Oom Ed en tante Truus 60 jaar getrouwd

Oom Ed & Tante Truus

Tante Truus & oom Ed – Foto © Francien Sumampow

Maandag, 18 augustus 2014 zijn Oom Ed en tante Truus de Boer-Nijzink 60 jaar getrouwd.
Oom Ed en tante Truus behoren tot de ‘oudere’ donateurs van de Stichting Esa Genang (SEG). Ze zijn trouwe bezoekers van onze maandelijkse bijeenkomst. Helaas om gezondheidsredenen konden ze de laatste maanden niet aanwezig zijn.
Een reden temeer voor het bestuur en enkele donateurs om ze één dag voor hun trouwdag te bezoeken (zondag 17 aug).
En natuurlijk hoeven ze op die dag helemaal niets doen. Zoals gebruikelijk bij SEG, wordt er dan “mapalus*” gehouden.

Het was een hele leuke middag-avond van ontmoetingen, blijdschap en dankbaarheid. Er werd gegeten… gedronken…. gezongen…gelachen.. Ondanks dat het buiten heel, heel erg hard regende schijnt binnen de zon, de zon die tropische warmte uitstraalt.
Trots liet oom Ed ons de felicitatiebrief lezen van koning Alexander en koningin Maxima.
Voordat we ‘s avonds afscheid namen sprak Leo eerst een dankgebed uit. Danken voor de zegeningen, die oom Ed tante Truus in al die jaren ervaren en danken dat wij ook in deze zegeningen met hun mogen delen.

*(In de Minahasa cultuur kent men de samenwerkingsverbanden voor onderlinge hulp, zoals deze overigens in vele gebieden van Indonesië voorkomen. In Minahasa noemt men mapalus. Het woord mapalus is samengesteld uit ma en palus. Ma duidt op een herhaalde, voortdurende handeling. Palus betekent ‘raken’, zowel in concrete als in abstracte zin. Mapalus betekent dus ‘elkaar voortdurend raken’ of ‘elkaar helpen’, m.a.w. met elkaar verbonden zijn).

Berichten uit de streekpers:

1 WETERINGS 04-2014Uit: MeerRadio
Burgemeester bezoekt 60 jaar getrouwd echtpaar
Badhoevedorp – Burgemeester Theo Weterings brengt maandag 18 augustus om 13.30 uur een felicitatiebezoek aan het echtpaar De Boer-Nijzink in Badhoevedorp, dat 60 jaar getrouwd is.
Na twee jaar verkering zijn ze verloofd en weer twee jaar later wilden ze trouwen.
Omdat er geen trouwboekje van de ouders van de heer Boer was, moest eerst via de rechtbank in Haarlem het bestaan van de heer Boer worden aangetoond.
Na hun huwelijk zijn ze in Haarlemmermeer gaan wonen.
Het echtpaar heeft twee dochters en vijf kleinkinderen.
De heer Boer is veelvuldig onderscheiden, onder meer door Haarlemmermeer en door het Koninklijk Nederlandse Gymnastiek Verbond.

Uit: Haarlems Dagblad | Haarlemmermeer
Oom Eddy en mevrouw De Boer zestig jaar getrouwd
Badhoevedorp – Oom Eddy en mevrouw De Boer. Zo werden ze bij gymnastiek – en turnvereniging
De Badhoeve genoemd en zo worden ze in Badhoevedorp soms nog steeds aangesproken. Maandag vierden Eddy de Boer (83) en zijn vrouw Truus De Boer-Nijzink (85) hun diamanten huwelijk.

Foto’s © Gerard Maas & Leo Vermeulen
Oom Ed & Tante Truus 60 jaar getrouwd

Naar Startpagina