Gospelkoor Pudji Tuhan

Logo2 PTPudji Tuhan, betekent Loof de Heer, is opgericht door Joop Supit, Edward Hardenberg en Marjolaine Sopacua-Supit.
Ze bestaat grotendeels uit Manadonese (Sulawesi), Zuidoost en Noord Molukse jongeren die samen met hun ouders in de jaren zestig vanuit de voormalige Nederlands Nieuw-Guinea naar Nederland zijn gekomen. Verder zitten in de groep (aangetrouwde) familie, afkomstig van de Zuid-Molukken.

Marjolaine: “Onze ouders, ooms en tantes waren ermee begonnen. Ze zongen als gelegenheidskoor rond de kersttijd in de Nederlandse Hervormde Immanuëlkerk te Groningen. Het lag in de bedoeling dat wij, hun kinderen, het voortzetten.”

Koorleider Joop Supit: “Ik heb altijd geloofd in ons koor. Wij zingen en werken puur vanuit de Geest. In het begin zingen wij tijdens de kerkdiensten bestaande gospels, psalmen of gezangen. Nu zingt Pudji Tuhan ook steeds meer eigen gospels”.

Eigen Gospels
Koorleider Joop hierover: “Voor veel Christenen is het Boek Psalmen een bron van vertroosting, bemoediging of onderwijzing. Er bestaan in de christelijke wereld veel spirituele nummers die geïnspireerd zijn op de Psalmen. De teksten van de liederen die wij zingen komen letterlijk uit het boek Psalmen.

De muziek heb ik zelf geschreven, God heeft mij gebruikt om Zijn woorden om te zetten in muziek”.
De composities zijn modern, heel apart en (met een) “eigen wijs”, soms complex, maar belangrijk is dat de nummers op een hartverwarmende manier tot uiting wordt gebracht.

In 2001, heeft Pudji Tuhan een CD uitgebracht: “Zijn trouw tot in verre geslachten”. Op deze cd staan Engelstalige, Nederlandstalige en Maleistalige nummers.

Behalve medewerking verlenen aan kerkdiensten en tweetal eigen CD-presentaties in Groningen en in Capelle a/d IJssel, heeft Pudji Tuhan aan verschillende evenementen deelgenomen of georganiseerd o.a.
* Eigen Concert samen met KFM (Kids For Maluku) in Capelle a/d IJssel. KFM bestaat uit de kinderen van de leden van Pudji Tuhan.
* Jubileumoncert van het Gereformeerd Kamerkoor Cantiamo uit Rotterdam.
* Volkskerstzang: in Woudenberg samen met Close harmoniekoor De koor, Harmonie gezelschap Fidelio met als Gastspreker Renier van den Berg (de Weerman) de presentatie is in handen van Lizette Hordijk (NCRV).
* Verschillende multiculturele manifestaties o.a. in Den Haag, Assen en Hoogezand
* Gospelmix samen met drie andere gospelkoren in Papendrecht.
* Benefiet Gospelconcert in Groningen.
* Gospel Event in Foxhol.

De koorleden hebben verschillende muzikale achtergronden, een aantal van de leden heeft ervaring d.m.v. opleiding en een ander deel zijn autodidact.

De laatste jaren werkt Pudji Tuhan aan het verbeteren van de kwaliteit en muzikaliteit van het koor.
Dit omdat Pudji Tuhan streeft naar een nog hoger niveau van samenzang.

***********************************************************

SharonTot slot, wil ik een moment stilstaan, om onze voorzitter, onze nicht Sharon Souhoka te herdenken.
Op 24 augustus 2005, stierf Sharon aan een zeer agressieve vorm van kanker.

