web-log.nl wordt WEBLOG.NL

Migratie update 5: De laatste
Door Coen op 22 augustus 2011 

De laatste uren van deze migratie zijn zo ongeveer ingegaan. Op enkele details na is Weblog.nl (zonder streepje) klaar om je te verwelkomen. In dit artikel ga ik je kort vertellen wat wij in die laatste periode doen, wat jij kunt verwachten, hoe wij je op de hoogte gaan houden en ik laat je het nieuwe logo zien!

Wat gaan wij doen?
Vanaf het einde van de dag (vandaag 22 augustus 2011) zal het beheer van alle weblogs niet meer beschikbaar zijn. Dit is even ongemakkelijk, maar anders vallen er tijdens de laatste migratie mogelijk berichten tussen wal en schip. Dat willen wij voorkomen. Op dat moment start de laatste export van Typepad naar ons. Dit bevat alles wat vanaf 24 mei nog is toegevoegd aan alle Web-log.nl weblogs. Rond 2:00 vannacht starten wij de laatste import en worden alle weblogs naar het nieuwe systeem over gezet. Als dit gedaan is gaan wij met een controle ronde alles langs. Dan bekijken wij of de homepage alles goed weergeeft. Of de registratie en inlog het naar behoren doen, de koppeling naar de Helpdesk werkt, de iDeal betalingen geaccepteerd worden enz.

Als dit allemaal klopt, dan zetten wij het domein Weblog.nl open en wordt op Web-log.nl de 301 redirect geplaatst. Deze zorgt ervoor dat alle bezoekers die je oude links intypen of aanklikken bij het goede weblog of bericht uitkomen. Je wordt dus automatisch doorgestuurd naar het nieuwe adres.  Ook Google draagt hierdoor de waarde van jouw oude link over op de nieuwe. Hoe de link naar jouw weblog eruit komt te zien staat in de Kennisbank.

Wat kun jij verwachten?
Het beheer zal eerst offline gaan zodat er geen berichten meer toegevoegd kunnen worden. Daarna zullen uiteindelijk ook alle weblogs offline gaan. Uiteindelijk geven wij het signaal dat alles goed verlopen is en dat je kunt inloggen, berichten kunt plaatsen, je design kan kiezen en aanpassen en rond kunt klikken.

Web-log         wordt      Weblog

Naar startpagina

Mas Night DVD-presentatie in Assen

Dvd Op 2 september is de release van de DVD die gemaakt is van het MAS NIGHT evenement van 24 juni in Musis Sacrum – Arnhem. De presentatie van de DVD zal op die dag plaatsvinden tijdens de Pasar Malam in de TT Hal in Assen.

MAS NIGHT evenement in Musis Sacrum zeer geslaagd.
Kijk ook in de agenda van: MAS NIGHT Producties.

Header_logo

Naar startpagina

Papua (voormalige Ned. Nw-Guinea) -Bali (2012-2013)

Papua – Voormalige Ned. Nw-Guinea 
Weerzien met Hollandia 1
Weerzien met Hollandia na 50 jaar (2)
Weerzien met Hollandia na 50 jaar (3)

Scholenreünie in Sentani (Jayapura) (1)
Scholenreünie in Sentani (Jayapura) (2)

Te gast bij de bupati (1)
Te gast bij de bupati (2)

Reunion Tour: Jautefabay (1)
Reunion Tour: Jautefabay (2) Tobati
Reunion Tour: Jautefabay (3) Injros
Reunion Tour: Jautefabay (4) Met Debi
Reunion Tour: Jautefabay (5) Met Debi

5e Festival Danau Sentani 2012 (1)
5e Festival Danau Sentani 2012 (2)

Lake Sentani Tour (1)
Lake Sentani Tour (2)

MAROKE Album 1
MAROKE Album 2
MAROKE Album 3

BALI 2013
Pré – wandeltochtje 1
Pré – wandeltochtje 2
Wandelen op het Godeneiland – 1e dag
Wandelen op het Godeneiland – 2e dag

Wandelen op het Godeneiland – dag 3
Wandelen op het Godeneiland – 4e dag

Naar Ahiolo Photo Gallery

Naar Startpagina

‘Verget ons niet’ – boek over het P.V.K. (1961-1963)

‘Verget ons niet’, boek over het Papoea Vrijwilligers Korps (1961-1963)

In het Legermuseum in Delft is op 23 februari 2011 het boek ‘Verget ons niet’ over het tweejarig bestaan van het Papoea Vrijwilligers Korps (PVK) gepresenteerd.
Op 23 februari 2011 was het exact 50 jaar geleden dat koningin Juliana het Koninklijk Besluit tekende over de instelling van een Papoea Vrijwilligers Korps (1961-1963).
Papua-soldaat Mareret schreef de woorden ‘Verget ons niet’ begin 1963 aan zijn voormalige pelotonscommandant in Nederland. De auteur van het boek, conservator van het Legermuseum Casper van Bruggen, hoopt met het boek aan deze hartenkreet gehoor te geven en het PVK aan de vergetelheid te onttrekken.

