Als je hier bent: “je bent geweldig”

Van mevrouw Nynke Tilstra ontvingen we, via bc Schollevaar,  een E-mail of we badminton clinics willen verzorgen in de Openluchtschool Rotterdam.

Special Heroes
Mevrouw Nynke Tilstra is in Rotterdam projectleider voor Special Heroes.
Special Heroes is een sportstimuleringsprogramma voor het speciaal onderwijs (in dit geval zijn het scholen voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke (visuele) beperking). Special Heroes werkt eraan om leerlingen in het speciaal onderwijs te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Het geeft kracht en maakt trots!

Ik heb lang en goed moeten nadenken voordat ik tot een positieve beslissing ben gekomen. Immers kennis en ervaring hierin heb ik helemaal niet. Om meer over kinderen met beperkingen te weten te komen, is internet mijn beste vraagbaak.

IMG_5165 klOpenluchtschool
Openluchtschool Rotterdam, een school voor speciaal onderwijs aan langdurig zieke kinderen. Het is een streekschool, de leerlingen komen uit de wijde omgeving van Rotterdam. Motto van onze school is: “Passend in het onderwijs”
De school werd gesticht in 1929 voor leerlingen met t.b.c. Uit deze tijd stamt ook de naam “Openluchtschool”, omdat er veel les in de open lucht werd gegeven. De naam “Openluchtschool” wordt nu gebruikt als eigennaam.

Samen met Cor Marchal, speler van bc Schollevaar, ondergaan we deze nieuwe ervaring
op 3 vrijdagmiddagen op 17, 24 en 31 januari 2014  van 12.45 uur tot 15.00 uur.
De kinderen zijn ingedeeld in 3 leeftijdsgroepen (9-10, 11-12 en 12-13 jaar).
Ze zijn erg enthousiast en heel benieuwd hoe ze badmintonsport zullen ervaren.
Bij onze eerste ontmoeting vragen ze of ze zelf mogen voorstellen.
Natuurlijk mogen we hierin niet achter blijven. Mijn vraag of ze op zichzelf moeten letten als ze vermoeid raken en/of onwel voelen is overbodig.
Een meisje: “we letten wel op elkaar hoor” en wijst naar een ander meisje naast haar. Ook tijdens de oefeningen zijn ze steeds bij elkaar.
De meester, die de hele les aanwezig is, vertelt dat ieder kind een maatje heeft en dat ze van elkaars ‘problemen’ afweten…

IMG_5170 kl
Bij de 1e groep doen we coördinatieoefeningen, zonder racket en shuttle, met shuttle zonder racket en later met shuttle en racket…
De 2e en 3e groep laten we kennismaken met het badmintonsport door veel te laten experimenteren met shuttle en racket..
Aan het einde van de les kunnen ze de shuttle redelijk raken en dat geeft hen veel plezier en trots op zichzelf. “Tot volgende week meester” is een duidelijke indicatie voor deze badminton middag.

Omdat we 3 vrijdagmiddagen mogen komen, krijgen de kinderen gelegenheid om hun vaardigheden te vergroten. In de laatste clinic kunnen de kinderen van 12-13 jaar al een “partijtje” tegen elkaar spelen. Stalend van trots ontvangen ze aan het einde van hun laatste les het Special Heroes-certificaat.
IMG_5172 klDe kinderen en leerkrachten zijn enthousiast over de clinics en vragen ons wanneer we weer terugkomen.  
Badmintonsport blijkt heel geschikt te zijn voor kinderen met beperkingen.
Voor de kinderen, die na deze kennismaking verder willen met badmintonnen, gaat de school een passende vereniging zoeken in de buurt van hun woonplaatsen.
Als je hier bent: je bent geweldig.

Naar Startpagina