Sharon was 35 jaar oud. Zij laat haar man Eric en de zonen, Delano en Milan achter.
Lieve Sharon, bedankt dat je als voorzitter van de vereniging Gospelkoor Pudji Tuhan, je ooms en tantes (vooral de tantes) in de goede koers weten te houden.
‘Sharon we Love You’

“Dank U God, dat wij mogen vertrouwen dat Sharon bij U is”

E-mail adres: pudjituhan@gmail.com

Naar startpagina

Gospelkoor Pudji Tuhan op herhaling

In april 2009 organiseerde Gospelkoor Pudji Tuhan het voor het eerst een studieweekend in Nijverdal.
Niet alle koorleden hebben muzikale achtergronden. Een aantal heeft ervaring door middel van opleiding een ander deel is autodidact. Door zo’n studieweekend werkt het koor aan het verbeteren van de kwaliteit en muzikaliteit van de leden.

Koorleider Joop Supit tekent de Kwintencirkel uit

Dit jaar vindt het weekend plaats van 29 april tot en met 1 mei 2011 in de Kampeerboerderij de Riegheide te Schoonoord (Drente).
De leden hebben hun opdrachten voor het weekend reeds ontvangen en moeten een en ander op muziekgebied voorbereiden.
Het belooft zware, leerzame, maar ook gezellige dagen met elkaar.

Foto’s © Ahiolo
Studieweekend Pudji Tuhan 2009 (1)
Studieweekend Pudji Tuhan 2009 (2)

Naar startpagina

Gospelkoor Pudji Tuhan in De Fontein – Groningen

Wat is startzondag ?
Veel plaatselijke kerken starten het nieuwe kerkenwerkseizoen met een startzondag of startweekend. Hoewel niet één zondag is aan te wijzen als ‘de’ Startzondag, vindt deze bijna altijd plaats in de maand september wanneer de kerkelijke activiteiten weer van start gaan.
Op Startzondag is er vaak een extra feestelijke kerkdienst.

Startzondag ochtenddienst in De Fontein
Zo ook op zondag 26 september 2010 in de PKN (Protestant Kerk in Nederland) wijkgemeente: De Fontein in Groningen.
De voorgangers op deze dienst waren ds. Marga Baas en ds. Ynte de Groot.
Medewerking verleende het Moluks Gospelkoor Pudji Tuhan o.l.v. Joop Supit.
Thema van deze dienst: Geloven is kiezen.

Uit de evaluatie van de Startweek 2010 van de Fontein
Het koor van 15 personen zong prachtig , zuiver, met gevoel en als het nodig was met volume. De gezongen liederen waren goed in de liturgie van de dienst opgenomen.
Algemene indruk:
inspirerende dienst, volle kerk, prima preek en prachtige zang van het koor.

Pudji Tuhan samen met ds. Marga Baas en ds. Ynte de Groot

Foto’s © Ahiolo

Pudji Tuhan in de Fontein

Naar Startpagina

Gospelkoor Pudji Tuhan te gast bij CGKC

Jaarlijks organiseert het Christelijk Gemengd Koor Capelle in november haar concert.
Dit jaar is het op zaterdag 6 november 2010. Aanvang 20.00 uur.
Als gast komt het Gospelkoor Pudji Tuhan uit Groningen. Samen gaan zij in de Dorpskerk aan de Kerklaan 2 in Capelle aan den IJssel, met hun liederen God loven.

Pudji Tuhan
God loven of in het maleis Pudji Tuhan is dan ook de naam van het Gospelkoor.
Pudji Tuhan is een familie gospelkoor, dat in Drente en Groningen bekend staat door haar vele medewerkingen, die ze verleent aan zowel de Molukse- als Nederlandse kerkdiensten en Gospelconcerten.

CGKC
Het Christelijk Gemengd Koor Capelle is een ‘groot’ koor van momenteel 78 leden.
Het bestaat in november 2010, 27 jaar.
Onder leiding van dirigent Ad de Joode zingt ze verschillende Geestelijke liederen, waarvan diverse, bewerkingen zijn van de dirigent zelf.
Ook schuwen ze niet om moderne Geestelijke liederen en zelfs de Marcus Passie van Hans Boelee ten gehore te brengen.

Het belooft dus een geweldige avond te zijn vol lof en zang van liederen uit verschillende genres, maar met slechts één doel: God loven of Pudji Tuhan.
Dit moet u zeker niet missen !

