Paasgroet 2017

“God heeft ons lief”

Geschreven door Mina Mulder-Zuur
Foto © Ahiolo

Gelovigen hebben niet altijd een perfect leven
die hen vrij en blij in het leven doet staan
Zij zijn niet boven ziekten en depressies verheven
het aardse lijden hoort ook bij hun bestaan

Wat zijn er veel ziekten met dodelijke afloop
ook psychische zieken die dodelijk kunnen zijn
De zware last brengt hun vaak tot wanhoop
lijden naar lichaam en geest doet veel pijn

De Heer kent de weg die wij hebben te gaan
een weg door lijden naar heerlijkheid
Welke moeiten wij hier ook ondergaan
blijf bidden om Zijn zorg en nabijheid

Wij weten dat God ons leven lief heeft
Hij laat ons uit Zijn liefde leven
Hij die ons onvoorwaardelijke liefde geeft
zal ons eens voor eeuwig uitkomst geven

Zij, die Jezus gevangengenomen hadden, leidden hem voor aan Kajafas, de hogepriester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. (Matheus 26:57)

Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawa-Nya menghadap Kayafas, Imam Besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua (Matius 26:57)

“GEZEGENDE PAASDAGEN”

“Selamat merenungkan hari Jumat Agung dan merayakan Paskah.
Semoga kemenangan dan sukacita Paskah senantiasa beserta kita semua”.

“Easter brings God Endless Blessings, Easter brings fresh love… Happy Easter to You, with all best wishes!”

Naar Startpagina

Kerstgroet 2016

Merry Christmas….. Selamat hari Natal…. Vrolijk Kerstfeest

Herders in ‘t veld van Efratha
hoorden naar het gloria.
Blij klinkt het door de nacht
uw Koning wacht in een stal.
Ga dan op weg naar Bethlehem
luister naar die blijde stem
kom, o mensen kom
en kijk niet om…
Zoek vrede bij dit Kind
gezegend wie Hem vindt
komt er een nieuwe morgen
Ga mee op weg naar Bethlehem
luister naar die engelen stem.

Foto © Ahiolo (2013) – Fresco in het Kapel op het Franciscaans herdersveld in Beit Sahour (Bethlehem-Efratha).

Foto © Ahiolo (2013) – Fresco in het Kapel op het Franciscaans herdersveld in Beit Sahour (Bethlehem-Efratha).

Transeamus usque Bethlehem (Laat ons naar Bethlehem gaan)

Transeamus  (Lagu Natal – Trio Aksidos)

Naar Startpagina

Natal Kawanua Belanda 2016

Op zaterdag 10 december is het zover “Natal *Kawanua Belanda 2016
Kerstviering van en voor de Kawanuas in Nederland en hen, die de Minahassers een warm hart toedragen.

De viering vindt plaats in C3 Church te  Amsterdam, Paasheuvelweg 24.
NK 2016
 begint om 14.00 uur met samenzang en kersteredienst, waarna verder wordt voortgezet met Jamuan Kasih (gezamenlijke maaltijd) en afgesloten met gezellig samen zijn.

In deze eredienst, die een oecumenisch karakter heeft, zullen voorgaan: pdt. Marla Winckler-Huliselan en pastoor Herry Sailan OSC.
Verder werken mee: Kolintang Bunga Rosi en Junior Souls Band.

Coördinatie is in handen van: Kumpulan Ma’karia

Op de flyer klikken voor meer informaties

Op de flyer klikken voor meer informaties

Quote
“Persaudaraan yang rukun” (vrij vertaald: leven in broederlijke harmonie)
De quote doet me denken aan een bedevaartslied van koning David in Psalm 133.
Een optochtslied dat gezongen wordt door pelgrims als ze opgaan naar de tempel ter gelegenheid van één van de grote feesten.
Zo ook op 10 december, dan komen de Kawanuas in Nederland als één grote familie in C3 Church bij elkaar om de geboorte van de Heere Jezus te vieren.

Kijk eens hoe goed en waardevol het is als broeders in vrede met elkaar omgaan

De dichter is vervuld met de Heilige Geest wanneer hij ziet op de kinderen Gods en merkt dat ze als broeders ook samen zijn, gebonden door de liefde van de Heere.
Op een ontroerende wijze wordt de grote betekenis van de broederliefde bezongen en aangeprezen.