Marginale publicaties Een speurtocht naar dia’s uit 1962 over de strijd op Nieuw-Guinea tegen Indonesische infiltranten, bracht de auteur in 2004 in aanraking met het PVK.
De dia’s vormden, samen met onder meer persoonlijke notitieboekjes, documenten en buitgemaakte uitrusting, aanleiding voor een artikel over de krijgsverrichtingen van 1e luitenant der Infanterie G.B. Hollard, als pelotonscommandant bij het PVK in 1962.

Op zoek naar literatuur over dit intrigerende korps bleek dat er slechts marginaal over was gepubliceerd. Meer dan een enkel hoofdstuk in boeken over het Korps Mariniers en enkele losse artikelen waren er niet te vinden. Het idee om aan die veronachtzaamde status wat te veranderen, werd op dat moment geboren. Naast een oprichtingsrapport, patrouille-verslagen en aanvullende documenten, volgden al snel de eerste contacten met diverse oud-kaderleden. Uit de eerste hand konden zij over hun ervaringen bij het PVK vertellen.

PVK 1

PVK basis voor toekomstig leger
Op 23 februari 1951 tekende koningin Juliana het Koninklijk Besluit nummer 62, inhoudende de instelling van een Papoea Vrijwilligers Korps. Dit korps vormde ons vijfde krijgsmachtdeel. Het moest de basis gaan vormen voor het leger van een onafhankelijk West Nieuw-Guinea. Onder leiding van kolonel der Mariniers W.A. van Heuven, met een kader samengesteld uit zowel marine-, landmacht- als luchtmachtpersoneel, kreeg het Papoea Vrijwilligers Korps (PVK) in 1961 snel vorm. Indonesië maakte al sinds 1950 aanspraak op Nederlands Nieuw-Guinea en begon in 1962 met militaire infiltraties, in voorbereiding op een grotere aanval. Het PVK werd versneld ingezet; de Papua’s streden zij aan zij met Nederlandse militairen van het Korps Mariniers, het 6e Infanterie Bataljon (Oranje Gelderland) en het 41e Infanterie Bataljon (Stoottroepen).

Nederlands Nieuw-Guinea ging echter politiek verloren en kwam in handen van Indonesië, wat tevens het einde betekende voor het PVK. Door ‘Verget ons niet’ krijgt dit korps een plek in de Nederlandse militair-historische geschiedschrijving.

‘Verget ons niet’, het Papoea Vrijwilligers Korps (1961-1963)
Uitgeverij Aspekt
ISBN: 9789461530042
Prijs: € 22.95

Naar startpagina

Project: Papua’s in diaspora

In maart 1942 capituleerde het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en werd heel Nederlands-Indië door Japan bezet. Ook Nederlands Nieuw-Guinea viel in Japanse handen, hoewel in het zuidelijk gelegen Merauke met zijn ondoordringbare oerwoud gedurende de hele oorlog de Nederlandse vlag bleef wapperen.

In 1943 kwam langs de noordkust van Nieuw-Guinea het Amerikaanse tegenoffensief op gang en de grote aanvoer en overslag van goederen en personeel had een grote invloed op de lokale bevolking. Nadat de Japanners waren verdreven, werd in de fase van herstel van het Nederlands bestuur, het ‘Papoea-bataljon’ opgericht.
Dit was de voorloper van het latere ‘Papoea Vrijwilligerskorps’, opgezet om de Papua-bevolking te betrekken bij de bescherming van de belangen van Nederlands Nieuw-Guinea, dat uiteindelijk in 1962 aan de Republiek Indonesië werd overgedragen.

In het kader van het oral history-project zijn interviews gehouden met Nederlanders, eerste generatie Papua- migranten, Indo’s en Molukkers. Allen bewaren herinneringen aan Nieuw-Guinea tussen 1940 en 1962.
Sommigen zijn er geboren, anderen hebben er gewerkt en gewoond. De geïnterviewden vertellen over hun uiteenlopende ervaringen tijdens de Japanse bezetting en gaan ook in op hun kinder- en schooltijd, hun tradities en hun migratiegeschiedenis.

