Expositie – The mind is wider than the sky

Met als titel “The mind is wider than the sky” exposeren 10 kunstenaars, met een Molukse achtergrond of verbondenheid daarmee, onder leiding van de tentoonstellingsmakers Marjolein Maitimu en Ingrid Thies in samenwerking met BTHECITY bij de Firma van Drie in de voormalige steenhouwerij Roodbol, Achter de Kerk 13 in Gouda (tel. 0182 512 665).

De expositie The mind is wider than the sky is te zien vanaf 2 tot en met 27 maart 2011.
Openingstijden woensdag t/m zondag van 12.00 – 17.00 uur.
En iedere vrijdagavond een activiteit vanaf 21.00 uur. De toegang is gratis.

Programma wo. 2 t/m zo. 13 maart 2011
Exposanten: Henk Mual, Loemamoli, Annelies Nanlohy, Sias Fanoembi en Marjolein Maitimu.
wo. 2 maart Start expositie The mind is wider than the sky
vr. 4 maart 21.00 Opening met dichter Joop Nanlohy
vr. 11 maart 21.00 Muzikaal performance door Willy Manusama en Mystery Guest

Programma ma. 14 t/m zo. 27 maart 2011
Exposanten: Pieter Latul, Bart Belonje, Wil Nanlohy, Bernardin Langezaal en Eddy Manuhutu
vr. 18 maart 21.00 Opening met boekpresentatie DEWI van schrijver Jan Tomasowa
vr. 25 maart 21.00 Afsluiting: Surprise avond

MuseumgoudA
Omdat het jaar 2011 in het teken staat van het 60-jarig verblijf van Molukkers in Nederland zal er in het weekend van 26 en 27 maart in museumgoudA een sculptuur van opgestapelde koffers te zien zijn.
Met deze koffers kwamen de Molukse KNIL-soldaten en hun gezinnen zestig jaar geleden naar Nederland. De mensen van de eerst generatie hebben deze koffers altijd in de slaapkamers opgestapeld laten staan.
Klaar om gauw te ingepakt te kunnen worden en terug te keren naar het vaderland, de Zuid-Molukken.

Op 27 maart 2011 om 15.00 uur zal een bijzondere installatie van opgestapelde koffers worden toegelicht.
MuseumgoudA staat aan de: Oosthaven 10, 2801 PB Gouda (tel. 0182 588 440)

Naar Startpagina

Het houten huis van David en Paula Ben Gurion

Toen in 1948 de staat Israël werd opgericht, werd David Ben Gurion de eerste minister-president. In 1953 trad hij uit de regering en vestigde hij zich in de Negev woestijn, die toen..nog vrijwel onbevolkt was.
Hij-werd lid-van de jonge kibboets Sdeh- Boker.
Al sinds de jaren dertig hield Ben Gurion het volk voor, dat het voor Israël van levensbelang was, zowel voor de veiligheid als voor de economie, de Negev te bevolken en te ontwikkelen.

Na zijn overlijden in 1973 werd besloten zijn eenvoudig huis in stand te houden als museum en als gedenkplaats, en als tastbaar bewijs van zijn visie op de Negev.
In overeenstemming met Ben Gurion’s testament, werd het huis geheel in de oorspronkelijke staat gelaten: meubels, boeken en zelfs kleren bleven op hun plaats.
De ingang is via de veranda, waarop Ben Gurion soms zijn gasten ontving. Vandaar komt men in de woonkamer, waarin zich veel souvenirs, illustraties en cadeautjes uit de hele wereld bevinden.

Links bevinden zich de gescheiden slaapkamers van David en Paula Ben Gurion.
David sliep gemiddeld 3 uur, wat voor Paula niet genoeg was. Het grootste deel van de nacht bracht Ben Gurion lezend door, van daar de stapel boeken-naast zijn bed.
De enige versiering in Ben Gurion’s slaapkamer is een foto van Mahatma Gandhi.

Tussen de twee slaapkamers ligt de keuken van Paula, die was voorzien van alle moderne gemakken.
De meest opvallende en indrukwekkende kamer is Ben Gurion’s werkkamer, waarvan alle muren verborgen zijn achter 5000 boeken in verschillende talen.
De onderwerpen zijn hoofdzakelijk Jodendom, filosofie, geschiedenis, en geografie.


Het houten huis van David en Paula Ben Gurion

Ben Gurion koesterde een diepe interesse in de Bijbel. Aan de oostkant van de kamer staat op de bovenste plank een buste van Mozes en daaronder een voorstelling van Ezekiel’s Verdroogde beenderen.
Ben Gurion besloot zelf om zich in de Negev te vestigen. Hij vertelde: “Eind 1953 was ik eens op de terugweg van Eilat naar Jeruzalem toen ik plotseling een paar tenten en een groep jonge mensen zag waar nu Sdeh Boker is.

