Natal Kawanua Nederland 2013

1ste Flyer NK2013Zaterdag 14 december 2013Natal Kawanua: Kerstviering van en voor de Kawanuas in Nederland en hen, die de Minahassers een warm hart toedragenNoteer deze datum !!

In de Minahasa taal (Noord Sulawesi – Indonesië) wordt met het woord Kawanua gebruikt om inwoners van Noord Sulawesi of “Mina-Esa”(Minahasa mensen) aan te duiden.
Het woord Kawanua is afgeleid van het woord Wanua. In de Oud Maleise taal (Proto Melayu of Melayu Asli) betekent Wanua verblijfsdomein. In Nederland wonen er naar schatting 8.000 tot 10.000 mensen uit de Minahasa.

Elk jaar vieren de Kawanuas in Nederland samen het Kerstfeest, dat bij toerbeurt georganiseerd wordt door één van de vele ‘Menadonese’ verenigingen en/of stichtingen. Dit jaar is de 15e keer dat ze met elkaar Kerstfeest vieren.
Het Kerstfeest begint met een Kersteredienst, waarna het feest wordt voortgezet met Jamuan Kasih (gezamenlijke maaltijd) en gezellig samen zijn.
Deze keer wordt Natal Kawanua georganiseerd door vereniging “Vrienden van Unsrat Wenang”.  (Unsrat = Universiteit Sam Ratulange in Manado).

“Wie gaat dat betalen?”
In de Minahasa cultuur kent men de samenwerkingsverbanden voor onderlinge hulp, zoals deze overigens in vele gebieden van Indonesië voorkomen. In Minahasa noemt men mapalus.
Het woord mapalus is samengesteld uit ma en palus. Ma duidt op een herhaalde, voortdurende handeling. Palus betekent ‘raken’, zowel in concrete als in abstracte zin.
Mapalus betekent dus ‘elkaar voortdurend raken’ of ‘elkaar helpen’, m.a.w. met elkaar verbonden zijn.

Ook bij deze Natal Kawanua helpt men elkaar met giften in natura, zoals koekjes, lekkere hapjes, eten en drinken of een geldelijke bijdrage.
Tijdens de Kerstviering staat in de hal van de kerk een ‘box-sumbangan’, waarin u uw donatie (geld) kan deponeren. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht.
Wat er dan van de opbrengst overblijft, wordt na aftrek van alle kosten aan een goed doel in Manado geschonken.

Naar Startpagina