PVrWKorpsStaatssecretaris P. J. S. de Jong tijdens een inspectie van het Papoea Vrijwilligers Korps in april 1962. Foto © :Reformatorisch Dagblad

Getuigen verhalen (interviews)
Geïnterviewde no. 24 is geboren op Seram op de Molukken. Zijn vader is onderwijzer en zendingspredikant. Zijn vader wordt in de 2e wereldoorlog gevangen genomen en door de Japanners ter dood veroordeeld, maar weet te ontsnappen. Na de oorlog blijkt dat zijn ouders in de oorlog een onderduiker onderdak hebben verleend.
In 1949 vertrekt hij met zijn familie naar Nieuw Guinea. Drie maanden na aankomst in Merauke overlijdt zijn moeder. Hij gaat bij kennissen van zijn ouders in Merauke wonen en gaat daar naar de lagere school. Hij gaat werken bij het meteorologisch instituut als weerwaarnemer en volgt daar een cursus voor. Hij gaat werken in Sorong, Biak, Manokwari en Tanah Merah en Wamena. Hij vertelt over de koloniale kant van het onderwijs en het werk, over de Papuaisering en over de Indonesische infiltraties.
Als gouvernementsambtenaar krijgt hij de keuze om na de overname door Indonesië in Nieuw Guinea op eigen risico te blijven of te vertrekken. In 1962 vertrekt hij naar Nederland. Daar aangekomen blijkt dat hij te weinig opleiding heeft om als weerwaarnemer te werken en alleen aangenomen wordt voor ongeschoold werk. Hij volgt de avond MULO en gaat uiteindelijk bij defensie werken.

De geïnterviewde maakt deel uit van de ervaringsgemeenschap van ooggetuigen van migratiegeschiedenis van Nieuw Guinea naar Nederland. (mijn zwager)

Geïnterviewde no. 25 is geboren in Ahiolo.. Haar vader is is onderwijzer en zendingspredikant en haar moeder staat voor de klas. Bij haar familie zijn 36 mensen ondergedoken geweest. Haar vader krijgt de opdracht van de zending om te vertrekken naar Nieuw Guinea, naar Merauke. Ze is dan 7 jaar.
Ze vertelt hoe een lagere school dag er uit zag. Haar moeder wordt hoofd van de eerste Europese lagere school in Merauke. (Ahiolo: zie de geplaatste reacties).
Geïnterviewde vertelt over perikelen rond toelating tot de school. Vervolgens is ze 4 jaar intern op de Primaire Middelbare school in Hollandia.
Daarna werkt ze 1 jaar op een zendingskantoor en wordt daarna toegelaten tot de kweekschool. Haar moeder heeft 44 dienstjaren. Men raadt haar aan, in verband met haar pensioen om naar Nederland te vertrekken. Vanuit Schiphol wordt de familie naar Wezep gebracht. In Nederland blijkt, dat al de diploma’s van geïnterviewde niet te worden geaccepteerd.

De geïnterviewde maakt deel uit van de ervaringsgemeenschap van ooggetuigen van een migratiegeschiedenis van Nieuw Guinea naar Nederland. (mijn zus)

Verhalen van de andere geïnterviewden

3e generatie Papua vrouwen in Nederland, tijdens de Nijmeegse Wandel 4-Daagse 2012

In Nederland leeft momenteel een Papuagemeenschap van 1500 mensen (onofficiële telling in 2011), bestaande uit drie generaties. De meesten van hen kwamen begin jaren ’60 naar Nederland als politiek vluchteling. Daarnaast bevinden zich Papua’s op andere plekken in de diaspora: in Zweden, Griekenland, Engeland, de Verenigde Staten, Australië, en verschillende gebieden in Oceanië (Fiji, Vanuatu, Solomons).
Voorheen verbleven Papua’s ook in Suriname en Senegal. De grootste groep gevluchte Papua’s buiten Papua zelf leeft in Papua New Guinea (15.000). In de Indonesische provincie Papua leven momenteel zo’n 2,8 miljoen mensen, van wie 55 procent bestaat uit de oorspronkelijke inheemse Papuabevolking.

Realisatie project: Stichting PACE
Tijdsbestek: 1940-2009
Locatie: Indonesië , Indië, Nederlands Nieuw Guinea
Onderwerpen: Papua’s, Papua Cultureel Erfgoed

Bron: Getuigen Verhalen

Naar startpagina