Noteer: zaterdag 10 december 2016 alvast in uw agenda.

Natal Kawanua in de media

Natal Kawanua 2012 di Belanda haalt de Manado Post
NK 2013 AD-Groene Hart van Daniëlle Verweij.

PAKATUAN WO PAKALAWIREN (vrij vertaald: Lang leven in goede gezondheid)

* Kawanua: In de Minahasa taal (Noord Sulawesi – Indonesië) wordt met het woord Kawanua gebruikt om inwoners van Noord Sulawesi of “Mina-Esa”(Minahasa mensen) aan te duiden. 
Het woord Kawanua is afgeleid van het woord Wanua. In de Oud Maleise taal (Proto Melayu of Melayu Asli) betekent Wanua verblijfsdomein. In Nederland wonen er naar schatting 8.000 tot 10.000 mensen uit de Minahasa.

Naar Startpagina

Paasgroet 2016

Open handen
(van: Petra Groeneveld)

Een tegel in de Basilica - Foto © Ahiolo

Een tegel in de Basiliek van de Aankondiging in Nazareth (Israël) – Foto © Ahiolo

Jezus’ open handen
uitgestrekt naar ons
handen die door nagels
aan het kruis geklonken
brandend in de zon.

Hij is vol erbarmen
roept ons bij de naam
kom maar vermoeiden
Ik, Ik zal je troosten
ben daartoe bekwaam

Woorden die vol liefde
komen uit Zijn hart,
hoezeer je Mij griefde
toch stil Ik je smart.

GEZEGENDE PAASDAGEN

“Selamat merenungkan hari Jumat Agung dan merayakan Paskah.
Semoga kemenangan dan sukacita Paskah senantiasa beserta kita semua”.

“Easter brings God Endless Blessings, Easter brings fresh love… Happy Easter to You, with all best wishes!”

Naar Startpagina

 

Mijn impressie van Natal Kawanua 2015

Het ritje naar huis na de Kerstviering ‘Natal Kawanua 2015’ op 12 december. in Alphen aan den Rijn, zit ik helemaal ‘vol’ van zovele indrukken, gevoelens, die ik op deze dag mee krijg.
Gevoel van dankbaarheid… dankbaarheid aan Hem die de panitia (commissie) en vele, vele anderen die aan deze dag meewerken, kracht en wijsheid geeft om deze dag mogelijk te maken.. puji Tuhan. (Loof de Heer).
Dankbaarheid dat de dag goed is verlopen, voor deze bijzondere eredienst met positieve kerst-boodschap, de vele, vele mooie liederen, die gezongen worden. Blijde mensen (vooral kinderen) dragen bij dat deze eredienst een echte Kerstfeest is.

De dag begint al heel vroeg, voor de leden van de ‘Panitia Malesung ***’. Om 10.00 uur worden we in het kerkgebouw verwacht. Floormanager Paul inspecteert de ruimtes en zalen van de kerk en vertelt hoe ze moeten worden ingedeeld. Gelijk gaan we aan de slag, stoelen, tafels zetten we op de gewenste plaatsen.. Een andere groep zorgt ervoor dat de tafels zowel in de kerkruimte als in de andere zalen feestelijk worden versierd.
Voor 15.00 uur moet alles gereed zijn, want dan, dan begint de eredienst en zo geschiedt het.

Weblog NKB 1 (1)

Op de achtergrond: Meiske Pontoan-Rau pater Klemens Kewanga Hayon en pt. Marla Winckler-Huliselan

Eredienst
In deze oecumenische eredienst gaan voor: pdt. Marla Winckler-Huliselan, pater Klemens Kewanga Hayon en coördinator sectie liturgie Meiske Pontoan-Rau.
Muzikale medewerkig worden verleend door: Kolintang Bunga Rosi en Tular Sisters. Verder een 7-tal koren en vocal group en tenor Paul Matitawaer.
Koren: Rukun Tumompaso, Rukun Tombulu & Bunga Rosi, Rukun Makaria, Stichting Esa Genang, Panitia Malesung, Putri Sion, Ora et Labora.
De MCs rondom de eredienst zijn Gladies Ticoalu en Amanda Tuhumury – Tulis

Eén van de hoogtepunten was het aansteken van de Paaskaars
De voorzitter van ‘Panitia Malesung’, Adrijan Sumampow, steekt de Paaskaars aan als symbool van Gods liefde die sterker is dan het donker van dood en verdriet.
Met de vlam van de Paaskaars steken de vertegenwoordigers van 7 volksstammen van Minahasa nog 7 kaarsen aan, die hun volksstammen symboliseren.
Deze 7 volksstammen zijn: Tonsea – Tombulu – Tondano – Tontemboan – Tonsawang – Pasan Ponosakan en Bantik.

