2e Pelgrimstocht in Israël 2010 – 6

Dag 6. 8 mei 2010 – Bezoek aan de grootste synagoge in Jeruzalem, Olijfberg van de Olijfberg afzakken via Dominus Flevit en Hof van Gethsémané.
Vandaag gaan we het grootste deel van de bezienswaardigheden lopend doen. Met extra flessen water voor onderweg goede schoenen aan, moet het allemaal goed gaan.

Sabbat
Het is sabbat in Jeruzalem de straten zijn op enkele auto’s na leeg. Op sabbat wordt er niet gewerkt.
Het sabbatsgebod draagt Israël op om elke zevende dag van de week op te houden met werken. Deze dag moet geheiligd worden, speciaal afgezonderd voor de dienst aan de Here.
In Exodus 20:11 staat: “Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de Heer de sabbat gezegend en heilig verklaard”.
En in Deuteronomium 5:15 leest men: “Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de Heer, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de sabbat te houden”.
Sabbat is daarom een rustdag voor de Joden, m.u.v. mensen die bij bepaalde instanties werken. Heel veel Joden beginnen deze dag met bidden in de synagoge.

Sjabbat in Jeruzalem

Sjabbat sjalom in de Synagoge
Voor ons een verrijking om de sabbatviering te mogen ervaren in de grootste synagoge van Jeruzalem.
Op ongeveer 20 minuten lopen van ons hotel staat de The Great Synagogue of Jerusalem aan de King George Street. Hier hadden we afgesproken om (een deel van) de eredienst mee te maken. De dienst was hier doorlopend, men kan op de zelf te bepalen tijd binnen komen en weggaan.
We ondergingen geduldig de strenge toegangscontrole, die hier gebruikelijk is. Door een grote hal liepen we, de trap op naar de 1e verdieping, waar de ingang was voor mannen. De vrouwen echter moesten nog een trapje hoger, waar ze de dienst vanaf het balkon konden volgen.
De synagoge was erg vol, ik kon geen zitplaats vinden. Gelukkig gingen er mensen regelmatig weg na een ‘blok’ in de dienst.

Op sabbat, die duurt van vrijdagavond tot zaterdagavond, worden twee diensten gehouden. Eén op vrijdagavond en één op zaterdagochtend. De diensten worden voorgegaan door de rabbijn.
Het eerste deel van de dienst bestaat uit het zingen van gebeden. Tijdens die gezangen komen de mensen naar binnen. Die gezangen zijn, net als de rest van de dienst, in het Hebreeuws.
Na de gebeden wordt de thora uit de heilige kast gehaald. De thora is het heilige boek van de Joden. Het is op twee stokken opgerold. Iedere man van de gemeente leest er een stukje uit voor. Vandaag door een 13 jarige jongen, die nog maar kort geleden zijn bar mitswa had gedaan.
De mannen dragen een tallith, dat is een gebedsmantel. Het laatste deel van de dienst geeft de rabbijn uitleg van een stuk tekst. Er wordt nog een lied gezongen en aan het eind wenst iedereen elkaar een “Sjabbat Sjalom”.

Lea Veerman onze ‘dag’gids

Buiten stond de bus gereed om ons naar de Olijfberg te brengen. Deze keer geen Danja als gids maar Lea omdat Danja op sabbat niet werkt.
Voor Ineke en mij is Lea Veerman een ‘oude’ bekende. Lea was in 2001 ook onze gids toen we met de groep van ds. Teun Vrolijk, ook uit Capelle aan den IJssel, hier waren.

Olijfberg
Helaas ging het bezoek aan Kerk van de Hemelvaart op de Olijfberg niet door omdat er niemand was om de deur te openen.
Op de Olijfberg vond ook de Hemelvaart van Jezus plaats: “Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen , als ge Hem ten hemel hebt zien varen”. (Hand. 1: 11)
Boven op de Olijfberg heeft men de zogenoemde Hemelvaartskapel gebouwd. De Grieks-orthodoxen claimen dat de achtkantige Hemelvaartskapel, gebouwd door de kruisvaarders op de ruïnes van een Byzantijnse kerk, die door de Perzen verwoest is, de plaats van de hemelvaart zou zijn.
Anderen claimen dat de plek van de Hemelvaart zich vandaag onder de moderne rooms-katholieke Pater Nosterkerk bevindt. Daarnaast heb je op weer een andere plek de Russisch-orthodoxe kerk van de hemelvaart (die met de hoge toren).

Jezus en de Olijfberg
De Olijfberg was één van de meest geliefde plaatsen van Jezus. Regelmatig verliet Jezus de stad om naar de Olijfberg te wandelen.
Overdag gaf Hij onderricht in de tempel, maar ’s avonds vertrok Hij om de nacht door te brengen op de Olijfberg. (Lucas 21:37)
Aan de achterzijde van de Olijfberg was er trouwens ook het dorp Bethanië waar Jezus regelmatig gelogeerd zal hebben in de gastvrije woning van Lazarus en zijn beide zusters Marta en Maria.