Ik stapte uit de auto. Ze vertelden mij, dat ze in de Onafhankelijkheids-oorlog (1948) in het gebied hadden gevochten en dat 2000 jaar geleden op dezelfde plek mensen hadden gewoond. Ze wilden er opnieuw een dorp bouwen.
Dat raakte me diep, want ik wist hoe moeilijk het zou zijn: alles vanaf de grond opbouwen en ook nog op zouthoudende grond, zodat landbouw moeilijk zou zijn. Zonder het hen te zeggen besloot ik ter plekke dat ik me voor een of twee jaar bij hen zou voegen, want dat was altijd het ideaal geweest dat me naar dit land trok: eigenhandig opnieuw beginnen…”

Hierna schreef Ben Gurion een brief naar kibboets Sdeh Boker: “Nooit ben ik jaloers geweest op iemand of op een groep.
Niet om bezittingen en niet om titels, maar tijdens mijn ontmoeting met jullie had ik de grootste moeite mijn jaloezie te onderdrukken. “Waarom had ik niet het geluk aan zo’n daad deel te nemen?”
Een half jaar later voegde Ben Gurion zich bij kibboets Sdeh Boker.


Ben Gurion’s werkkamer

Naar Startpagina

David Ben Gurion

David Ben Gurion werd geboren als David Grün te Plonsk in Polen en verhuisde – als gedreven zionist – naar Palestina in 1906.
Daar werkte hij eerst als journalist en nam zijn Hebreeuwse naam Ben-Gurion , zoon van een jonge leeuw aan, toen hij de politiek in ging.

Ben Gurion speelde een hoofdrol in de politieke activiteiten van de Zionistische Arbeiders Organisatie in de formatieve jaren oplopend tot de stichting van de staat Israël in 1948. Hij leidde Israël gedurende haar Onafhankelijkheidsoorlog en diende daarna, met een onderbreking van twee jaar tussen 1953 en 1955 als premier van het land, van 25 januari 1948 tot 1963.
In 1953 kondigde Ben Gurion zijn voornemen aan om met pensioen en gaan en zijn dagen te slijten aan de kibboets Sdeh Boker, in de Israëlische Negev-woestijn.

Hoewel hij zijn regeringsverantwoordelijkheid niet geheel neerlegde, woonde hij er toch tot in 1954.
Ben-Gurion was medeoprichter van de Israëlische Partij van de Arbeid, die het land in de eerste drie decennia van zijn bestaan regeerde. Gedurende zijn jaren in Palestina, voor het ontstaan van Israël, vertegenwoordigde Ben-Gurion de hoofdmoot van het Joodse establishment en stond bekend als een gematigde leider met wiens Haganah de Britten vaak zaken deden (voornamelijk om radicalere groeperingen te arresteren die zich tegen hen verzetten).
Hij was ook betrokken bij een aantal daden van gewelddadig verzet gedurende de korte periode dat de Haganah samenwerkte met de radicalere Irgun van Menachem Begin. Gedurende de eerste weken van Israël’s bestaan werd echter besloten om alle ondergrondse cellen te ontbinden en te vervangen door een enkel, officieel leger. Daartoe gaf Ben-Gurion het bevel om het schip “Altalena” (dat munitie verscheepte voor de Irgun) te bombarderen en tot zinken te brengen. Dat bevel is tot op de dag van vandaag controversieel in Israël.

Bengurion.stamp

Bengurion.stamp

Ben Gurion werd door Time Magazine uitgeroepen tot één van de 100 mensen die het meest vorm hebben gegeven aan de twintigste eeuw. Naar de premier is in Israël onder meer de Luchthaven Ben Gurion en de Ben-Gurion-universiteit vernoemd.

Chronologie
David Ben Gurion werd geboren in Plonsk, Polen (toen nog onder Russische heerschappij) op 16 oktober 1886.
Paula Ben Gurion werd geboren in Minsk, Rusland, in april I892.
ln 1900, 14 jaar oud richtte Ben Gurion een zionistische jeugd-organisatie op, die als een van haar doelen had het doen spreken van Hebreeuws.
In 1906 kwam hij aan in Erets lsraël, dat onder Turkse heerschappij stond.
Tot l9l0 werkte hij als landarbeider, daarna werkte hij voor een socialistische krant in Jeruzalem.
In l912 vertrok hij naar Turkije om in Constantinopel Ottomaans recht te studeren, met de bedoeling met die kennis de belangen van de joden in Erets lsraël te verdedigen.
In 1915 kwam hij op bezoek in Jeruzalem en werd door de Turkse autoriteiten uitgewezen als onderdaan van een vijandige staat (Rusland) en als lid van een zionistische organisatie.
Hij vertrok naar de Verenigde Staten, alwaar hij prompt een socialistische arbeiders-beweging oprichtte.

