Natal Kawanua 2018

Dit jaar, op 10 oktober, bestaat Stichting Esa Genang (SEG) – 20 Jaar.
Aan haar ook de eer om het jaarlijkse Kerstfeest viering, de 20ste Natal Kawanua in Nederland, te mogen organiseren in samenwerking met andere Minahaserse verenigingen alhier.
De 20ste Natal Kawanua Belanda  zal dan plaatsvinden op zaterdag 8 december a.s. in Event Plaza aan de Lange Kleiweg 86 in Rijswijk. Voor alle informaties op de flyer klikken.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Men verwacht ca. 400 – 450 gasten te mogen begroeten. Gevoel van dankbaarheid, dankbaarheid aan Hem, die de panitia (Commissie) en vele, vele anderen die aan deze dag meewerken kracht en wijsheid geeft.
Dat kan enkel en alleen door Zijn genade. De thema van dit jaar staat ook in het teken van Gods genade.

“Semua hanya karena anugerah-Nya / Alles is alleen mogelijk door zijn genade”

Het Kerstfeest begint met een Eredienst Kerst, waarna het feest wordt voortgezet met een gezamenlijke liefdesmaaltijd (jamuan kasih) en gezellig samen zijn (ramah tamah)…

43877885_10215652388575893_556263475320455168_o

Klikken op de flyer om te vergroten

Naar Startpagina

STICHTING ESA GENANG – 20 JAAR

STICHTING ESA GENANG – 20 JAAR

“Bestuur en Donateurs van Harte Gefeliciteerd
Gods rijke zegen en leiding toegewenst.”

Stichting Esa Genang (SEG) is op 10 oktober 1998 opgericht in Appelscha. Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nr. 01118862.
De activiteiten van Stichting Esa Genang vinden (onder andere) plaats in de branche: Steunfondsen.

Eén keer per maand komen de donateurs bij elkaar voor een gezellig samen zijn, waarin gezamenlijk gebruiken van een maaltijd een belangrijk onderdeel is.
De maaltijd wordt door de mensen die komen meegenomen. Ieder neemt bepaalde gerecht(en) mee. Dit noemt men mapalus***

Haar 2e lustrum in 2008 vierde SEG samen met haar donateurs in het groepsverblijf in Overasselt.
Van 10 tot en met 12 oktober leven ze als één grote familie in kampong Kawanua.

Hier klikken om de foto’s te bekijken.

Komende activiteiten
* Ter gelegenheid van haar 20 jarig bestaan organiseert SEG op zaterdag 27 oktober a.s. een feestavond “Malam Gembira

* In samenwerking met andere Minahasersse verenigingen in Nederland een landelijke Kerstviering “Natal Kawanua” op 8 december 2018

*** In de Minahasa cultuur kent men de samenwerkingsverbanden voor onderlinge hulp, zoals deze overigens in vele gebieden van Indonesië voorkomen. In Minahasa noemt men mapalus. Het woord mapalus is samengesteld uit ma en palus. Ma duidt op een herhaalde, voortdurende handeling. Palus betekent ‘raken’, zowel in concrete als in abstracte zin. Mapalus betekent dus ‘elkaar voortdurend raken’ of ‘elkaar helpen’, m.a.w. met elkaar verbonden zijn.

Naar Startpagina

December een feestmaand o.a. Natal Kawanua Nederland.

December staat bij uitstek bekend als ‘de’ feestmaand.
De maand november daarentegen is voor heel veel mensen een hele drukke maand, een maand van ‘voorbereidingen’.
Voorbereidingen op de komst van de maand december met haar vele festiviteiten.
Het lijkt soms alsof men alle feesten in de laatste maand van het jaar wilt stoppen.
Te beginnen met st. Nicolaas, verschillende Kerstvieringen, afscheid nemen van het oude jaar en het Nieuwe jaar met veel vuurwerk inluiden enz…
Vele koren geven voor de kerstdagen hun Kerstconcerten. En ‘Nederland heeft bijna grootste koordichtheid in de wereld.

Ons koor, Christelijk Gemengd Koor Capelle geeft op dinsdag 19 december haar concert “Kerstzang bij kaarslicht” in de Dorpskerk te Capelle aan den IJssel.
Wat u ook beslist niet mag missen is The Glory of Christmas op zaterdag 16 december in de Eusebiuskerk in Arnhem.

