Enkele Wandel 4-Daagse berichten uit de provinciale-media

Vierdaagsekerkviering in 13e eeuwse Stevenskerk
Op zondag 17 juli wordt de 50e Vierdaagsekerkdienst gehouden in de Stevenskerk in Nijmegen. Deze kerk dateert al van 7 september 1273 toen bisschop Albertus Magnus deze kerk plechtig inwijdde.
De kerk was toen nog niet zo groot als nu. In verschillende fasen werd er nog bijgebouwd. Zo kwamen de kooromgang en de straalkapellen tussen 1420 en 1456 tot stand. De huidige omvang werd omstreeks 1560 bereikt. In die tijd was de Stevenskerk de enige parochiekerk van Nijmegen en waren alle inwoners van de stad verplicht om hier op zondag de mis bij te wonen.
Bron: De canon van Nijmegen (Nijmegen 2009)

Radbouduniversiteit is niet de eerste Nijmeegse universiteit
Alle Vierdaagselopers kennen de gebouwen van de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Immers, op dag twee, drie en vier lopen zij hier ’s morgens langs op de Heijendaalseweg. Het is minder bekend dat Nijmegen al in 1655 over een universiteit beschikte. De status van universiteit werd overigens niet verleend door alle Staten van het gewest Gelre, maar alleen door de Staten van het Kwartier van Nijmegen, vandaar dat deze universiteit bekendstaat als ‘Kwartierlijke academie’.

Het aantal studenten groeide in de beginjaren gestaag tot zeventig en er werden wekelijks achttien colleges gegeven. Maar vanaf 1665 ging het bergafwaarts met deze onderwijsvoorziening. Een pestepidemie, concurrentie van de Universiteit van Leiden en de Franse invasie in 1672 droegen ertoe bij dat deze universiteit in 1679 moest sluiten.
De huidige Radboud universiteit is op 17 oktober 1923 geopend, nadat Nijmegen de strijd met Tilburg, Maastricht en ‘s-Hertogenbosch had gewonnen. Deze steden probeerden allen de Katholieke Universiteit binnen te halen.
Bron: De canon van Nijmegen (Nijmegen 2009)

Radboud-universiteit-nijmegenRadboud Universiteit

Vierdaagse neemt proef met RFID chip
Opnieuw bij wijze van proef zijn de polsbandjes van alle Vierdaagsedeelnemers die in groeps- of detachementsverband lopen voorzien van een zogenaamde RFID chip (Radio Frequency Identification, identificatie met radiogolven).
Deze chip maakt het mogelijk controle digitaal uit te voeren zonder daarbij een handeling, bijvoorbeeld scannen of knippen, te hoeven verrichten. De controle van de detachementen en groepen vindt plaats door het leggen van antennematten bij een aantal controleposten op het parcours. Gebruikers van de RFID chip worden tevens voorzien van een veterchip als extra controlemiddel.

De proef met het polsbandje met daarop een barcode waarvan de gegevens van de Vierdaagsedeelnemers gescand konden worden, heeft tijdens de Vierdaagse van 2010 heel wat stof doen opwaaien. Deelnemersregistratie bij start en finish door middel van het scannen van de barcode op het polsbandje verliep perfect. Bij de controles onderweg liep het echter helemaal mis, omdat de inzet van scanapparatuur, gelet op de dynamiek van de controle, niet het gewenste effect opleverde. Dat veroorzaakte opstoppingen op de parcoursen en verwarring bij de deelnemers.

RFID Juist omdat het gebruik van polsband, barcode en scanner bij start en finish veel efficiency en daardoor voordeel oplevert, krijgen alle individuele deelnemers aan de 95e Vierdaagse in 2011 weer een polsbandje aangemeten. Voor controle onderweg gebruikt de individuele wandelaar de uitgereikte controlekaart. De polsband die bij aanmelding om de pols van de deelnemer wordt bevestigd, dient gedurende de gehele Vierdaagse omgehouden te worden. Als de polsband tussentijds wordt verwijderd, is het bandje niet meer geldig en wordt de deelnemer als uitvaller geregistreerd.
Bron: persbericht Stichting DE 4DAAGSE, 7 juli 2011

Vierdaagseknippers worden werkloos. (Gelderlander.nl)