In 1917 trouwde hij in New York met Paula Munweis.
In 1918 werd hij vrijwilliger in de Joods Brigade van het Britse leger, en kwam als soldaat Erets-Israël weer binnen toen Engeland het beheer over “Palestina” verkreeg. In 1921 was hij mede-oprichter van de nationale vakbond Histadrut en tot 1935 was hij daarvan de algemeen secretaris.
In 1930 was hij mede-oprichter van de Mapai-partij, nu een onderdeel van de Arbeiderspartij.
In 1935 werd hU voorzitter van The Jewish Agency en in l948 van een ondergronds, volksbestuur.
Op 14 mei 1948 verkondigde David Ben Gurion de oprichting van de staat lsraël.
In 1949 presenteerde hij de eerste Israëlische regering met hemzelf als premier en minister van buitenlandse zaken.

Eind 1953 trad hij af en sloot zich aan bij kibboets Sdeh Boker, op de leeftijd van 67 jaar.
In 1955 was de nationale veiligheids-situatie zorgwekkend. Ben Gurion keerde terug naar de regering: eerst als minister van defensie, later weer als premier. Hij bleef lid van zijn Kibboets.
In 1963 trad hij af als premier, maar bleef parlements-lid,
In 1968 overleed Paula, en werd begraven op een plek die Ben Gurion had uitgekozen.
In 1970, 84 jaar oud nam hij afscheid van de politiek. Op 1 december 1973 stierf David Ben Gurion en werd naast zijn vrouw begraven.

De graven van Paula en David Ben Gurion

Naar Startpagina

Merauke, en wat daaraan voorafging…. (o.a. Het ontstaan van Merauke)

Op 12 februari 2011, bestond Merauke 109 jaar. De 109ste verjaardag werd gevierd met een Carnavalsoptocht langs de belangrijke straten van Merauke.
Behalve de basisscholen tot aan de universiteiten, namen de overheidsinstellingen, politie ook deel aan dit evenement.

Merauke was de hoofdstad van het Zuidelijk deel van West Nieuw Guinea de voormalige Nederlandse kolonie.
Nu heet het land: Papua, een provincie van Republiek Indonesia.
(Lees: Papoea-Molukkers 45 jaar in Nederland)

Hoe Merauke was ontstaan kunt u lezen in het E-book: Merauke, en wat daaraan voorafging.
Door: Joh. E. Snelleman. Geschreven door verschillende schrijvers.
Een E-book is een digitale versie van bestaande boek of gewoon nieuw boek, dat alleen maar elektronisch worden uitgegeven.

Hier klikken om het E-book te lezen.

m.s. Kaloekoe in de haven van Merauke – anno 1959

Naar Startpagina

95ste Internationale wandel 4-daagse Nijmegen … here we come…

De maand januari is nog maar nauwelijks voorbij, toen ik in mijn mailbox een berichtje trof van de Nederlandse Wandelbond het KNBLO.
De inschrijving voor de 95ste Internationale wandel 4-daagse in Nijmegen is gestart.
Op 31 januari 2011 kunnen de wandelaars, die de 94ste succesvol gelopen hadden, als eerste zich aanmelden. Hier klikken om de volledige inschrijfregeling te lezen.

Deze 2e inschrijvingsperiode begint op 7 maart 2011 duurt tot en met 8 april 2011. Voor dit jaar 2011 heeft het bestuur het maximum aantal inschrijvingen bepaald op 45.000 inschrijvingen.

De 95ste editie: 19 tot en met 22 juli 2011.

Toegeven aan de verslaving
Nu ik het berichtje lees, komen de wandelvirussen in mij in actie. Tot nu toe denk ik nog helemaal niet aan wandelen. De wandelvirussen waren in een lange ‘winterslaap’ geraakt. Onze laatste wandeltocht was op 21 augustus 2010 in Leerdam (de 16e Palmentocht).
Na een snel overleg met mijn vaste wandelpartner, doet ons besluiten om toch weer aan onze verslaving toe te geven en ik moet u eerlijk bekennen, het heeft ons weinig moeite gekost.
Het inschrijven via internet, met gebruikmaken van onze eerder ontvangen inschrijfnummer, is in no time gedaan.

Ons logeeradres.
De afgelopen 2 jaren hadden we onze tent opgeslagen in Arnhem. Dat is ons heel erg goed bevallen. Een telefoontje naar Hotel Old Dutch aan het Stationsplein in Arnhem, is voldoende om…..
Rest ons nu nog…. trainen en nog eens trainen, m.a.w. veel kilometers maken.
95ste Internationale wandel 4-daagse here we come..

Hier klikken om de laatste nieuws over de 4-Daagse te lezen

Naar Startpagina