Repetitie foto van het Christelijk Gemengd Koor Capelle

Meer informaties over CGKC en het concert

Naar Startpagina

Gospel Event 2009 in Foxhol, Gospelkoor Pudji Tuhan ist dabei !

Verscholen tussen de huizen inde Molukse wijk in Foxhol (Groningen) staat een kleine fraaie kerk:‘Petruskerk’
“En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen”. Matheus 16:18

Op 10 september 1995 werd deze mooie kerk feestelijk in gebruik genomen. Petruskerk verving de uit 1963 dateerde houten kerk, die precies op deze plaats stond. De luid klok van de oude kerk verhuisde naar de nieuwe kerk. Die klok was indertijd door de eerste generatie Molukkers,die naar Nederland kwam, vanuit het moederland meegenomen naar Nederland. Begin maart 2007 is de klok uit het torentje gestolen. Van motief en/of daders is nog steeds niets bekend.
(13 maart 2007 – De vermiste kerkklok van de Molukse gemeenschap in Foxhol is terecht. De klok vond men terug naast het kerkgebouw, verstopt onder een doos. De opluchting en blijdschap is groot bij de betrokkenen.)

In deze kerk vond het Gospel Event plaats op zaterdag 19 september 2009.
De werkgroep, die deze dag organiseerde, had een geweldig programma neergezet. Maar liefst 9 gospelgroepen-(koren) deden er aan mee. Vanaf13.00 uur tot 14.55 uur kregen de G-groepen/ -koren gelegenheid om sound-check te doen.
Gelukkig werden we, Gospelkoor Pudji Tuhan, als laatste ingedeeld. Gelukkig, omdat we uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel moesten komen. De leden van Pudji Tuhan wonen immers verspreid in Nederland.
Zo, werd ik om 11.40 uur van de sporthal Zevenkampsering in Rotterdam opgehaald en gelijk de A20 op richting Groningen. (Ik geef elke zaterdag van 09.00 tot 11.30 uur badmintontraining).
Toen we dicht bij station Kropswolde (Foxhol) waren, mochten we niet verder rijden.
De weg werd geblokkeerd door een brandweerwagen en rennende brandweermannen, hier zaten we zeker niet op te wachten dus terugrijden en via Hoogezand naar Foxhol.

Petruskerk in Foxhol

Voor het kerkgebouw staan party-tenten, waarin men konden zitten om wat te eten en drinken.
Het was gezellig druk, binnen in de kerk werd hard gewerkt: sound-checken. We zijn op tijd, zelfs nog tijd genoeg om wat te gebruiken voordat we mochten.
Met een welkomstwoord door MC Jack Tamaëla startte het Gospel Event. MC JT is de Master of Ceremony van het Gospel Event. Uiteraard begon het Event met een openingsgebed, waarin da.Kuhurima om leiding en zegen vroeg voor deze dag.

Voor de pauze zongen de G-groepen/ -koren : Gospel Foxhol,Karunia, Bahtera Noa, Talitha Kumi en Epatta.
Na de pauze: D.O.N.G., Maranatha, Hosiana en als laatste Pudji Tuhan.
Geweldig, wat een ervaring om zo, 9 verschillende G-groepen/-koren te zien en horen zingen. G-groepen/ -koren van verschillende achtergronden, met verschillende zangstijlen, arrangementen, sounds enz.. en toch hier bij elkaar met slechts één doel: God te loven of in het maleis memudji Tuhan
Heel toepasselijk dat Gospelkoor Pudji Tuhan als laatste groep God mag toezingen, loven en danken.

MC Jack maakte handig gebruik van de tijd, die de G-groep/-koor nodig had om zich op te stellen, door e.e.a. over de de G-groep/ -koor te vertellen. En als hij er geen info had, interviewde hij’gewoon’ iemand van de G-groep/ -koor.

