Waauw.. wat een verrassing !

Zaterdag 8 maart 2014, het is bijna 10.00 uur. In de sporthal Zevenkampse Ring – Rotterdam geef ik elke zaterdag van 09.00 -11.00 uur training aan 2 groepen kinderen van Badminton Club Schollevaar. De kinderen van de 1e groep zijn beginners de 2e zijn kinderen, die de beginselen van het badmintonspel onder de knie beginnen te krijgen. Elke groep wordt 1 uur getraind. In deze trainingsuren probeer ik hun spelenderwijs vaardigheden aan te le leren en zo het sport (spel) leuk te vinden.
Het doet me altijd heel goed als ik ze tijdens de trainingen en spelen met elkaar zien lachen en van het ‘spel’ genieten .

Het eerste trainings-uurtje is voorbij, ik ben bezig met afronden van de badmintontraining van de 1e groep. Het is de gewoonte om aan het einde van elke training de kinderen bij elkaar te laten komen voor de eventuele vragen en mededelingen enz.
Als ik in de sporthal rondkijk, valt het mij op dat er vanmorgen veel bestuursleden zijn dan op andere zaterdagochtenden…. voordat ik de kinderen naar huis wil sturen wordt ik onderbroken: “de kinderen van groep 1 en 2, allemaal naar de tribune, we gaan groepsfoto’s maken”

Voorzitter Ernst, die al een tijdje naast mij staat, tikt mij op mijn schouder en zegt “kom mee, jij hoort er ook bij”.
Als de kinderen allemaal voor de tribune zijn, begint de voorzitter met zijn korte speech, die aan mij is gericht. “Omdat ik afgelopen dinsdag 4 maart jarig was en dat het speciale mijlpaal is, heeft het bestuur gemeend mij in het zonnetje te moeten zetten”.

Waauw…wat een verassing….  Bestuur… begeleiders van bc Schollevaar, ouders en kinderen mijn dank hiervoor….

Bericht uit de site van bc Schollevaar

file

Foto’s © Petra Bruijstens

Naar Startpagina

Badminton in Wijksport 2014 – Capelle aan den IJssel

Lees: “Jeugd kan gratis kennismaken met badmintonsport
Uit IJssel en Lekstreek wo. 19 maart 2014.

Organisatie: Sportief Capelle.

Wijksport
Elke doordeweekse dag gaan sportbuurtwerkers ‘de wijk in’, om sportactiviteiten te organiseren voor de Capelse jeugd van 8 tot en met 12 jaar. Tijdens deze wijksportactiviteiten kunnen kinderen kennis maken met allerlei vormen van sport en spel. En uiteraard lekker met elkaar bewegen!

Het deelnemen aan de wijksport is laagdrempelig, gratis en altijd dichtbij.
Alle nieuwe deelnemers van de wijksportactiviteiten ontvangen (éénmalig) een gratis persoonlijke sportpas. Deze sportpas geeft gratis toegang tot de activiteiten en biedt de mogelijkheid om gratis sport- en spelmaterialen te lenen (gedurende de tijden van de wijksportactiviteiten).

Grotefoto-3483QX6L

Wijksport themaweek 2012

Themaweek: badminton
Tijdens de wijksport worden ook themaweken georganiseerd. In deze
themaweken staat elke week een bepaalde tak van sport centraal. In samenwerking
met een vereniging, die een week lang clinics geeft aan de kinderen
(op elke doordeweekse dag in een andere wijk).

De themaweken zijn voor de vereniging een uitstekende kans om de sport
en de vereniging te promoten.
“Wij hebben diverse sporten al gehad en dit jaar zouden we graag weer  badminton aan bod laten komen” aldus Petra Remijnse, begeleider Sportstimulering Sportief Capelle.

Zo, staat voor de 13e week van 2014, dat is van 24  tot en met 28 maart, tijdens de themaweek badminton centraal.
Namens badmintonclub Schollevaar, verzorgen Cor, Hien en Annis (ondergetekende) deze clinics.
Op deze manier maken de kinderen na schooltijd, kennis met het badmintonsport.
Tijdens deze themaweek zijn we te gast  in de Capelse wijken: “Schenkel, Middelwatering, Schollevaar, ’s-Gravenland (Capelle West), Oostgaarde en Fascinatio”.

