Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12- jarigen

Tekst: Badminton Nederland

sportkader_logoThemagericht trainen en coachen van 6- tot 12 jarigen
Kinderen in leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar zijn volop in ontwikkeling: ze worden zich bewust van wat ze goed of juist minder goed kunnen. Ze leren zich verhouden tot anderen (leeftijdsgenoten en volwassenen), ontwikkelen hun eerste zelfbeeld en mogelijk ook hun eerste serieuze ambities. Zelfvertrouwen is in deze fase een centraal thema. Zonder zelfvertrouwen durft een kind geen nieuw gedrag uit te proberen of grenzen te verleggen.

De sportclub is bij uitstek de plek waar kinderen zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Helaas kan ook een gebrek aan zelfvertrouwen aan het licht komen. Het zou toch mooi zijn als jij als trainer-coach niet alleen een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van sporttechnische vaardigheden, maar óók aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen van je sporters?!

In deze bijscholing krijg je de kennis, inzichten en vaardigheden aangereikt om volgens de principes en werkwijze van ‘themagericht trainen en coachen’ zelfvertrouwen bij kinderen tot ontwikkeling te brengen. Belangrijke kenmerken van deze themagerichte werkwijze zijn plezier, positieve aandacht, gezamenlijk doelen stellen en zelf waargenomen competentie. Oftewel: het kind wordt zich bewust van wat hij heeft bereikt.
De bijscholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen aan sporters in deze leeftijd. Een diploma is dan ook niet vereist. Deze bijscholing wordt aangeboden op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Duur: 4 dagdelen
In deze bijscholing leer je aan de hand van de principes van themagericht trainen en coachen om ontwikkelthema’s zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en zich verhouden tot anderen, expliciet een plaats te geven in de opbouw van je training.

IMG_4826

In de eerste twee dagdelen van deze bijscholing krijg je inzicht in ontwikkelingskenmerken van 6- tot 12-jarigen. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de pedagogische waarde van sport in deze leeftijdsfase en de invloed van jou als trainer. Meer in het bijzonder wordt aandacht besteed aan de achterliggende principes van de ontwikkeling van zelfvertrouwen en aanverwante thema’s. Met de benodigde informatie bij de hand krijg je vervolgens een introductie in de werkwijze van het themagericht trainen en coachen. Je ervaart zelf themagerichte trainingsvormen in de gymzaal en de opbouw van een themagerichte training wordt stap voor stap doorgenomen.

In de laatste twee dagdelen van de bijscholing ga je zelf aan de slag met het opzetten, uitvoeren en evalueren van een themagerichte training waarin sociale en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Je leert dus hoe je – naast sporttechnische en tactische vaardigheden – je sporters ook kunt introduceren in specifieke ontwikkelthema’s, zoals in dit geval zelfvertrouwen, waardering en respect voor anderen of samen doelen bereiken. Hierbij wordt de stapsgewijze opbouw van een themagerichte training gevolgd:
• wat is er in de wedstrijd of op school voorgevallen: wat ging er goed, wat kan beter?
• hoe kunnen jouw kwaliteiten en de kwaliteiten van anderen ons helpen om de beoogde doelen te bereiken?
• uitproberen, gezamenlijk plezier, grenzen verleggen, inzet van ieders kwaliteiten, met waardering voor jezelf en de ander.
• terugblik: wat lukt nu wel? Hoe komt dat (positievere waardering)? Ben je gegroeid? Is de groep gegroeid?
Deze opbouw leidt tot zelf waargenomen competentie van de 6- tot 12-jarige: zij ervaren wat ze kunnen en wat ze geleerd hebben. Het zorgt voor toegenomen zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Dit is waardevol voor de verdere ontwikkeling binnen de sport, maar zeker ook daarbuiten

Octopus 11Leerdoelen
• Bewust worden van je invloed op de ontwikkeling van kinderen van 6-12 jaar.
• Kennis vergroten over de ontwikkeling van 6- tot 12-jarigen.
• De principes en werkwijze van het themagericht trainen en coachen kunnen toepassen.
• Themagericht trainen en coachen gericht kunnen inzetten op het thema zelfvertrouwen.

Deze bijscholing bestaat uit vier verplichte dagdelen. Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van deze bijscholing.
Locatie: Topsportcentrum Rotterdam
Van Zandvlietplein 20
3077 AA Rotterdam
Organisator: VSK TC

Programma
1e bijeenkomst woensdag 14 mei 2014 19:00 tot 22:00 uur
2e bijeenkomst woensdag 21 mei 2014 19:00 tot 22:00 uur
3e bijeenkomst woensdag 28 mei 2014 19:00 tot 22:00 uur
4e bijeenkomst woensdag 4 juni 2014 19:00 tot 22:00 uur

Ook meedoen ?  >>>  KLIKKEN op NOC*NSF / Academie voor Sportkader

Naar Startpagina

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s