Ibadah Natal 2013 & Tahun Baru 2014 – TNS Nederland

Vooraankondiging TNS dag 18 jauari 2014Zaterdag 18 januari 2014 – “Ibadah Natal 2013 & Tahun Baru 2014 TNS Nederland”
Kerst- en Nieuwjaarsviering van en voor de TNS-ers in Nederland.
TNS-ers zijn afkomstig uit de eilanden Teun, Nila en Serua.
Noteer deze datum.

TNS eilanden
Op de meeste landkaarten worden de TNS-eilanden slechts aangeduid middels 3 kleine stippen. Zij behoren tot de categorie van “kleine bewoonde eilandjes” van Indonesië.
Nila is het grootste eiland met een grondoppervlakte van 8,5 km2, gevolgd door Serua met zo’n 4,5 km2, Teun is de kleinste van de drie met slechts 3,5 km2 grondoppervlak.

De TNS eilanden liggen in de Bandazee en worden gerekend tot de “zuidelijken” of wel “terselatangroep”. De TNS-eilanden zijn gelegen in het Zuidwesten van de Molukken.
Het dichtstbijzijnde eiland in het Noorden is het eiland Banda, in het Oosten de Kei-eilanden, in het Zuidoosten liggen de Tanimbar-eilanden en in het Zuiden liggen de Babar-eilanden. De afstand vanuit Ambon-stad bedraagt omstreeks 400 km. De onderlinge afstand tussen Teun, Nila en Serua bedraagt tussen de 60 en 100 km.

De eilanden zijn ontstaan door erupties onder de oceaanbodem, gevolgd door vulkanische uitbarstingen. De eilanden worden dan ook gekenmerkt door een bergachtig vulkanisch reliëf. De drie vulkaaneilanden behoren tot de strato-type.

TNS-ers in Nederland
In Nederland vormen de TNS’ers een kleine Molukse minderheid.
De TNS-ers zijn op verschillende manieren in Nederland gekomen.

De eerste groep zijn de TNS-ers, die bij de KNIL (Koninklijke Nederlands Indisch Leger) hebben gediend. Tot deze groepen behoren o.a. de families Kunu, Kurmasela, Tutkey, Tanate, Tuakora, Lutoerkey, Pelmelay, Letwory, Serpara, Marantika en Korlefura. Zij zijn hier in 1951 met de boot gekomen en in verschillende “kampen” opgevangen. Ze zouden tijdelijk in Nederland verblijven en later naar de Molukken worden gebracht om te worden gedemobiliseerd, wat echter nooit heeft plaatsgevonden.

PuNila

De tweede groep zijn de TNS-ers, die bij de Koninklijke Nederlandse Marine zaten. De families Workala, Pormes, Lekrans(t)y, Marantika, Sarioa, Serpara en Leunura. Deze families worden natuurlijk opgevangen door de marine. Ook deze groep is in 1951 naar Nederland gekomen. De reden waarom deze twee groepen naar Nederland zijn gekomen, is het einde van de koloniale bewind in Nederlands Indië.

De derde groep TNS-ers kwamen in 1962 uit de voormalige Ned. Nw-Guinea nu Papua (Indonesië). Bij de overdracht van Ned. Nw-Guinea aan Indonesië, hebben zij mogen kiezen of zij in Nw-Guinea blijven of naar Nederland “repatriëren”.
Zij hebben immers de status van Nederlands-onderdaan niet Nederlander. En in Nederland gekomen, krijgen zij automatisch de Nederlandse nationaliteit. Tot deze groep behoren de families Wonmaly, Lekransy, Sarioa, Liptiay en Letwory.

De laatste groep, zijn de TNS-ers, die door huwelijken en andere redenen naar Nederland zijn gekomen. Deze zijn o.a. de families Talaksoru, Resley, Pormes, Sarioa, Leksala, Nuniary, Kilay, Rittiaw en Jasso.
Als ik iemand vergeet of in een andere groep heb geplaatst, stuur mij even een mail.

Lees meer over Teun, Nila en Serua

Naar Startpagina

Sportieve Herfst 55+ 2013

Vier keer per jaar organiseert Sportief Capelle (SC) sportactiviteiten die speciaal bestemd zijn voor 55-plussers. Meestal zijn dit normale, reguliere sporten die bijvoorbeeld in een rustiger tempo worden aangeboden.
Omdat de vier periodes samenvallen met de seizoenen, noemt SC het Sportieve Lente 55+, Sportieve Zomer 55+, Sportieve Herfst 55+ en Sportieve Winter 55+.
Elke periode duurt acht weken en de 55 plussers kunnen kiezen uit vier verschillende sporten.
Voor de Sportieve Herfst 55+ 2013 heeft SC ook badminton in haar programma opgenomen.

SC heeft ons (BC Schollevaar) daarom benaderd om de 2 geplande clinics, in de week 48 en 49, voor onze rekening te willen nemen.
Sinds januari 2009 verzorgen Zeth Pessireron en ik (Annis) namens BC Schollevaar regelmatig badminton-clinics op de Capelse basisscholen, Buitenschoolse opvang (BSO) en voor de 55 plussers in Capelle aan den IJssel.
Helaas kan Zeth door persoonlijke redenen mij niet meer terzijde staan. Gelukkig is Cor Marchal bereid om samen met mij deze mooie klus te klaren.

Sportieve Herfst 55+ 2013:
Donderdag 12 en 19 december 2013.
Van 10.30 – 11.30 uur
Sporthal Oostgaarde,  Dakotaweg 261,  2905 AB Capelle aan den IJssel.

logo

Lees ook:
Badminton centraal tijdens themaweek wijksport
Sportief de zomer in
BC Schollevaar timmert goed aan de weg

Naar Startpagina