Lees verder

Natal Kawanua Belanda 2015

Natal Kawanua Belanda (NKB) 2015 wordt gehouden op zaterdag 12 december in de Triomfatorkapel aan de Molenwerfstraat 1 te Alphen aan den Rijn. Voor verdere informaties: klik op de flyer
De organisatie is in handen van een speciaal comité, onder de naam Malesung **

Natal Kawanua Belanda is een Kerstviering van en Natal Kawanua Belanda 2015voor de Kawanua’s in Nederland en hen, die de Minahassers een warm hart toedragen.
De viering begint met een kersteredienst, waarna verder wordt voortgezet met Jamuan Kasih (gezamenlijke maaltijd) en afgesloten met gezellig samen zijn.

In deze eredienst, die een oecumenisch karakter heeft, zullen voorgaan: pdt. Marla Winckler-Huliselan en pater Klemens Kewanga Hayon.

Het thema van de dienst is “Keterikatan dengan Allah dan manusia”
In het Nederlands: “De verbondenheid tussen God en mens”
Bij verbondenheid heb je het over relaties. Over bewuste relaties op basis van keus, trouw, vertrouwen, liefde.
En juist in de mogelijkheid tot het aangaan van relaties schittert de mens als uniek schepsel van God, gemaakt naar Zijn beeld: want God is de Relatie-bij–uitstek in zijn Drieënig Wezen.
Hij is verbondenheid, Ik ben die Ik ben in Vader-Zoon-Geest.
God is daarom Liefde, het kernbegrip van relaties. God is de bron, de oorsprong van Verbondenheid, en daarin zijn wij in onderscheid van de rest van de schepping naar Zijn aard gemaakt.

Subthema:
“Kelahiran Yesus Kristus adalah dasar hidup bersama sebagai keluarga Allah”
“De geboorte van Jezus Christus is de basis van het samenleven als God’s familie”.


Noteer: zaterdag 12 december 2015 alvast in uw agenda.
PAKATUAN WO PAKALAWIREN (vrij vertaald: Lang leven in goede gezondheid)

** Malesung is de oude benaming van Minahasa. Malesung is de naam van de veel voorkomende boomsoort, die toen op Minahasa groeiden. Zeer sterke boomsoort, die bescherming geeft, tegen hitte en regen. In de 7e eeuw, vanaf ongeveer het jaar 670 werd de naam Malesung langzamerhand, door verschillen in uitspraken, veranderd in “Ne Maesa” sommigen zeiden “Pakasaan”, “Tana E Maesa”, “Mahasa”, Se Mahasa” tot uitendelijk Minahassa…. en nu Minahasa.

Beluister het lied: Transeamus van Trio Aksidos

Naar Startpagina

Paasgroet 2015

Bij het lijden van onze Heer
door: Ina Bos

Getsemané, doodsangst en verdriet,
druppels van bloed.. deze drinkbeker is zo zwaar.
“Mijn Vader is er echt geen andere weg?”
Zijn vrienden vallen in slaap en Jezus is zo alleen.

Golgota, de Heer aan het kruis..doorstaat helse pijn
dwars door het duister zijn schreeuw:
“Mijn God waarom hebt U mij verlaten?”
Zijn Vader heeft zich verborgen en Jezus is zo alleen.

“wij door God aangenomen en nooit meer alleen gelaten zouden zijn”

Foto © Ahiolo - Getsemané

Foto © Ahiolo – Getsemané

GEZEGENDE PAASDAGEN

There will never be another act of love, so pure or triumph so celebrated, as the humility of the cross and the miracle of the empty tomb.

“May your Easter be a time of fully enjoying. 
His gift, His blessings and His love for you”.

“Selamat merenungkan hari Jumat Agung dan merayakan Paskah.
 Semoga kemenangan dan sukacita Paskah senantiasa beserta kita semua”.

Naar Startpagina