Naar Startpagina

Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12- jarigen

Tekst: Badminton Nederland

sportkader_logoThemagericht trainen en coachen van 6- tot 12 jarigen
Kinderen in leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar zijn volop in ontwikkeling: ze worden zich bewust van wat ze goed of juist minder goed kunnen. Ze leren zich verhouden tot anderen (leeftijdsgenoten en volwassenen), ontwikkelen hun eerste zelfbeeld en mogelijk ook hun eerste serieuze ambities. Zelfvertrouwen is in deze fase een centraal thema. Zonder zelfvertrouwen durft een kind geen nieuw gedrag uit te proberen of grenzen te verleggen.

De sportclub is bij uitstek de plek waar kinderen zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Helaas kan ook een gebrek aan zelfvertrouwen aan het licht komen. Het zou toch mooi zijn als jij als trainer-coach niet alleen een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van sporttechnische vaardigheden, maar óók aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen van je sporters?!

In deze bijscholing krijg je de kennis, inzichten en vaardigheden aangereikt om volgens de principes en werkwijze van ‘themagericht trainen en coachen’ zelfvertrouwen bij kinderen tot ontwikkeling te brengen. Belangrijke kenmerken van deze themagerichte werkwijze zijn plezier, positieve aandacht, gezamenlijk doelen stellen en zelf waargenomen competentie. Oftewel: het kind wordt zich bewust van wat hij heeft bereikt.
De bijscholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen aan sporters in deze leeftijd. Een diploma is dan ook niet vereist. Deze bijscholing wordt aangeboden op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Duur: 4 dagdelen
In deze bijscholing leer je aan de hand van de principes van themagericht trainen en coachen om ontwikkelthema’s zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en zich verhouden tot anderen, expliciet een plaats te geven in de opbouw van je training.

IMG_4826

In de eerste twee dagdelen van deze bijscholing krijg je inzicht in ontwikkelingskenmerken van 6- tot 12-jarigen. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de pedagogische waarde van sport in deze leeftijdsfase en de invloed van jou als trainer. Meer in het bijzonder wordt aandacht besteed aan de achterliggende principes van de ontwikkeling van zelfvertrouwen en aanverwante thema’s. Met de benodigde informatie bij de hand krijg je vervolgens een introductie in de werkwijze van het themagericht trainen en coachen. Je ervaart zelf themagerichte trainingsvormen in de gymzaal en de opbouw van een themagerichte training wordt stap voor stap doorgenomen.

In de laatste twee dagdelen van de bijscholing ga je zelf aan de slag met het opzetten, uitvoeren en evalueren van een themagerichte training waarin sociale en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Je leert dus hoe je – naast sporttechnische en tactische vaardigheden – je sporters ook kunt introduceren in specifieke ontwikkelthema’s, zoals in dit geval zelfvertrouwen, waardering en respect voor anderen of samen doelen bereiken. Hierbij wordt de stapsgewijze opbouw van een themagerichte training gevolgd:
• wat is er in de wedstrijd of op school voorgevallen: wat ging er goed, wat kan beter?
• hoe kunnen jouw kwaliteiten en de kwaliteiten van anderen ons helpen om de beoogde doelen te bereiken?
• uitproberen, gezamenlijk plezier, grenzen verleggen, inzet van ieders kwaliteiten, met waardering voor jezelf en de ander.
• terugblik: wat lukt nu wel? Hoe komt dat (positievere waardering)? Ben je gegroeid? Is de groep gegroeid?
Deze opbouw leidt tot zelf waargenomen competentie van de 6- tot 12-jarige: zij ervaren wat ze kunnen en wat ze geleerd hebben. Het zorgt voor toegenomen zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Dit is waardevol voor de verdere ontwikkeling binnen de sport, maar zeker ook daarbuiten

Octopus 11Leerdoelen
• Bewust worden van je invloed op de ontwikkeling van kinderen van 6-12 jaar.
• Kennis vergroten over de ontwikkeling van 6- tot 12-jarigen.
• De principes en werkwijze van het themagericht trainen en coachen kunnen toepassen.
• Themagericht trainen en coachen gericht kunnen inzetten op het thema zelfvertrouwen.

Deze bijscholing bestaat uit vier verplichte dagdelen. Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van deze bijscholing.
Locatie: Topsportcentrum Rotterdam
Van Zandvlietplein 20
3077 AA Rotterdam
Organisator: VSK TC

Programma
1e bijeenkomst woensdag 14 mei 2014 19:00 tot 22:00 uur
2e bijeenkomst woensdag 21 mei 2014 19:00 tot 22:00 uur
3e bijeenkomst woensdag 28 mei 2014 19:00 tot 22:00 uur
4e bijeenkomst woensdag 4 juni 2014 19:00 tot 22:00 uur

Ook meedoen ?  >>>  KLIKKEN op NOC*NSF / Academie voor Sportkader

Naar Startpagina

Als je hier bent: “je bent geweldig”

Van mevrouw Nynke Tilstra ontvingen we, via bc Schollevaar,  een E-mail of we badminton clinics willen verzorgen in de Openluchtschool Rotterdam.

