Nijmegen, 4 dagen lang het centrum van Internationale Wandelsport.

Eén keer per jaar, nu voor de 94ste keer, is Nijmegen het centrum van niet alleen Europa, maar van de hele wereld voor wat betreft het wandelsport.
Duizenden wandelaars uit verschillende landen reizen af naar Nijmegen om op dinsdag 20 juli 2010 te mogen starten aan ’s wereld grootste internationale wandelevenement.
De Nijmeegse wandel4-daagse, dit jaar van 20 tot en met 23 juli.

Hier klikken om alles over de Nijmeegse wandel4-daagse te lezen

Elk jaar neemt de belangstelling voor deze 4-Daagse sterk toe. Om alles in goede banen te leiden is de organisatie gedwongen elke keer weer nieuwe maatregelingen te nemen.

Maximale aantal deelnemers worden ingesteld. Bij de afstand met de grootste deelnemersaantal (40 km), starten de wandelaars op verschillende tijden.
De oude vertrouwde barcodekaart en controlekaart wordt vervangen door de barcodedrager – ‘polsbandje’.

Nieuw dit jaar
Nieuw dit jaar is de invoering van een gepersonaliseerde barcodedrager – polsbandje.
Alle deelnemers krijgen bij aanmelding een gepersonaliseerde barcodedrager – polsband uitgereikt. Met deze barcodedrager worden dagelijks de start, de finish maar ook de controle onderweg digitaal geregistreerd.

Op het eind van de dag moet iedere deelnemer zijn barcode laten scannen bij het registratiebureau.
Als blijkt dat alle benodigde scans (start en controle) aanwezig zijn, wordt de deelnemer als gefinisht geregistreerd.
Mocht er een scan ontbreken dan wordt de deelnemer als uitgevallen geregistreerd en kan de volgende dag niet starten.

Op de route wordt bij de controleposten met een scanner de barcode op de barcodedrager (polsband) gescand.

Een van de vele geslagen munten, die gewijd zijn aan de Vrede van Nijmegen

Nijmegen het centrum van Europa
Ooit was Nijmegen het centrum van Europa geweest.
1672 was een rampjaar: Franse troepen bezetten grote delen van oostelijk Nederland, waaronder ook Nijmegen. Het was oorlog. Twee jaar lang verbleven de Fransen in de stad. Daarna sleepte de oorlog zich elders nog een paar jaar voort, tot in 1676 de vredesonderhandelingen begonnen. Plaats van samenkomst was het centraal gelegen Nijmegen.

Vrede van Nijmegen
De Vrede van Nijmegen (1678-1679) maakte een einde aan een jarenlange strijd tussen de Republiek, Frankrijk, Spanje en hun bondgenoten.
Aanvankelijk stond de Republiek er in die strijd slecht voor. Maar de krijgskansen keerden toen de Franse koning Lodewijk XIV er niet in slaagde de Hollandse Waterlinie te doorbreken en admiraal Michiel de Ruyter de Franse bondgenoot Engeland wist te verslaan.
Toen de Engelse koning in februari 1674 vrede sloot met de Republiek, begreep Lodewijk dat zijn veroveringsplannen gefaald hadden.

Daarna begon het touwtrekken om de stad waar de vredesconferentie zou moeten plaatsvinden. Nadat Keulen niet veilig was gebleken en Londen, Breda en Kleef waren afgevallen, werd als compromis Nijmegen gekozen.

Medio 1676 arriveerden hier de vele vertegenwoordigers van de Keyzer, Koningen, republicquen, Princen en Potentaten. De Nijmegenaren keken hun ogen uit. Grote indruk maakte de pauselijke gezant die, gekleed in een purperen gewaad met diamanten borstkruis, in de stad arriveerde met drie door zes paarden getrokken rijtuigen en een stoet lakeien. Het volgende hoogtepunt was de komst van het Franse gezantschap.

De ambassadeurs droegen prachtige, zeer kostbare kostuums, zaten in schitterende, met zes paarden bespannen rijtuigen en hadden een gevolg van zestig zwaar beladen wagens. Verder arriveerden nog vijftig andere bemiddelaars met hun gezinnen en personeel.
Zij namen hun intrek in de deftigste huizen in de stad.

De Nederlandse ambassadeurs aan de Doddendaal, de Fransen aan de Burchtstraat, de Spanjaarden aan de Houtstraat, de Engelsen aan de Begijnenstraat en de Zweden aan de Lange Hezelstraat.
De stad moet in deze maanden een prachtig aanzien gehad hebben, doordat de gevels van de huizen waar de diplomaten logeerden versierd waren met vorstelijke wapenschilden en soms ook met het blazoen van de gezant.

Voordat er onderhandeld kon worden, moesten allerlei regels op het gebied van titels en aanspreekvormen worden vastgesteld. De rang van een betrokken diplomaat gaf namelijk aan op welke voet hij met zijn tegenstanders wenste te onderhandelen.
Daarna konden de besprekingen van start gaan, soms duurden ze nachtenlang, totdat op 11 augustus 1678 de vrede tussen de Republiek en Frankrijk getekend kon worden. In de volgende maanden volgden vredesverdragen tussen de andere landen.

Vele prenten, schilderijen en munten zijn aan de Vrede van Nijmegen gewijd, maar zij verwijzen amper naar de stad. Hooguit is op sommige schilderijen de Trêveszaal van het stadhuis te herkennen. Alleen op Nederlandse munten over deze vrede zijn de stad, het stadswapen of het silhouet van Nijmegen goed te zien.

Bronnen: Jac Geurts, De Vrede van Nijmegen. Voor even het centrum van Europa, in: Dolly Verhoeven (red.), De Canon van Nijmegen, Uitgeverij Vantilt (Nijmegen 2009)

Engelse militairen

Anno 2010, de Vrede van Nijmegen houdt nog steeds stand.
Tijdens de Nijmeegse wandel4-daagse zijn de vertegenwoordigers uit de betrokken landen: Republiek (Nederland), Frankrijk, Spanje en hun bondgenoten in grote getale aanwezig. Samen met de wandelaars uit andere landen zullen zij op 20 juli broederlijk starten aan de Internationale Nijmeegse Wandel4-Daagse.

Ook dit jaar doen we mee aan dit geweldig wandelfestijn. Voor mijn vrouw Ine, wordt het haar 14e keer en voor mij de 22ste.
Veel wandelplezier allemaal..

Naar Startpagina