Natal Kawanua 2017
Op zaterdag 9 december vieren de Menadonese gemeenschap in Nederland gezamenlijk haar jaarlijks Kerstfeest (Natal Kawanua) in het Bungalowpark Het Grote Bos in Doorn. Op de flyer klikken voor alle informaties.
Natal Kawanua, kerstviering van en voor de Kawanua’s in Nederland en zij, die de Minahassers een warm hart toedragen. De organisatie is deze keer in handen van “Dans- en Kolintanggroep Bunga Rosi”.
Het kerstfeest begint met een Kerkdienst, waarna het feest wordt voortgezet met een gezamenlijke liefdesmaaltijd en gezellig samen zijn.

Kawanua
In de Minahasa taal (Noord Sulawesi-Indonesië) wordt met het woord Kawanua gebruikt om inwoners van Noord Sulawesi of “Mina-Esa” (Minahasa mensen) aan te duiden.
Het woord Kawanua is afgeleid van het woord Wanua. In de Oud Maleise taal (Proto Melayu of Melayu Asli) betekent Wanua verblijfsgebied.
Oud Maleis, omdat de etnisch Maleisiërs een paar duizend jaar geleden al over geheel Midden Azië verspreid waren tot aan de eilanden in de Pacific.

Naar Startpagina

Natal Kawanua Belanda 2016

Op zaterdag 10 december is het zover “Natal *Kawanua Belanda 2016
Kerstviering van en voor de Kawanuas in Nederland en hen, die de Minahassers een warm hart toedragen.

De viering vindt plaats in C3 Church te  Amsterdam, Paasheuvelweg 24.
NK 2016
 begint om 14.00 uur met samenzang en kersteredienst, waarna verder wordt voortgezet met Jamuan Kasih (gezamenlijke maaltijd) en afgesloten met gezellig samen zijn.

In deze eredienst, die een oecumenisch karakter heeft, zullen voorgaan: pdt. Marla Winckler-Huliselan en pastoor Herry Sailan OSC.
Verder werken mee: Kolintang Bunga Rosi en Junior Souls Band.

Coördinatie is in handen van: Kumpulan Ma’karia

Op de flyer klikken voor meer informaties

Op de flyer klikken voor meer informaties

Quote
“Persaudaraan yang rukun” (vrij vertaald: leven in broederlijke harmonie)
De quote doet me denken aan een bedevaartslied van koning David in Psalm 133.
Een optochtslied dat gezongen wordt door pelgrims als ze opgaan naar de tempel ter gelegenheid van één van de grote feesten.
Zo ook op 10 december, dan komen de Kawanuas in Nederland als één grote familie in C3 Church bij elkaar om de geboorte van de Heere Jezus te vieren.

Kijk eens hoe goed en waardevol het is als broeders in vrede met elkaar omgaan

De dichter is vervuld met de Heilige Geest wanneer hij ziet op de kinderen Gods en merkt dat ze als broeders ook samen zijn, gebonden door de liefde van de Heere.
Op een ontroerende wijze wordt de grote betekenis van de broederliefde bezongen en aangeprezen.

Noteer: zaterdag 10 december 2016 alvast in uw agenda.

Natal Kawanua in de media

Natal Kawanua 2012 di Belanda haalt de Manado Post
NK 2013 AD-Groene Hart van Daniëlle Verweij.

PAKATUAN WO PAKALAWIREN (vrij vertaald: Lang leven in goede gezondheid)

* Kawanua: In de Minahasa taal (Noord Sulawesi – Indonesië) wordt met het woord Kawanua gebruikt om inwoners van Noord Sulawesi of “Mina-Esa”(Minahasa mensen) aan te duiden. 
Het woord Kawanua is afgeleid van het woord Wanua. In de Oud Maleise taal (Proto Melayu of Melayu Asli) betekent Wanua verblijfsdomein. In Nederland wonen er naar schatting 8.000 tot 10.000 mensen uit de Minahasa.

Naar Startpagina

Mijn impressie van Natal Kawanua 2015

Het ritje naar huis na de Kerstviering ‘Natal Kawanua 2015’ op 12 december. in Alphen aan den Rijn, zit ik helemaal ‘vol’ van zovele indrukken, gevoelens, die ik op deze dag mee krijg.
Gevoel van dankbaarheid… dankbaarheid aan Hem die de panitia (commissie) en vele, vele anderen die aan deze dag meewerken, kracht en wijsheid geeft om deze dag mogelijk te maken.. puji Tuhan. (Loof de Heer).
Dankbaarheid dat de dag goed is verlopen, voor deze bijzondere eredienst met positieve kerst-boodschap, de vele, vele mooie liederen, die gezongen worden. Blijde mensen (vooral kinderen) dragen bij dat deze eredienst een echte Kerstfeest is.