Special Heroes
Mevrouw Nynke Tilstra is in Rotterdam projectleider voor Special Heroes.
Special Heroes is een sportstimuleringsprogramma voor het speciaal onderwijs (in dit geval zijn het scholen voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke (visuele) beperking). Special Heroes werkt eraan om leerlingen in het speciaal onderwijs te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Het geeft kracht en maakt trots!

Ik heb lang en goed moeten nadenken voordat ik tot een positieve beslissing ben gekomen. Immers kennis en ervaring hierin heb ik helemaal niet. Om meer over kinderen met beperkingen te weten te komen, is internet mijn beste vraagbaak.

IMG_5165 klOpenluchtschool
Openluchtschool Rotterdam, een school voor speciaal onderwijs aan langdurig zieke kinderen. Het is een streekschool, de leerlingen komen uit de wijde omgeving van Rotterdam. Motto van onze school is: “Passend in het onderwijs”
De school werd gesticht in 1929 voor leerlingen met t.b.c. Uit deze tijd stamt ook de naam “Openluchtschool”, omdat er veel les in de open lucht werd gegeven. De naam “Openluchtschool” wordt nu gebruikt als eigennaam.

Samen met Cor Marchal, speler van bc Schollevaar, ondergaan we deze nieuwe ervaring
op 3 vrijdagmiddagen op 17, 24 en 31 januari 2014  van 12.45 uur tot 15.00 uur.
De kinderen zijn ingedeeld in 3 leeftijdsgroepen (9-10, 11-12 en 12-13 jaar).
Ze zijn erg enthousiast en heel benieuwd hoe ze badmintonsport zullen ervaren.
Bij onze eerste ontmoeting vragen ze of ze zelf mogen voorstellen.
Natuurlijk mogen we hierin niet achter blijven. Mijn vraag of ze op zichzelf moeten letten als ze vermoeid raken en/of onwel voelen is overbodig.
Een meisje: “we letten wel op elkaar hoor” en wijst naar een ander meisje naast haar. Ook tijdens de oefeningen zijn ze steeds bij elkaar.
De meester, die de hele les aanwezig is, vertelt dat ieder kind een maatje heeft en dat ze van elkaars ‘problemen’ afweten…

IMG_5170 kl
Bij de 1e groep doen we coördinatieoefeningen, zonder racket en shuttle, met shuttle zonder racket en later met shuttle en racket…
De 2e en 3e groep laten we kennismaken met het badmintonsport door veel te laten experimenteren met shuttle en racket..
Aan het einde van de les kunnen ze de shuttle redelijk raken en dat geeft hen veel plezier en trots op zichzelf. “Tot volgende week meester” is een duidelijke indicatie voor deze badminton middag.

Omdat we 3 vrijdagmiddagen mogen komen, krijgen de kinderen gelegenheid om hun vaardigheden te vergroten. In de laatste clinic kunnen de kinderen van 12-13 jaar al een “partijtje” tegen elkaar spelen. Stalend van trots ontvangen ze aan het einde van hun laatste les het Special Heroes-certificaat.
IMG_5172 klDe kinderen en leerkrachten zijn enthousiast over de clinics en vragen ons wanneer we weer terugkomen.  
Badmintonsport blijkt heel geschikt te zijn voor kinderen met beperkingen.
Voor de kinderen, die na deze kennismaking verder willen met badmintonnen, gaat de school een passende vereniging zoeken in de buurt van hun woonplaatsen.
Als je hier bent: je bent geweldig.

Naar Startpagina

Sportieve Herfst 55+ 2013

Vier keer per jaar organiseert Sportief Capelle (SC) sportactiviteiten die speciaal bestemd zijn voor 55-plussers. Meestal zijn dit normale, reguliere sporten die bijvoorbeeld in een rustiger tempo worden aangeboden.
Omdat de vier periodes samenvallen met de seizoenen, noemt SC het Sportieve Lente 55+, Sportieve Zomer 55+, Sportieve Herfst 55+ en Sportieve Winter 55+.
Elke periode duurt acht weken en de 55 plussers kunnen kiezen uit vier verschillende sporten.
Voor de Sportieve Herfst 55+ 2013 heeft SC ook badminton in haar programma opgenomen.