Het dorp Bethanië

Ook op de dag van zijn arrestatie begaf Jezus zich net als vroeger naar de Olijfberg nadat Hij met zijn discipelen het Pascha had gevierd.
Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. ‘Zijn discipelen volgden Hem’ schreef Lucas.
Daarom wist Judas ook precies waar hij Jezus kon aangeven bij de tempelwacht.

Mooie uitzichten
Na de mislukte bezoek aan de Hemelvaartskerk wandelden we de berg af naar een mooi uitzichtpunt. Duizenden en duizenden toeristen / pelgrimsgangers waren ons voor geweest om zich hier te laten vastleggen voor het nageslacht, met de stad Jeruzalem op de achtergrond.
Natuurlijk werd hier ook van ons groepsfoto gemaakt. Een ander mooi uitzichtpunt is op de top van de Olijfberg.
Vanaf de tuin van hotel Seven Arches Intercontinental – Olijfberg genoten we van de mooie panorama’s.
Kijken we naar het westen, dan zien we de Joodse begraafplaatsen op de hellingen van de Olijfberg en daarachter Jeruzalem, de muur van de Oude Stad met de Rotskoepel. Naar het Noorden de Hemelvaartskapel en Pater Nosterkerk, Oosten het dorp Bethanië de woonplaats vam Lazarus en zijn zusters Marta en Maria.
Foto’s na foto’s werden gemaakt, één van de beste uitvindingen van laatste jaren is natuurlijk digitale camera ..ode aan de uitvinder.

Joodse begraafplaatsen op de hellingen van de Olijfberg en daarachter Jeruzalem

Wandeling naar de voet van de Olijfberg
Langzaam daalden we langs de (soms) steile hellingen van de Olijfberg af, in de richting van het Kidrondal. Het Kidrondal is de afscheiding tussen de stad Jeruzalem en de Olijfberg.
Hier bevindt zich de Tuin van Gethsémané die we wilden bezoeken. Grote delen van de hellingen zijn sinds eeuwen bedekt met Joodse begraafplaatsen.
In het Bijbelboek Zacharia 14 wordt de Olijfberg als de plaats genoemd vanwaar God zal beginnen met het tot leven wekken van alle overledenen aan het einde der tijden. Om deze reden is de Olijfberg altijd een populaire begraafplaats voor Joden uit Jeruzalem geweest.

Dominus Flevit
Wat lager op de helling staat een mooi kerkje. Het heet Dominus Flevit, de Heer weende. Het is een herinnering aan wat er in Lucas 19:41 en 42 staat.
“Toen Hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu”.
De kerk die eerst hier stond werd gebouwd door de Kruisvaarders in de 12e eeuw.
Na de aftocht van de Kruisvaarders raakte de kerk geheel in verval. De huidige kerk dateert uit 1955. De kerk heeft de vorm van een traan en op de hoeken staan kruiken in de vorm van een traan (Psalm 56:9).

Het Hof van Getsemane – eeuwen oude olijfbomen

Het Hof van Gethsémané
Verder lopend kwamen we onder aan de Olijberg in het Kidrondal. We waren aangekomen bij het Hof van Gethsémané.
We troffen een ommuurde boomgaard. Boven de toegangspoort lazen we: “Hortus Gethsémani”, dat Hof van Gethsémané betekent. In dit hof stonden acht zeer oude olijfbomen, met knoestige stammen en armen.
De Franciskaner monniken die voor deze tuin moeten zorgen beweerden dat de bomen nog dateren uit de tijd van Jezus en dat Jezus onder deze bomen heeft gebeden.
De bomen uit Jezus’ tijd zijn echter verdwenen net als de olijvenpersbak, waaraan de hof zijn naam ontleende. Hier staat ook de Kerk van alle Naties.

Danja had geregeld, dat wij eerst in meer rustige deel van de tuin (aan de overkant van de kerk) mochten komen, waar we een ‘stil moment’ voor ons zelf hadden.
René leest het stukje uit de Bijbel over wat er hier 2 eeuwen geleden afspeelde. (Lees Matheus 26: 36-56)
Daarna zocht ieder een rustig plekje op een bankje of onder de olijfbomen om te bezinnen, bidden of om gewoon stil te zijn.
Hoewel op dat moment veel mensen in de tuin waren, was het heel erg stil…. geen gepraat…slechts enige geluiden van het verkeer in de verte was waarneembaar.
Hier op deze plaats kwam de Heer Jezus om te bidden. ? ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt’.

Foto’s © Ahiolo
Sabbat – Olijfberg – Hof van Gethsémané

Naar startpagina

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s