MC Jack and the ‘Jesus paintig’

In de pauze genoten we van allerlei lekkere Molukse jajan-jajan (hapjes), zoals pisgor (pisang goreng), pasteitjes, cakes en bami goreng met sateh ayam.
Een korte overdenking door Fokko van der Struik met medewerking van José Venema na de pauze,
was een zeer goede keuze van de werkgroep. Fokko hield een overdenking over wat Jezus is voor de mensen en zond iedereen naar huis met een gospel: jezelf afvragen “Wat is mijn doel in mijn leven”.
Terwijl hij met de overdenking bezig was, schilderde José met de hand een ‘Jezus gezicht’
(Jesus painting), dat later per opbod werd verkocht.

Voordat da. Ruhulessin het Gospel Event afsloot met dankgebed, kwamen alle zangers en zangeressen voor, naast en op het podiumpje staan om het slotlied ‘het onze vader’ te zingen.
Spontaan zongen we daarna nog enkele bekende Molukse Nyanyian Rohani. “Alsof we geraakt waren” zongen we het ene lied na het andere.
Het samen zingen van deze bekende liederen, gaf ons een gevoel van verbondenheid. Verbonden in het loven van God, ik kan niets anders zeggen dan: Pudji Tuhan (loof de Heer).

Naar Startpagina

Benefiet Gospelconcert in Groningen …een succes !

Het is zover… zaterdag 10 december 2005, Benefiet Gospelconcert in het Multicultureel Centrum De Weijert, Groningen. De deelnemende koren: Hosiana, Magdalena, Semaya, Bachtra Noach, HA’KA, Joël, Karunia, Gospelgroep de Weijert en Pudji Tuhan hadden ‘s-middags de gelegenheid gekregen om het geluid te testen, in te zingen en met elkaar kennis te maken.

Stipt, om 18.30 uur, na de welkomstwoorden van Roger Goudsmit en Maresa Kakisina start het concert. De optredens vinden plaats in twee zalen. Om en om treden de koren op, in een blok van een half uur.
De organisatoren hebben heel goed gedaan, door koren uit te nodigen met verschillende repertoires. Om 20.00 uur treedt Pudji Tuhan op in de grote zaal. Voor de koorleden en begeleidingsband van PT is het weer heerlijk om op de bühne te staan. Heerlijk om de adrenaline door je aderen te voelen stromen, maar vooral om op deze wijze God te mogen loven.

Soundchecken en inzingen....

Bij de wisseling van een groep gaat het publiek van de ene zaal naar de andere. Onderweg kunnen zij bij de aanwezige stands stoppen om e.e.a. te bekijken en kopen. De standhouders van Stichting HMIN, team HA’KA, Kerk de Weijert, Bijbelwinkel de Fakkel, Stichting Titané en Pudji Tuhan staan klaar om de gasten te helpen. Wat een sfeer heerst er, iedereen wilt hetzelfde: gezellig bij elkaar zijn, naar de Gospelmuziek luisteren en daarmee ook een goede doel steunen. Dit alles, voor maar slechts €5,00 Euro per persoon.

De opbrengst gaat immers naar zuster Francesco Moens op Ambon. Zij wordt ook wel de zuster Teresa van Ambon genoemd. Met de giften worden projecten en activiteiten van zuster Moens (Stichting Rinamakana) op Ambon bekostigd. Stichting Rinamakana bevordert daarmee verzoening ,wederopbouw en duurzame ontwikkeling in de Molukken. Zuster Moens : “We begonnen met noodhulp en richtten ons later op verzoening en wederopbouw.”

.....hallo...hallo..zuster Moens...

In de pauze wordt er telefonisch contact opgenomen met zuster Moens in Ambon. Zij is wel op de hoogte dat er vandaag in Groningen een benefiet Gospelconcert wordt gehouden. Helaas liet het techniek ons in de steek, waardoor wij haar stem en wat zij zegt niet kunnen horen. Een bedrag van € 1.200,00 wordt haar aangeboden, wat gepaard gaat met een daverend applaus. Een succesvolle dag ! …. voor ons in elk geval.

Hier klikken om de foto’s te bekijken   Foto’s © Ahiolo

Naar Startpagina