SC heeft ons (BC Schollevaar) daarom benaderd om de 2 geplande clinics, in de week 48 en 49, voor onze rekening te willen nemen.
Sinds januari 2009 verzorgen Zeth Pessireron en ik (Annis) namens BC Schollevaar regelmatig badminton-clinics op de Capelse basisscholen, Buitenschoolse opvang (BSO) en voor de 55 plussers in Capelle aan den IJssel.
Helaas kan Zeth door persoonlijke redenen mij niet meer terzijde staan. Gelukkig is Cor Marchal bereid om samen met mij deze mooie klus te klaren.

Sportieve Herfst 55+ 2013:
Donderdag 12 en 19 december 2013.
Van 10.30 – 11.30 uur
Sporthal Oostgaarde,  Dakotaweg 261,  2905 AB Capelle aan den IJssel.

logo

Lees ook:
Badminton centraal tijdens themaweek wijksport
Sportief de zomer in
BC Schollevaar timmert goed aan de weg

Naar Startpagina

Week van het Badminton, Dag van de Trainer

Bron: Badminton Nederland

Waar kun je nu het beste een trainersbijeenkomst organiseren? Natuurlijk op het nationale trainingscentrum Papendal. Daar waar de beste badmintonners dagelijks onderhanden worden genomen door de beste Nederlandse trainers.

Tijdens de Dag van de Trainer in de Week van het Badminton (21 sept. 2012), kwamen zo’n vijftig trainers uit heel Nederland naar Papendal om daar een kijkje in de keuken te nemen. De oefenmeesters vielen direct met hun neus in de boter.

De trainers kregen een mooi programma voorgeschoteld. Aan de hand van de Week van het Badminton-ambassadeur Lotte Jonathans, kregen de trainers een rondleiding op het grote sportcomplex. De trainers bezochten onder andere het medisch centrum en het krachthonk op Papendal.

Het hoogtepunt van de ochtend was het bezoeken van de training van de Nationale Selectie.
De trainers genoten ervan om te zien hoe de Nederlandse spelers zich in het zweet werkten. “Het is grappig om te zien dat bijna alles lukt bij deze selectiespelers” zegt BC Schollevaar-trainer Herbert Hiert. Hij is tevreden over de dag. “Het is een heel leuk initiatief. Zo kunnen wij als trainers ook ervaringen uitwisselen.”


Gedurende de training gaven bondscoach Gerben Bruijstens, Chris Bruil en Lotte geregeld commentaar. Waarom deze specifieke oefening werd gedraaid en welke techniek er werd gebruikt. De enthousiaste trainers luisterde aandachtig naar de uitleg en stelde geregeld vragen. Er ontstond ook een uitgebreide discussie over de backhandverdediging. Tijdens de lunch konden de trainers in gesprek met de spelers uit de Nationale Selectie.

Paul Voois zorgde voor een inspirerend slotstuk van de dag. Hij verzorgde een workshop Positief Coachen. Positief Coachen is een programma voor sportcoaches en trainers om (jeugd-)spelers effectief te begeleiden. Voois haalde enkele voorbeelden uit de praktijk naar voren om de trainers aan het denken te zetten. Voois liet de deelnemers ook een aantal opdrachten uitvoeren. Na afloop gingen de trainers met een hoop nieuwe ervaringen terug naar de vereniging.

Foto’s © Ahiolo  Dag van de Trainer

Naar Startpagina

VBO Studieweekend 2012

Op 12 en 13 mei 2012 vindt het jaarlijks VBO (Vereniging van Badminton Oefenmeesters) studieweekend plaats, deze keer in Nieuwegein.

The road to Londen 2012
Als gast-docenten zijn Lotte Jonathans en Paulien van Dooremalen gevraagd.
Dit studieweekend staat in het teken van het damesdubbelspel in tactisch en technisch opzicht. Ze gaan ook in op hoe ze hun Olympisch Traject aangaan. Wat de opties en wat de juiste keuzes zijn, die in zo’n traject gemaakt moeten worden om uiteindelijk kwalificatie voor een Olympische Spelen af te dwingen.

