Oog voor het gedicht

Oog voor het gedicht, Molukse kinderen schrijven voor het spel

Twello, september 2010 – Robert Hallatu van het landelijk Moluks magazine Marinjo heeft stichting KARANG uit Assen gevraagd haar expositie ‘Oog voor het gedicht’ naar Twello te brengen.
De expositie is samengesteld uit gedichten (vrije versvorm), elfjes en haiku’s (Japanse versvormen) van tien Molukse kinderen en jongeren uit Assen. De leeftijden variëren van 7 tot 26 jaar. Het thema de Doe & Spel week werd als uitgangspunt genomen.

Djodjie C.A. Rinsampessy van stichting KARANG en dichter, over de expositie: Door te werken met gedichten hopen wij taal op schrift, het schrijven, laagdrempelig te maken. De expositie ‘Oog voor het gedicht’ laat kinderen en jongeren op spelenderwijze aan het woord. Zij vertellen over hoe zij de Doe & Spel week de afgelopen jaren hebben beleefd. De gedichten, soms verrassend en grappig, doen je af en toe ook verbazen omdat er serieuze thema’s worden behandeld. Het is leuk om te zien dat kinderen hun eigen thema’s kiezen.

Klikken op de flyer voor alle informaties en om te vergroten.

Fragmenten uit het gedicht: Vissen: vissen naar liefde, naar geluk, verstopt langs de waterkant, naast het net gevist. (Attika Pua)
Een Haiku: ik hou van vrouwen, teveel van mooie vrouwen, daarom niet trouwen. (Matheus)

Wie schrijft die blijft
In de Molukse gemeenschap in Nederland, dus ook in Assen en Twello, is er een grote mate van sociale controle.

Een eigenschap van sociale controle is volgen. Stichting KARANG hoopt dat Molukse kinderen, jongeren en volwassenen in Twello het voorbeeld uit Assen volgen om met taal te spelen en gedichten te schrijven om zo hun wereld dichter bij niet- Molukkers te brengen.

Molukse schrijvers en dichters zijn in Nederland eigenlijk te tellen, daarom organiseert stichting KARANG kleinschalige projecten zoals poëziefestivals en exposities om kinderen, jongeren en volwassen te stimuleren in hun schrijven. Dit doet zij door Molukkers bij elkaar te brengen zoals bij de expositie ‘Oog voor het gedicht’ of door samen te werken met anderen zoals in een eerder project genaamd. In de Ban van de Taal. Aan dit project namen Nederlanders, Molukkers, Turken, Armenen en Marokkanen deel. Wie schrijft die blijft, daar gelooft stichting KARANG heilig in. Bij de expositie ‘Oog voor het gedicht’ worden de gedichten van de kinderen aangevuld met enkele gedichten van de dichters ds. Theo Pattinasarany, grondlegger van de Doe en Spelweek in Assen en Djodjie C.A. Rinsampessy, projectleider ‘Oog voor het gedicht’.

Naar Startpagina