De dag begint al heel vroeg, voor de leden van de ‘Panitia Malesung ***’. Om 10.00 uur worden we in het kerkgebouw verwacht. Floormanager Paul inspecteert de ruimtes en zalen van de kerk en vertelt hoe ze moeten worden ingedeeld. Gelijk gaan we aan de slag, stoelen, tafels zetten we op de gewenste plaatsen.. Een andere groep zorgt ervoor dat de tafels zowel in de kerkruimte als in de andere zalen feestelijk worden versierd.
Voor 15.00 uur moet alles gereed zijn, want dan, dan begint de eredienst en zo geschiedt het.

Weblog NKB 1 (1)

Op de achtergrond: Meiske Pontoan-Rau pater Klemens Kewanga Hayon en pt. Marla Winckler-Huliselan

Eredienst
In deze oecumenische eredienst gaan voor: pdt. Marla Winckler-Huliselan, pater Klemens Kewanga Hayon en coördinator sectie liturgie Meiske Pontoan-Rau.
Muzikale medewerkig worden verleend door: Kolintang Bunga Rosi en Tular Sisters. Verder een 7-tal koren en vocal group en tenor Paul Matitawaer.
Koren: Rukun Tumompaso, Rukun Tombulu & Bunga Rosi, Rukun Makaria, Stichting Esa Genang, Panitia Malesung, Putri Sion, Ora et Labora.
De MCs rondom de eredienst zijn Gladies Ticoalu en Amanda Tuhumury – Tulis

Eén van de hoogtepunten was het aansteken van de Paaskaars
De voorzitter van ‘Panitia Malesung’, Adrijan Sumampow, steekt de Paaskaars aan als symbool van Gods liefde die sterker is dan het donker van dood en verdriet.
Met de vlam van de Paaskaars steken de vertegenwoordigers van 7 volksstammen van Minahasa nog 7 kaarsen aan, die hun volksstammen symboliseren.
Deze 7 volksstammen zijn: Tonsea – Tombulu – Tondano – Tontemboan – Tonsawang – Pasan Ponosakan en Bantik.

Lees verder

Natal Kawanua Belanda 2015

Natal Kawanua Belanda (NKB) 2015 wordt gehouden op zaterdag 12 december in de Triomfatorkapel aan de Molenwerfstraat 1 te Alphen aan den Rijn. Voor verdere informaties: klik op de flyer
De organisatie is in handen van een speciaal comité, onder de naam Malesung **

Natal Kawanua Belanda is een Kerstviering van en Natal Kawanua Belanda 2015voor de Kawanua’s in Nederland en hen, die de Minahassers een warm hart toedragen.
De viering begint met een kersteredienst, waarna verder wordt voortgezet met Jamuan Kasih (gezamenlijke maaltijd) en afgesloten met gezellig samen zijn.

In deze eredienst, die een oecumenisch karakter heeft, zullen voorgaan: pdt. Marla Winckler-Huliselan en pater Klemens Kewanga Hayon.

Het thema van de dienst is “Keterikatan dengan Allah dan manusia”
In het Nederlands: “De verbondenheid tussen God en mens”
Bij verbondenheid heb je het over relaties. Over bewuste relaties op basis van keus, trouw, vertrouwen, liefde.
En juist in de mogelijkheid tot het aangaan van relaties schittert de mens als uniek schepsel van God, gemaakt naar Zijn beeld: want God is de Relatie-bij–uitstek in zijn Drieënig Wezen.
Hij is verbondenheid, Ik ben die Ik ben in Vader-Zoon-Geest.
God is daarom Liefde, het kernbegrip van relaties. God is de bron, de oorsprong van Verbondenheid, en daarin zijn wij in onderscheid van de rest van de schepping naar Zijn aard gemaakt.

Subthema:
“Kelahiran Yesus Kristus adalah dasar hidup bersama sebagai keluarga Allah”
“De geboorte van Jezus Christus is de basis van het samenleven als God’s familie”.


Noteer: zaterdag 12 december 2015 alvast in uw agenda.
PAKATUAN WO PAKALAWIREN (vrij vertaald: Lang leven in goede gezondheid)

** Malesung is de oude benaming van Minahasa. Malesung is de naam van de veel voorkomende boomsoort, die toen op Minahasa groeiden. Zeer sterke boomsoort, die bescherming geeft, tegen hitte en regen. In de 7e eeuw, vanaf ongeveer het jaar 670 werd de naam Malesung langzamerhand, door verschillen in uitspraken, veranderd in “Ne Maesa” sommigen zeiden “Pakasaan”, “Tana E Maesa”, “Mahasa”, Se Mahasa” tot uitendelijk Minahassa…. en nu Minahasa.

