wijze demonstreerde hij met assistentie van zijn vrouw Young Sook de oefeningen. Het aangeven en uitvoeren van deze oefeningen gebeurden met de juiste precisie.
Geweldig om te zien hoe deze twee toppers op elkaar waren ingespeeld.
Als Lee uitleg gaf, stond Young Sook onopvallend achter ons met haar handen op haar rug.
Zodra ze ‘Young Sook’ hoorde, dribbelde ze met haar korte pasjes naar voren en meldde zich bij ‘meester’ Lee. Ik denk dat dit in hun (badminton-) opvoeding was meegegeven, ondanks dat zij allebei tot de besten in de badmintonwereld behoorden.

Middag sessie 13.00 tot 16.30 uur
Bijna alle te bedenken slagen in het Enkelspel behandelde hij op zijn eigen wijze.
Veel aandacht besteedde Lee ook in het ‘loopwerk’, op zaterdag loopwerk in het Enkelspel.

Jubileum diner en feestje
Speciaal voor dit jubileum, regelde VBO een catering, die voor ons een heerlijk Indisch buffet verzorgde. De muzikale noten tijdens het diner kwamen uit de vlugge vingers van de oudste badmintontrainer in Neerpelt. De heer Tjoa is 83 jaar, geweldig dat hij altijd aanwezig is bij de bijscholingen.

Het jubileumtoernooi dat vanaf 19.30 uur in de sporthal plaatsvond, werd ondanks de zware dag, heel goed bezocht. Vooral door de jongere trainers, de ouderen, die lieten deze keer de beker dan aan hun voorbijgaan.
Deze leerzame en gezellige dag werd verder voortgezet in het restaurant van Dommelhof, waar veel, heel veel vocht vloeiden. De hapjes waren lekker en in ruim voldoende mate aanwezig.

Op de training van zondagochtend van 09.30 tot 12.00 uur was het dubbelspel aan de beurt.
Racketvaardigheid, meest gebruikte slagen in het dubbelspel, loopwerk in het dubbelspel, rouleersysteem kwamen allemaal aan de beurt.

Voor mij en ook voor vele andere trainers, waren deze 2 dagen erg motiverend en inspirerend maar ook zeeeeeeer vermoeiend.
“Lee Jae Bok, Lee Young Sook en natuurlijk de jubilerende VBO, bedankt voor deze Masterclass”.

* De historische gegevens zijn ontleent aan het VBO-archief.

Foto’s © Ahiolo
VBO-Studieweekend 2010 – Neerpelt (Belgie) 1
VBO-Studieweekend 2010 – Neerpelt (Belgie) 2

Naar Startpagina