Gospelkoor Pudji Tuhan te gast bij CGKC

Jaarlijks organiseert het Christelijk Gemengd Koor Capelle in november haar concert.
Dit jaar is het op zaterdag 6 november 2010. Aanvang 20.00 uur.
Als gast komt het Gospelkoor Pudji Tuhan uit Groningen. Samen gaan zij in de Dorpskerk aan de Kerklaan 2 in Capelle aan den IJssel, met hun liederen God loven.

Pudji Tuhan
God loven of in het maleis Pudji Tuhan is dan ook de naam van het Gospelkoor.
Pudji Tuhan is een familie gospelkoor, dat in Drente en Groningen bekend staat door haar vele medewerkingen, die ze verleent aan zowel de Molukse- als Nederlandse kerkdiensten en Gospelconcerten.

CGKC
Het Christelijk Gemengd Koor Capelle is een ‘groot’ koor van momenteel 78 leden.
Het bestaat in november 2010, 27 jaar.
Onder leiding van dirigent Ad de Joode zingt ze verschillende Geestelijke liederen, waarvan diverse, bewerkingen zijn van de dirigent zelf.
Ook schuwen ze niet om moderne Geestelijke liederen en zelfs de Marcus Passie van Hans Boelee ten gehore te brengen.

Het belooft dus een geweldige avond te zijn vol lof en zang van liederen uit verschillende genres, maar met slechts één doel: God loven of Pudji Tuhan.
Dit moet u zeker niet missen !

Repetitie foto van het Christelijk Gemengd Koor Capelle

Meer informaties over CGKC en het concert

Naar Startpagina

De Marcus Passie van Hans Boelee

Als voorbereiding op Pasen, werd op zaterdagavond 8 april 2006, “Passieconcert” gegeven in de Nederlands Hervormde Kerk in ‘s-Gravendeel.
 

3e statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

Medewerking aan dit concert werden verleend door:
Christelijk Gemengd Koor “Capelle” (koor van mijn vrouw Ineke) en Hervormd Kerkkoor ‘s-Gravendeel, die samen één groot koor vormden.
Bariton Henk van Mierlo, Lector Ds. J. Jongejan en organist Andre van Vliet.
De algehele muzikale leiding ligt in handen van dirigent Ad de Joode.
 
De Marcus Passie
Het muziekstuk is 25 jaar geleden door Hans Boelee gecomponeerd.
Zijn opzet was om een goed in het gehoor liggend werk te schrijven aan de hand van het lijdensverhaal van de evangelist Marcus.
Marcus 14: Jezus met kostbare olie gebalsemd, Het pesachmaal, Nachtwake en arrestatie, Jezus verhoord en verloochend.
Marcus 15: Jezus voor Pilatus, Kruisiging en Graflegging.
Marcus 16 : Het lege graf.

In de klassieke Passionen wordt de rol van de Evangelist altijd gezongen.
In deze uitvoering is gekozen voor een lector, ds. J. Jongejan, hij leest het lijdensverhaal.
Het koor zingt de koralen en vertolkt de rol van het volk rondom de kruisiging.
De woorden van Jezus worden gezongen door de bariton-solist Henk van Mierlo. De woorden van Petrus, Judas en Pilatus worden door de bassen en tenoren vertolkt. De woorden van de slavin in de hof door de sopranen.
Alle liederen worden met orgelbegeleiding gezongen. Voor de koralen wordt ook de gemeente uitgenodigd mee te zingen in samenzang met het koor, o.a.
 
Gezang 189 vers 2:
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, en Hij hangt er mijnentwege, mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij, en Zijn sterven zaligt mij.
Het koor, de lector en de solist nemen ons mee in de grootse belevenis van het lijden en sterven van Jezus Christus, en de opstanding.
 
Naar Startpagina