Beluister het lied: Transeamus van Trio Aksidos

Naar Startpagina

Natal Kawanua Nederland 2014

”Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”
Zo luidt de thema voor Natal Kawanua 2014 genomen uit Johannes 3:16.

Natal Kawanua 2014 begint met een kersteredienst, waarna de viering wordt voortgezet met Jamuan Kasih (gezamenlijke maaltijd) en besloten met gezellig samen zijn.
In deze eredienst, die een oecumenische karakter heeft, zullen voorgaan: pdt. Nelson Rembet, Pastor Yohanes Mau Asa en pdt.Jeffrie Dompas.

Natal Kawanua 2014 vindt plaats op zaterdag 13 december 2014 in Alphen aan den Rijn. De organisatie van NK 2014, ligt dit jaar in handen van Rukun Tumompaso (vereniging van mensen uit Tumompaso).
De distrikt Tompaso, voor de autochtone bevolking “Tumompaso”, ligt op ongeveer 45 km ten Zuid Westen van Manado, de hoofdstad van Noord Sulawesi.
Bij toerbeurt neemt één of meerdere van de vele ‘Manadonese’ verenigingen en/of stichtingen deze taak voor haar of hun rekening.

Noteer: zaterdag 13 december 2014 alvast in uw agenda.
PAKATUAN WO PAKALAWIREN (vrij vertaald: Lang leven in goede gezondheid)

Flyer NK 2014

Klik op de flyer om alle informaties hierover te lezen

Naar Startpagina

Oom Ed en tante Truus 60 jaar getrouwd

Oom Ed & Tante Truus

Tante Truus & oom Ed – Foto © Francien Sumampow

Maandag, 18 augustus 2014 zijn Oom Ed en tante Truus de Boer-Nijzink 60 jaar getrouwd.
Oom Ed en tante Truus behoren tot de ‘oudere’ donateurs van de Stichting Esa Genang (SEG). Ze zijn trouwe bezoekers van onze maandelijkse bijeenkomst. Helaas om gezondheidsredenen konden ze de laatste maanden niet aanwezig zijn.
Een reden temeer voor het bestuur en enkele donateurs om ze één dag voor hun trouwdag te bezoeken (zondag 17 aug).
En natuurlijk hoeven ze op die dag helemaal niets doen. Zoals gebruikelijk bij SEG, wordt er dan “mapalus*” gehouden.

Het was een hele leuke middag-avond van ontmoetingen, blijdschap en dankbaarheid. Er werd gegeten… gedronken…. gezongen…gelachen.. Ondanks dat het buiten heel, heel erg hard regende schijnt binnen de zon, de zon die tropische warmte uitstraalt.
Trots liet oom Ed ons de felicitatiebrief lezen van koning Alexander en koningin Maxima.
Voordat we ‘s avonds afscheid namen sprak Leo eerst een dankgebed uit. Danken voor de zegeningen, die oom Ed tante Truus in al die jaren ervaren en danken dat wij ook in deze zegeningen met hun mogen delen.

*(In de Minahasa cultuur kent men de samenwerkingsverbanden voor onderlinge hulp, zoals deze overigens in vele gebieden van Indonesië voorkomen. In Minahasa noemt men mapalus. Het woord mapalus is samengesteld uit ma en palus. Ma duidt op een herhaalde, voortdurende handeling. Palus betekent ‘raken’, zowel in concrete als in abstracte zin. Mapalus betekent dus ‘elkaar voortdurend raken’ of ‘elkaar helpen’, m.a.w. met elkaar verbonden zijn).

Berichten uit de streekpers:

1 WETERINGS 04-2014Uit: MeerRadio
Burgemeester bezoekt 60 jaar getrouwd echtpaar
Badhoevedorp – Burgemeester Theo Weterings brengt maandag 18 augustus om 13.30 uur een felicitatiebezoek aan het echtpaar De Boer-Nijzink in Badhoevedorp, dat 60 jaar getrouwd is.
Na twee jaar verkering zijn ze verloofd en weer twee jaar later wilden ze trouwen.
Omdat er geen trouwboekje van de ouders van de heer Boer was, moest eerst via de rechtbank in Haarlem het bestaan van de heer Boer worden aangetoond.
Na hun huwelijk zijn ze in Haarlemmermeer gaan wonen.
Het echtpaar heeft twee dochters en vijf kleinkinderen.
De heer Boer is veelvuldig onderscheiden, onder meer door Haarlemmermeer en door het Koninklijk Nederlandse Gymnastiek Verbond.