Lotte
In Sydney 2000 kwalificeerde Lotte zich met Nicole van Hoorn en in Athene 2004 werd zij 5e met Mia Audina. Tijdens die periode heeft zij ook altijd top 5 van de wereld gestaan. Na een break van een aantal jaar, om van zoontjes Mees en Jesper te bevallen, is zij sinds 2 jaar terug om haar 3e Spelen te realiseren.

Paulien over Lotte:
“Dat Lotte een echte topper is blijkt wel uit haar resultaten, maar liefst 13 keer Nederlands kampioen in verschillende onderdelen (damesdubbel en gemengd dubbel). Ook internationaal heeft zij aardig wat op haar erelijstje staan, o.a. winnares Dutch Open, Swiss Open, Spanish Open.
Lotte staat bekend om haar vechtlust en harde werken en is een echte damesdubbelspecialist.”

Paulien
Paulien is de beste speelster van haar generatie. In de jeugd heeft ze altijd de underdog-positie gehad, maar met ontzettend gedisciplineerd werken en een grote wil om zich te verbeteren heeft ze zich aan die positie ontworstelt.
Een mooie kroon op dat harde werken was onze Nationale titel in het damesdubbel in 2010 en onze latere top10 positie op de Wereldranglijst.

Lotte over Paulien
:
“Natuurlijk gaan we voor Olympische kwalificatie, maar ongeacht ons eindresultaat, heb ik respect voor de manier waarop ze, los van iedereen, nauwgezet haar plan uitstippelt en haar doelen nastreeft. Tevens ken ik niemand die zoveel damesdubbels video-tapes, bekijkt en analyseert als Paulien. Daardoor heeft zij een uitstekende kijk op het dubbelspel van de laatste 10 jaar. Kortom, wij zijn er klaar voor, dit wordt een studieweekend waar je bij moet zijn!”

Op zaterdag 12 mei, verzorgt Paulien alleen de bijscholing. Lotte, die in de Duitse competitie speelt, moet nog met haar club SG EBT Berlin 1 een wedstrijd spelen.
Op het programma staat een theoriegedeelte in de ochtend en een praktijkgedeelte in de middag. Tijdens deze theoriesessie vertelt Paulien ons hoe hun Olympisch Traject uitziet, ze besteedt ook aandacht aan de tactiek in het moderne dubbelspel op wereldtop-niveau.

We bekijken filmpjes van de Japanse-, Koreaanse- en Chinese Damesdubbel wedstrijden, zodat we hun verschillende speelstijlen kunnen analyseren.
Bij de Japanse DD is duidelijk te constateren dat graag lange rally’s spelen, daarvoor moet wel geduldig zijn totdat kan scoren.
Omdat de Japanse dames over goede verdediging beschikken, spelen ze vanuit de verdediging (hun sterke kant).
Koreaanse dames spelen aanvallender dan de Japanse. Omdat ze aanvallend spelen, worden ook veel bij het net gespeeld. Het spel is erg snel en nauwelijks rally’s te constateren.
Eveneens spelen de Chinese dames aanvallend. Ze gebruiken meer ‘vlakke slagen’. Ze hebben harde smashes, sterk in de verdediging en technisch erg ‘vast’. Ze maken goed gebruik van hun service situatie en vullen goed de ‘gaten’

Verder vertelt Paulien over hun toernooi in Korea, hun trainingsvoorbereidingen op de Olympische Spelen 2012 in London.
Behalve fysieke- en mentale trainingen komen ook de basisvaardigheden aan bod. Immers de basisvaardigheden moeten zo goed beheerst worden, dat wanneer je in je wedstrijd in een ‘probleem situatie’ komt, je altijd nog terug kan vallen op je basisvaardigheden.
Verschillende aspecten van deze vaardigheden worden in de praktijksessies zowel op zaterdag als op zondag ook door ons beoefend.
In de praktijksessies op zondag, laten Paulien en Lotte de trainingsvormen in de dubbeltraining zien, waarna we zelf op de baan kunnen uitvoeren.
De tactieken die tijdens de theoriesessies aan bod zijn gekomen, worden door ons uitgeprobeerd.


De sfeer in deze beide dagen zijn erg goed. Er wordt veel gelachen maar ook hard gewerkt. Voor mij was het studieweekend vermoeiend maar leerzaam. Groot succes voor de VBO m.n. de WTZ (werkgroep technische zaken) die altijd voor geweldige bijscholingen zorgt en natuurlijk lof en dank aan (momenteel) de beste Nederlandse damesdubbel-koppel Lotte & Paulien.

Foto’s © Ahiolo   VBO Studieweekend 2012

Naar Startpagina