Promotie Thijs Eijsvogels op 4 jaar Vierdaagseonderzoek
Wandelaars aan de Nijmeegse Vierdaagse hebben op de eerste wandeldag de grootste verstoringen in de water- en zouthuishouding, vaak met uitdroging tot gevolg. Ook de fysieke belasting is dan het hoogst. Mannen en lopers met overgewicht hebben een nog groter risico op uitdroging, zeker bij warm weer. Opmerkelijk is ook dat een deel van de wandelaars een sterk verhoogd troponine laat zien; troponine is een eiwit dat een indicatie geeft voor mogelijke schade aan de hartspier. Deze bevindingen deed Thijs Eijsvogels van de afdeling Fysiologie van het UMC St. Radboud. Eijsvogels promoveert vandaag, op vier jaar Vierdaagseonderzoek.

Thijs Eijsvogels maakte van 2007 tot 2010 deel uit van de onderzoeksgroep van inspanningsfysioloog prof. dr. Maria Hopman van het UMC St Radboud. Hij heeft bij 361 wandelaars onderzoek gedaan naar het effect van langdurige inspanning op de fysiologie van de mens. In tegenstelling tot veel andere duursporten was er nog weinig bekend over de effecten van langdurig wandelen.
Eijsvogels stelde vast dat wandelaars op de eerste dag van de Vierdaagse het meeste risico lopen op uitdroging. Op deze dag vertoont 21 procent van de deelnemers uitdrogingsverschijnselen en heeft 15 procent een verstoorde zoutconcentratie in het bloed. Vooral mannen en lopers met overgewicht hebben een verhoogd risico.
Daarnaast is de hartslag het hoogst op de eerste dag van het evenement. Na de eerste dag nemen de risico’s op een verstoorde water- en zoutbalans sterk af.

Eijsvogels: “Het lichaam past zich dus aan als het zich meerdere dagen achter elkaar inspant”.
Eijsvogels onderzocht ook welk effect langdurig wandelen heeft op het vrijkomen van troponine in het bloed. Een verhoogd troponine-gehalte duidt normaal gesproken op schade aan het hart. Eerder onderzoek wees al uit dat duursporters die zich zeer intensief inspannen eveneens een verhoogd troponine-gehalte kunnen vertonen, zonder dat zij hartschade hebben. Eijsvogels ontdekte dat dit zich niet beperkt tot zeer intensieve duursporten. Ook tijdens de Vierdaagse vertoonden wandelaars een verhoogd troponine-gehalte, zonder dat zij hartschade hebben.

Vier jaar Vierdaagse-onderzoek heeft geleid tot waardevolle gezondheidsinzichten en adviezen, waar wandelaars tijdens de Vierdaagse hun voordeel mee kunnen doen.
Thijs Eijsvogels: “Ik adviseer mensen op de eerste wandeldag extra te drinken om uitdroging te voorkomen. Dat geldt nog eens extra voor mannen en lopers met overgewicht.
Gewichtsverlies is in dit soort situaties vochtverlies. Dat moet je voorkomen. Is het warm weer, neem dan vaker een pauze, maar rust weer niet te lang bij regen en wind. Dit houdt de lichaamstemperatuur stabiel. Eet voldoende tijdens en na het wandelen en last but not least: train bij mooi en slecht weer”.
Bron: Persbericht 1 juli 2011, T.M.H. Eijsvogels, Physiological demands of prolonged exercise: Science of the Nijmegen Four Days Marches. Proefschrift UMC St Radboud.
Promotiedatum: 8 Juli 2011. Promotor: prof.dr. M.T.E. Hopman

Weinig uitvallers tweede wandeldag, maar meer mensen aan het infuus. (VierdaagseNieuws.com)
Minste uitvallers sinds decennia. (Gelderlander.nl)
Ongekend rustig in Rode Kruistent.(Gelderlander.nl)
Chinese delegatie leert van Vierdaagse. (VierdaagseNieuws.com)

A van Sloten

Arend van Sloten overleden
Op vrijdag 3 juni 2011 is helaas een markante Vierdaagseloper overleden. Arend van Sloten uit Zwolle, beter bekend als ‘de klompenman’ overleed op 75-jarige leeftijd.
Buiten het feit dat hij een van de weinige Vierdaagselopers op klompen was, was Arend ook slechtziend. Hij was naast een gepassioneerd wandelaar daarom ook zeer actief voor de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango).

Deze foto maakte ik in Elst tijdens de 4-Daagse 2010. R.I.P. Arend

Naar startpagina