Uit: Haarlems Dagblad | Haarlemmermeer
Oom Eddy en mevrouw De Boer zestig jaar getrouwd
Badhoevedorp – Oom Eddy en mevrouw De Boer. Zo werden ze bij gymnastiek – en turnvereniging
De Badhoeve genoemd en zo worden ze in Badhoevedorp soms nog steeds aangesproken. Maandag vierden Eddy de Boer (83) en zijn vrouw Truus De Boer-Nijzink (85) hun diamanten huwelijk.

Foto’s © Gerard Maas & Leo Vermeulen
Oom Ed & Tante Truus 60 jaar getrouwd

Naar Startpagina

Natal Kawanua Nederland 2013

Ongedwongen bidden, eten en dansen
In de propvolle kerk heerst een ongedwongen sfeertje. De dienst is nog in volle gang, maar in- en uitlopen mag best. Niemand die ervan opkijkt of zich er aan stoort…..

Zo begint het stukje, dat societyjournalist Daniëlle Verweij schreef over Natal Kawanua 2013 in
AD Groene Hart van dinsdag 17 december 2013.
Elk jaar vieren de Kawanuas in Nederland samen het Kerstfeest, dat bij toerbeurt georganiseerd wordt door één van de vele ‘Menadonese’ verenigingen en/of stichtingen.
Dit jaar, op zaterdag 14 december 2013, is de 15e keer dat ze met elkaar Kerstfeest vieren.
Het Kerstfeest begint met een Kersteredienst, waarna het feest wordt voortgezet met Jamuan Kasih (gezamenlijke maaltijd) en gezellig samen zijn.
Deze keer wordt Natal Kawanua georganiseerd door vereniging “Vrienden van Unsrat Wenang”. (Unsrat = Universiteit Sam Ratulange in Manado).

Hier Klikken om het stukje van Daniëlle Verweij te lezen

NATAL KAWANUA 20132 in AD
Foto © Daniëlle Verweij

Foto’s van deze dag worden later toegevoegd

Naar Startpagina

Natal Kawanua Nederland 2013

1ste Flyer NK2013Zaterdag 14 december 2013Natal Kawanua: Kerstviering van en voor de Kawanuas in Nederland en hen, die de Minahassers een warm hart toedragenNoteer deze datum !!

In de Minahasa taal (Noord Sulawesi – Indonesië) wordt met het woord Kawanua gebruikt om inwoners van Noord Sulawesi of “Mina-Esa”(Minahasa mensen) aan te duiden.
Het woord Kawanua is afgeleid van het woord Wanua. In de Oud Maleise taal (Proto Melayu of Melayu Asli) betekent Wanua verblijfsdomein. In Nederland wonen er naar schatting 8.000 tot 10.000 mensen uit de Minahasa.

Elk jaar vieren de Kawanuas in Nederland samen het Kerstfeest, dat bij toerbeurt georganiseerd wordt door één van de vele ‘Menadonese’ verenigingen en/of stichtingen. Dit jaar is de 15e keer dat ze met elkaar Kerstfeest vieren.
Het Kerstfeest begint met een Kersteredienst, waarna het feest wordt voortgezet met Jamuan Kasih (gezamenlijke maaltijd) en gezellig samen zijn.
Deze keer wordt Natal Kawanua georganiseerd door vereniging “Vrienden van Unsrat Wenang”.  (Unsrat = Universiteit Sam Ratulange in Manado).

“Wie gaat dat betalen?”
In de Minahasa cultuur kent men de samenwerkingsverbanden voor onderlinge hulp, zoals deze overigens in vele gebieden van Indonesië voorkomen. In Minahasa noemt men mapalus.
Het woord mapalus is samengesteld uit ma en palus. Ma duidt op een herhaalde, voortdurende handeling. Palus betekent ‘raken’, zowel in concrete als in abstracte zin.
Mapalus betekent dus ‘elkaar voortdurend raken’ of ‘elkaar helpen’, m.a.w. met elkaar verbonden zijn.

Ook bij deze Natal Kawanua helpt men elkaar met giften in natura, zoals koekjes, lekkere hapjes, eten en drinken of een geldelijke bijdrage.
Tijdens de Kerstviering staat in de hal van de kerk een ‘box-sumbangan’, waarin u uw donatie (geld) kan deponeren. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht.
Wat er dan van de opbrengst overblijft, wordt na aftrek van alle kosten aan een goed doel in Manado geschonken.

Naar Startpagina